pixelg
odnowienie umowy kredytowej i linii na gwarancje bankowe - 2020-10-28 - WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA (wojas)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

odnowienie umowy kredytowej i linii na gwarancje bankowe - komunikat spółki WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA (wojas) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr28/2020

Data sporządzenia: 2020-10-28
Skrócona nazwa emitenta
WOJAS S.A.
Temat
Odnowienie umowy kredytowej i linii na gwarancje bankowe
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd WOJAS S.A. informuje, iż w dniu 26 października 2020 r. podpisał z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. ( Bank Pekao S.A. ) aneksy do umowy kredytowej i umowy linii na gwarancje, wydłużające okres finansowania do 30 czerwca 2021 r.
Na mocy zawartego aneksu pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a WOJAS S.A., limit kredytowy pozostał bez zmian i wynosi 10 mln zł, a limit na gwarancje bankowe uległ zmniejszeniu o 0,2 mln euro do kwoty 2,3 mln euro.
Zabezpieczeniem umów jest: hipoteka do kwoty 25 mln zł na nieruchomości własnej WOJAS S.A., pełnomocnictwo Banku do rachunków, weksel własny in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, cesja z wpływów z wybranych terminali POS, cesja z polisy ubezpieczeniowej, gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach linii gwarancyjnej PLG FGP na kwotę 8 mln zł.

Pozostałe warunki umów nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego typu umów.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-28Wiesław WojasPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:WOJAS S.A.
Adres:Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ
Telefon:+48 18 264 92 10
Fax:+48 18 264 92 11
Email:ri@wojas.pl
www:www.wojas.pl
NIP:7352691202
REGON:120415969

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Wojas SA
WOJAS
2020-11-20 korekta SA-QSr3
2020-11-19 SA-QSr3
2020-11-16 stwierdzenie nieważności uchwał walnego
2020-11-13 zawarcie znaczącej umowy dostawy obuwia
2020-11-10 wyniki X.2020
2020-10-29 zawarcie umowy pożyczki z Polskim Funduszem Rozwoju SA
2020-10-28 odnowienie umowy kredytowej i linii na gwarancje bankowe
2020-10-20 wyniki IX.2020

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy