pixelg
zbycie udziałów w spółce zależnej - 2020-05-29 - WEST REAL ESTATE (westreal)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zbycie udziałów w spółce zależnej - komunikat spółki WEST REAL ESTATE (westreal) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiWEST REAL ESTATE
Nazwa skrócona jednostkiWRE
Numer w roku:8/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna informuje, iż dokonał w dniu dzisiejszym 29.05.2020 zbycia udziałów w spółce zależnej Innovative Combustion Sp. z o.o. Zbycie udziałów nastąpiło na rzecz os. fizycznej nie będącej podmiotem powiązanym, za łączną kwotę 100.000,00 zł ( słownie : sto tysięcy złotych ). Zawarcie przedmiotowej umowy jest konsekwencją podjętej strategii rozwoju i dywersyfikacji w planowanych inwestycjach oraz obowiązujących umów. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 10) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect .
Imię i nazwiskoStanowisko
Henryk KarczPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
West Real Estate SA
WESTREAL
2020-05-29 zbycie udziałów w spółce zależnej
2020-05-25 zakończenie współpracy z autoryzowanym doradcą
2020-05-14 SA-Q1 i SA-QS1
2020-05-06 zmiana terminu publikacji SA-QS1
2020-03-23 SA - RS
2020-03-23 SA - R
2020-01-15 zawarcie przez spółkę zależną umowy na podwykonastwo w zakresie wykonania robót budowlanych
2020-01-14 korekta terminarzu raportów

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy