pixelg
terminarz raportów - 2021-01-20 - Vivid Games Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (vivid)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

terminarz raportów - komunikat spółki Vivid Games Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (vivid) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr2/2021

Data sporządzenia: 2021-01-20
Skrócona nazwa emitenta
VIVID GAMES S.A.
Temat
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: Spółka , Emitent ), przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku 2021:
Jednostkowy raport roczny za rok 2020 30 kwietnia 2021 r.
Raport kwartalny za I kwartał 2021 28 maja 2021 r.
Raport półroczny za I półrocze 2021 30 września 2021 r.
Raport kwartalny za III kwartał 2021 29 listopada 2021 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej jako Rozporządzenie ) Emitent nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości raportów kwartalnych za drugi i czwarty kwartał roku 2021.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-01-20Remigiusz KościelnyPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:Vivid Games Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
Nazwa skrócona jednoskti:VIVID GAMES S.A.
Adres:Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz
Telefon:+48 (52) 321 57 28
Email:info@vividgames.com
www:www.vividgames.com
NIP: 9671338848
REGON: 340873302

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Vivid Games SA
VIVID
2021-02-24 podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
2021-02-10 wyniki I.2020
2021-02-04 ustalenie terminu premiery gry Mythical Showdown
2021-02-01 wcześniejsza spłata drugiej raty układowej
2021-01-29 rejestracja akcji serii H w KDPW
2021-01-29 zmiany w składzie organów
2021-01-29 dopuszczenie do obrotu akcji serii H
2021-01-28 rezygnacja prezesa zarządu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy