pixelg
zawarcie aneksów do umów kredytowych - 2020-07-03 - WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA (wojas)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie aneksów do umów kredytowych - komunikat spółki WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA (wojas) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr11/2020

Data sporządzenia: 2020-07-03
Skrócona nazwa emitenta
WOJAS S.A.
Temat
Zawarcie aneksów do umów kredytowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd WOJAS S.A. ("Spółka ) informuje, o zawarciu pod datą 01.07.2020 r. aneksów do umów kredytowych pomiędzy WOJAS S.A. a Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank ), których celem było przedłużenie finansowania o rok.
Na mocy aneksu zawartego pomiędzy WOJAS S.A. a Bankiem do umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz do umowy o multilinię, strony umowy przedłużyły okres kredytowania do 01.07.2021 r. Limity kredytowe pozostały bez zmian. 80% limitu kredytowego na kredyt w rachunku bieżącym zostało zabezpieczone gwarancją płynnościową PLG FGP Banku Gospodarstwa Krajowego zabezpieczoną deklaracją wekslową do weksla in blanco wystawionego przez Spółkę.
Pozostałe istotne warunki umowy kredytu i umowy na multilinię nie uległy zmianie, a umowy te nie odbiegają od standardowych umów tego typu.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-03Wiesław WojasPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:WOJAS S.A.
Adres:Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ
Telefon:+ 48 18 264 92 10
Fax:+48 18 264 92 11
Email:ri@wojas.pl
www:www.wojas.pl
NIP:7352691202
REGON:120415969

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Wojas SA
WOJAS
2020-07-17 sprawozdania RN
2020-07-17 WZ - projekty uchwał
2020-07-17 WZ - zwołanie walnego
2020-07-16 wybór audytora
2020-07-16 zawarcie umowy kredytowej
2020-07-16 rezygnacja wiceprezesa zarządu
2020-07-14 zawarcie aneksu do umowy kredytowej
2020-07-06 wyniki VI.2020

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy