pixelg
zawarcie umowy o współpracy z SAF HOLLAND na lata 2021-2023 - 2020-07-30 - WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA (wielton)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie umowy o współpracy z SAF HOLLAND na lata 2021-2023 - komunikat spółki WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA (wielton) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr25/2020

Data sporządzenia: 2020-07-30
Skrócona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Zawarcie umowy o współpracy z SAF HOLLAND na lata 2021-2023
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Wielton S.A. ( Spółka , Emitent ) informuje, że w dniu 30 lipca 2020 r. do Spółki wpłynęła podpisana przez wszystkie strony umowa o współpracy ( Umowa ramowa ) zawarta pomiędzy SAF-HOLLAND GmbH, SAF-HOLLAND France i SAF-HOLLAND Polska Sp. z o. o. ( Sprzedający ), a Emitentem, Fruehauf SAS i Langendorf GmbH (łącznie: Kupujący ), której przedmiotem jest produkcja oraz dostarczanie na rzecz Kupujących osi i innych komponentów do budowy przyczep i naczep.
Umowa ramowa jest ważna na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. Dostawy w ramach Umowy ramowej będą realizowane na podstawie jednostkowych zamówień składanych przez Kupującego. Szacunkowa wartość przedmiotu Umowy wynosi ok. 128 mln EUR tj. ok. 564 mln zł po przeliczeniu według średniego kursu, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień wystąpienia zdarzenia. Strony Umowy ramowej zadeklarowały również wspólne działanie w innych dziedzinach m.in. takich jak serwis, promocja, rozwój oraz testowanie produktów.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-30Mariusz GolecWiceprezes ZarząduMariusz Golec
2020-07-30Włodzimierz MasłowskiCzłonek ZarząduWłodzimierz Masłowski


Nazwa jednostki:WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:WIELTON S.A.
Adres:RYMARKIEWICZ 6, 98-300 WIELUŃ
Telefon:0438434510
Email:info@wielton.com.pl
www:www.wielton.com.pl
NIP:899-24-62-770
REGON:932842826

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Wielton SA
WIELTON
2020-12-23 terminarz raportów
2020-12-22 podpisanie aneksu do umowy kredytowej
2020-12-08 sprzedaż akcji przez Copernicus Capital TFI SA
2020-12-02 kupno akcji przez Forum TFI SA
2020-11-18 SA-QSr3
2020-11-03 zawarcie nowej umowy nabycia pozostałych udziałów w Langendorf GmbH
2020-09-18 akcje w posiadaniu Forum TFI SA
2020-09-17 SA - PSr

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy