pixelg
WZ - wykaz akcjonariuszy - 2020-08-19 - VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA (voxel)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - wykaz akcjonariuszy - komunikat spółki VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA (voxel) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr11/2020

Data sporządzenia: 2020-08-19
Skrócona nazwa emitenta
VOXEL S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 sierpnia 2020 r
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A. w dniu 19 sierpnia 2020 roku i którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i ze wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

1. VOXEL INTERNATIONAL S.A.R.L. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU Liczba posiadanych akcji: 5 184 856 Liczba głosów z posiadanych akcji: 8 184 956 Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A. w dniu 19 sierpnia 2020 roku: 73,20%
Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A.: 60,62%
2. PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH BIS 1 Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Liczba posiadanych akcji: 1 001 459
Liczba głosów z posiadanych akcji: 1 001 459
Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A. w dniu 19 sierpnia 2020 roku: 8,96% Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A.: 7,42%

3. OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY ALLIANZ POLSKA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Liczba posiadanych akcji: 681 883
Liczba głosów z posiadanych akcji: 681 883
Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A. w dniu 19 sierpnia 2020 roku: 6,10%
Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A.: 5,05%
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-19Jarosław FurdalPrezes ZarząduJarosław Furdal
2020-08-19Grzegorz RutkowskiWiceprezes ZarząduGrzegorz Rutkowski


Nazwa jednostki:VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:VOXEL S.A.
Adres:Wielicka 265, 30-663 Kraków
Telefon:32/6060501
Fax:32/6060519
Email:biuro@voxel.pl
www:www.voxel.pl
NIP:6792854642
REGON:120067787

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy