pixelg
SA-Q3 - 2020-10-26 - WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA (wawel)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-Q3 - komunikat spółki WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA (wawel) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3/2020
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-10-26
WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WAWEL SASpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
30-520Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Władysława Warneńczyk14
(ulica)(numer)
012 25 42 110012 25 42 112
(telefon)(fax)
mail@wawel.com.plwawel.com.pl
(e-mail)(www)
676-007-68-68350035154
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów320 691375 81072 19587 223

Zysk (strata) z działalności operacyjnej39 22843 9668 83110 204

Zysk (strata) brutto39 19146 3878 82310 766

Zysk (strata) netto31 08937 0756 9998 605

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej55 85479 73712 57418 506

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-11 625-19 983-2 617-4 638

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-46 721-39 001-10 518-9 052

Przepływy pieniężne netto, razem-2 49320 753-5614 817

Aktywa razem773 056803 720170 773188 733

Zobowiązania ogółem96 357113 11821 28626 563

Kapitał własny676 699690 602149 487162 170

Kapitał zakładowy7 4997 4991 6571 761

Liczba akcji1 499 7551 499 7551 499 7551 499 755

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)20,7324,724,675,74

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)451,21460,4899,67108,13

Wypłacona dywidenda na jedną akcję z zysku roku 2018 (w zł / EUR)
kurs z dnia 30.09.2019 (1 EUR= 4,3736)

25,00
5,72

Wypłacona dywidenda na jedną akcję z zysku roku 2019 (w zł / EUR)
kurs z dnia 30.09.2020 (1EUR=4,5268)
30,00
6,63


Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej zostały zaprezentowane na dzień 30.09.2020 roku oraz dla okresu porównawczego na dzień 31.12.2019 roku


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTURaport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

sprawozdanie finansowe 3kw2020.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-10-26Dariusz OrłowskiPrezes Zarządu


2020-10-26Janusz SerwońskiProkurent

Nazwa jednostki:WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:WAWEL SA
Adres:Władysława Warneńczyk 14, 30-520 Kraków
Telefon:012 25 42 110
Fax:012 25 42 112
Email:mail@wawel.com.pl
www:wawel.com.pl
NIP:676-007-68-68
REGON:350035154

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Wawel SA
WAWEL
2020-12-01 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-10-26 SA-Q3
2020-09-21 asymilacja akcji
2020-09-18 dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego
2020-08-21 SA - P
2020-08-17 konwersja akcji
2020-06-29 rejestracja w KRS zmian w statucie
2020-05-27 wypłata dywidendy 30 zł/akcja

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy