pixelg
otrzymanie wezwań do wykupu weksli od PKO BP - 2020-09-19 - VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA (vistal)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

otrzymanie wezwań do wykupu weksli od PKO BP - komunikat spółki VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA (vistal) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr18/2020

Data sporządzenia: 2020-09-19
Skrócona nazwa emitenta
VISTAL GDYNIA S.A.
Temat
Otrzymanie wezwań do wykupu weksli od PKO BP
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Vistal Gdynia S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 18 września 2020 r. Spółka otrzymała dwa wezwania datowane na dzień 9 września 2020 r. wzywające do wykupu dwóch weksli od banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. ( PKO BP ).

W przedmiotowych pismach PKO BP zawiadamia Spółkę jako poręczyciela, że w związku z nieuregulowaniem wierzytelności PKO BP wobec Vistal Offshore Sp z o.o. w restrukturyzacji ( Wystawca ), zabezpieczonych dwoma wekslami własnym in blanco wystawionymi przez Wystawcę, PKO BP wypełniło dwa weksle własne in blanco na kwotę 12.670.592,18 PLN oraz 16.102.232,61 EUR. Jednocześnie PKO BP wzywa Spółkę, jako poręczyciela, do wykupu ww. weksli w dniu 28 września 2020 r.

Spółka informuje, że ww. wierzytelności ujęte były w spisie wierzytelności w zakończonym postępowaniu sanacyjnym Spółki, jako wierzytelności warunkowe i są objęte układem przyjętym w tym postępowaniu.
W konsekwencji powyższe wierzytelności PKO BP z tytułu wypełnionych weksli będą zaspokajane zgodnie z treścią przyjętego układu w ramach warunków spłaty dla Grupy 1 z uwzględnieniem pkt 4 postanowień ogólnych układu tj. poprzez spłatę 11,6% sumy wierzytelności płatnych w równych ratach kwartalnych, których wysokość i ilość zostanie ustalona licząc od końca pierwszego kwartału następującego po ziszczeniu się warunku tj. wypełnieniu weksli, do pierwszego kwartału 2030 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-19Ryszard MatykaPrezes ZarząduRyszard Matyka
2020-09-19Andrzej ChmieleckiWiceprezes ZarząduAndrzej Chmielecki
2020-09-19Krzysztof KrigerWiceprezes ZarząduKrzysztof Kriger


Nazwa jednostki:VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:VISTAL GDYNIA S.A.
Adres:Hutnicza 40, 81-061 Gdynia
Telefon:+48 58 783 37 04
Fax:+48 58 783 37 05
NIP:5830003993
REGON:190522969

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Vistal Gdynia SA
VISTAL
2020-09-30 SA - PSr
2020-09-19 otrzymanie wezwań do wykupu weksli od PKO BP
2020-07-28 rejestracja zmian statutu
2020-06-26 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-26 WZ - podjęte uchwały: podział zysku, zmiana statutu
2020-06-25 zawarcie bezwarunkowej umowy sprzedaży nieruchomości
2020-06-05 zawarcie umowy na wykonanie montażu mostu
2020-06-03 zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy