pixelg
terminarz raportów - 2021-01-21 - WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA (workserv)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

terminarz raportów - komunikat spółki WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA (workserv) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr6/2021

Data sporządzenia: 2021-01-21
Skrócona nazwa emitenta
WORK SERVICE S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Work Service S.A. ( Emitent ) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2021:
1. Jednostkowy raport roczny za rok 2020 30 kwietnia 2021 r.
2. Skonsolidowany raport roczny za rok 2020 30 kwietnia 2021 r.
3. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. 31 maj 2021 r.
4. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r. 30 września 2021 r.
5. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. 30 listopad 2021 r.
Jednocześnie Emitent informuje o rezygnacji z publikacji raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 r. oraz II kwartał 2021 r. na podstawie § 101 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim.
Ponadto zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Emitent informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnym i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i odrębnego jednostko raportu półrocznego.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr. 184, poz. 1539 z 2005r. z późn. zmianami) w związku z § 103 ust 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr. 33, poz. 259 z 2009r. z późn. zmianami.

Podpisy:
Iwona Szmitkowska Prezes Zarządu
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-01-21Iwona SzmitkowskaPrezezs Zarzádu


Nazwa jednostki:WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:WORK SERVICE S.A.
Adres:Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław
Telefon:+48 71 37 10 900
Fax:+48 71 37 10 938
Email:work@workservice.pl
www:www.workservice.pl
NIP:89716-55469
REGON:932629535

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy