pixelg
zawarcie umów kredytowych z PKO BP SA oraz BNP Paribas Bank Polska SA oraz aneksu do umowy kredytowej w zakresie finansowania grupy - 2020-07-24 - WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA (wielton)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie umów kredytowych z PKO BP SA oraz BNP Paribas Bank Polska SA oraz aneksu do umowy kredytowej w zakresie finansowania grupy - komunikat spółki WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA (wielton) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr24/2020

Data sporządzenia: 2020-07-24
Skrócona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Zawarcie umów kredytowych z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz aneksu do umowy kredytowej w zakresie finansowania Grupy Wielton
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Wielton S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 24 lipca 2020 r. zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. ( PKO BP ) oraz odrębnie z BNP Paribas Bank Polska S.A. ( BNP Paribas ) dwie umowy o kredyty odnawialne w kwocie 25 mln zł każdy ( Kredyty ). Celem Kredytów jest finansowanie płynnościowe bieżących zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej. Dodatkowe kredyty pozwolą Spółce na zwiększenie produkcji oraz sprzedaży, która została ograniczona ze względu na wpływ na gospodarkę pandemii wywołanej koronawirusem Covid-19. Kredyty zostały udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2021 r., przy czym kwoty Kredytów będą comiesięcznie, proporcjonalnie obniżane począwszy od dnia 29 stycznia 2021 r. Oprocentowanie Kredytów jest zmienne oparte na stawce WIBOR 1M powiększonej o marże ww. banków. Zabezpieczeniami spłaty Kredytów są m.in. gwarancja spłaty Kredytów udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego ( BGK ) w ramach portfelowej linii gwarancyjnej PLG FGP w wysokości 80% udzielonych Kredytów, hipoteki umowne łączne do kwoty 75 mln zł na przysługujących Spółce prawach własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w gminie Wieluń oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego. Ponadto, Emitent informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł również aneks do umowy kredytowej w zakresie finansowania Grupy Wielton zawartej w grudniu 2018 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 23/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. Zgodnie z zawartym aneksem Spółka zobowiązana jest pozyskać, nie później niż do 30 grudnia 2020 r., wsparcie finansowe w wysokości co najmniej 50 mln zł w postaci kapitału podporządkowanego względem wierzytelności stron finansowania.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-24Mariusz Golec Wiceprezes ZarząduMariusz Golec
2020-07-24Tomasz Śniatała Członek ZarząduTomasz Śniatała


Nazwa jednostki:WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:WIELTON S.A.
Adres:RYMARKIEWICZ 6, 98-300 WIELUŃ
Telefon:0438434510
Email:info@wielton.com.pl
www:www.wielton.com.pl
NIP:899-24-62-770
REGON:932842826

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy