pixelg
WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - 2020-11-27 - WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA (werthholz)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - komunikat spółki WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA (werthholz) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr24/2020
Data sporządzenia:2020-11-27
Skrócona nazwa emitenta
WERTH-HOLZ S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 15 stycznia 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka ), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h. ), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ( NWZA ).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane jest na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (Sovereign Capita S.A.) złożone przez pełnomocnika w/w akcjonariusza na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych. W/w żądanie pełnomocnik akcjonariusza złożył w październiku 2020 r bez okazania jakiegokolwiek pełnomocnictwa. Następnie, na żądanie Spółki, po miesiącu pełnomocnik dopełnił formalności i przesłał do Werth-Holz S.A. stosowne pełnomocnictwo. We swoim wniosku pełnomocnik zwrócił się jednocześnie o umieszczenie w porządku obrad Zgromadzenia następujących punktów:

1. Przedstawienie przez Zarząd Spółki wyczerpującej informacji na temat:

Powodów przeprowadzenia emisji akcji Spółki F, w tym także powodów wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;

Sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji Spółki serii F wraz ze stosowanymi danymi finansowymi Spółki lub wycenami, w tym w szczególności powodów obniżenia ceny emisyjnej akcji w stosunku do ceny rynkowych oraz powodów przyjęcia jako danych wyjściowych okresu 12 miesięcy poprzedzający podjęcie uchwały;

2. Rozpatrzenie prawidłowości przeprowadzenia emisji akcji serii F przez Zarząd, w szczególności pod kątem zakresu upoważnienia Zarządu wynikającego z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2017 r.

3. Rozpatrzenie konieczności złożenia rekomendacji Radzie Nadzorczej w przedmiocie odwołania poszczególnych Członków Zarządu z uwagi na podejrzenie działania w sposób niezgodny z interesem Spółki, jak również w związku ze sposobem przeprowadzenia emisji akcji Spółki serii F.

Zgodnie z brzmieniem art. 402(2) k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje:

NWZA zostaje zwołane na dzień 15 stycznia 2021 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku Obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian składu Rady Nadzorczej.

7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki wyczerpującej informacji na temat:

powodów przeprowadzenia emisji akcji Spółki F, w tym także powodów wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;

sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji Spółki serii F wraz ze stosowanymi danymi finansowymi Spółki lub wycenami, w tym w szczególności powodów obniżenia ceny emisyjnej akcji w stosunku do ceny rynkowych oraz powodów przyjęcia jako danych wyjściowych okresu 12 miesięcy poprzedzający podjęcie uchwały;

8. Rozpatrzenie prawidłowości przeprowadzenia emisji akcji serii F przez Zarząd, w szczególności pod kątem zakresu upoważnienia Zarządu wynikającego z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2017 r.

9. Rozpatrzenie konieczności złożenia rekomendacji Radzie Nadzorczej w przedmiocie odwołania poszczególnych Członków Zarządu z uwagi na podejrzenie działania w sposób niezgodny z interesem Spółki, jak również w związku ze sposobem przeprowadzenia emisji akcji Spółki serii F.

10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406(1) § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w WZA Spółki mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZA ( dzień rejestracji uczestnictwa w WZA).

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje:
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie zarządu WERTH-HOLZ SA o zwołaniu NWZA na 15-01-2021 final v1.pdf
projekty uchwał NWZA Werth-Holz SA_15_01_2021_final. v1.pdf
formularz instrukcji do głosowania na NWZA 15_01_2021 final v1.pdf
Formularz pełnomocnictwa NWZA WH 15_01_2021 final v1.pdf
Uzasadnienie do uchwały o odwołaniu i powołaniu członków rady nadzorczej_15_01_2021 final v1.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-27Jarosław GniadekPrezes Zarządu
2020-11-27Dariusz OlczykowskiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:WERTH-HOLZ S.A.
Adres:Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa
Telefon:(95) 749 22 30
Fax:(95) 749 22 31
Email:info@werth-holz.eu
www:www.werth-holz.eu
NIP:957-098-54-92
REGON:220503759

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Werth-Holz SA
WERTHHOLZ
2021-01-01 WZ - odwołanie i zwołanie walnego
2021-01-01 WZ - odwołanie i zwołanie walnego
2020-12-14 szóste wezwanie do złożenia dokumentu akcji
2020-11-27 powołanie członka RN
2020-11-27 piąte wezwanie do złożenia dokumentu akcji
2020-11-27 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-11-27 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-11-14 SA-Q4 i SA-QS4

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy