pixelg
zawarcie nowej umowy nabycia pozostałych udziałów w Langendorf GmbH - 2020-11-03 - WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA (wielton)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie nowej umowy nabycia pozostałych udziałów w Langendorf GmbH - komunikat spółki WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA (wielton) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr29/2020

Data sporządzenia: 2020-11-03
Skrócona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Zawarcie nowej umowy nabycia pozostałych udziałów w spółce Langendorf GmbH z siedzibą w Niemczech
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego Wielton S.A. nr 10/2017 z dnia 23 maja 2017 r. dotyczącego zawarcia umów nabycia udziałów w Langendorf GmbH z siedzibą w Niemczech ( Langendorf ) oraz raportu bieżącego nr 20/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. dotyczącego spełnienia się warunków zawieszających przewidzianych w umowie nabycia 80% udziałów w Langendorf, Zarząd Wielton S.A. ( Emitent ) informuje, iż w dniu 3 listopada 2020 r. podpisał nową umowę nabycia 20% udziałów na zmienionych warunkach ( Umowa ) z akcjonariuszem Langendorf osobą prawną posiadającą pozostałe 20% udziałów w tej spółce ( Sprzedający ) i rozwiązał poprzednio obowiązującą umowę.
Zmiany dotyczą m.in. wydłużenia do 2025 roku okresu, po jakim ma nastąpić wykup udziałów. Będzie to połączone z wydłużeniem okresu współpracy z osobą pełniącą obecnie funkcję dyrektora zarządzającego Langendorf, będącą jednocześnie jedynym właścicielem Sprzedającego. Wydłużenie wykupu ma związek z realizacją celów nowo założonej Langendorf Polska sp. z o.o. (spółki 100% zależnej od Langendorf GmbH), która w dłuższej perspektywie ma za zadanie zwiększyć możliwości produkcyjne Grupy Langendorf, jak i całej Grupy Wielton.

Strony uzgodniły w Umowie, że przeniesienie własności ww. udziałów nastąpi w dniu 1 stycznia 2025 r., pod warunkiem zawieszającym zapłaty przez Emitenta ceny sprzedaży nie później niż do dnia 30 kwietnia 2025 r., przy czym cena sprzedaży uzależniona jest od sumy EBITDA osiągniętej przez Grupę Langendorf w latach 2019-2024. W przypadku EBITDA nie przekraczającej 15 mln euro, cena wyniesie nie mniej niż 2,7 mln euro, a w przypadku realizacji EBITDA na poziomie przekraczającym 24 mln euro, cena przekroczy 6,5 mln euro. Umowa nie określa ceny maksymalnej. Sprzedający ma prawo rozwiązać Umowę m.in. w przypadku niedokonania zapłaty ww. ceny w terminie sześciu miesięcy od terminu zapłaty przez Emitenta ceny sprzedaży. Umowa przyznaje opcję put Sprzedającemu oraz opcję call Emitentowi, których wykonanie będzie możliwe przy zajściu określonych okoliczności i na określonych w Umowie warunkach finansowych.

Umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem niemieckim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-03Piotr Maciej KamińskiWiceprezes ZarząduPiotr Maciej Kamiński
2020-11-03Tomasz ŚniatałaCzłonek ZarząduTomasz Śniatała


Nazwa jednostki:WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:WIELTON S.A.
Adres:RYMARKIEWICZ 6, 98-300 WIELUŃ
Telefon:0438434510
Email:info@wielton.com.pl
www:www.wielton.com.pl
NIP:899-24-62-770
REGON:932842826

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy