pixelg
SA - R i SA - RS - 2020-04-20 - GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SPÓŁKA AKCYJNA (vindexus)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - R i SA - RS - komunikat spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SPÓŁKA AKCYJNA (vindexus) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2020-04-20
GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VINDEXUS S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
04-333Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Serocka 3/B2
(ulica)(numer)
022 740 26 50 do 61022 740 26 50 do 61
(telefon)(fax)
kontakt@gpm-vindexus.plwww.gpm-vindexus.pl
(e-mail)(www)
526-10-22-345550386189
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Skonsolidowane dane finansowe
Przychody z działalności operacyjnej 47 37847 24711 01411 073
Koszt własny sprzedaży0000
EBIT19 53423 6534 5415 543
EBITDA20 11324 0324 6755 632
Zysk brutto13 21618 4073 0724 314
Zysk netto12 89717 8882 9984 192
Aktywa razem291 201264 59568 38161 534
Zobowiązania razem*103 02686 41824 19320 097
w tym zobowiązania krótkoterminowe*32 94327 8087 7366 467
Kapitał własny186 698177 09043 84141 184
Kapitał zakładowy1 1681 164274271
Liczba udziałów/akcji w sztukach11 680 00011 640 00011 680 00011 640 000
Wartość księgowa na akcję (PLN/EUR)15,9815,213,753,54
Zysk netto na akcję zwykłą (PLN/EUR)1,111,540,260,36
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(18 176)14 692(4 225)3 443
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(849)(5 810)(197)(1 362)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej5 559(17 138)1 292(4 016)
Zmiana stanu środków pieniężnych (13 466)(8 256)(3 130)(1 935)
Jednostkowe dane finansowe
Przychody z działalności operacyjnej 20 98021 8934 8775 131
Koszt własny sprzedaży0000
EBIT1 5135 7433521 346
EBITDA2 0926 1224861 435
Zysk brutto14 65519 6853 4074 613
Zysk netto10 56415 6242 4563 662
Aktywa razem295 883269 77269 48162 738
Zobowiązania razem*100 18785 51623 52619 887
w tym zobowiązania krótkoterminowe*30 10426 9067 0696 257
Kapitał własny164 399157 12438 60536 540
Kapitał zakładowy1 1681 164274271
Liczba udziałów/akcji w sztukach11 680 00011 640 00011 680 00011 640 000
Wartość księgowa na akcję (PLN/EUR)14,0713,503,303,14
Zysk netto na akcję zwykłą (PLN/EUR)0,911,350,210,32
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(950)5 342(221)1 252
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(13 693)1 655(3 183)387
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej4 807(17 138)1 117(4 016)
Zmiana stanu środków pieniężnych (9 836)(10 141)(2 287)(2 377)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Grupa Kapitałowa Vindexus Raport skonsolidowany 2019.pdfRaport skonsolidowany Grupy Kapitałowej GPM Vindexus SA
GPM Vindexus S.A. Raport roczny jednostkowy 2019.pdfRaport jednostkowy GPM Vindexus SA
oświadczenia zarządu.pdfOświadczenie Zarządu GPM Vindexus SA
oświadczenie i ocena Rady Nadzorczej.pdfOcena i oświadczenie Rady Nadzorczej GPM Vindexus SA
Sprawozdanie z badania SF skonsolidowane 2019.pdfSprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania skonsolidowanewgo
VINSA Sprawozdanie biegłego z badania SF jednostkowe 2019.pdfSprawozdanie biegłego rewidentaz badania sprawozdania jednostkowego
List PZ.pdfList Prezesa Zarządu GPM Vindexus SA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-20Jan KuchnoPrezes Zarządu
2020-04-20Artur ZdunekCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:VINDEXUS S.A.
Adres:Serocka 3/B2, 04-333 Warszawa
Telefon:022 740 26 50 do 61
Fax:022 740 26 50 do 61
Email:kontakt@gpm-vindexus.pl
www:www.gpm-vindexus.pl
NIP:526-10-22-345
REGON:550386189

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
GPM Vindexus SA
VINDEXUS
2020-07-07 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 6 lipca 2020 roku.
2020-07-07 WZ - sprzeciwy na walnym
2020-07-07 powołanie członka RN
2020-07-07 wypłata dywidendy 0,1 zł/akcja
2020-07-07 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-15 rezygnacja członka RN
2020-06-13 WZ - zmiana porządku obrad
2020-06-08 WZ - projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy