pixelg
wyrażenie zgody przez organ antymonopolowy w Rumunii na przejęcie kontroli nad spółką przez Inwestora - 2020-05-19 - WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA (workserv)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wyrażenie zgody przez organ antymonopolowy w Rumunii na przejęcie kontroli nad spółką przez Inwestora - komunikat spółki WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA (workserv) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr31/2020

Data sporządzenia: 2020-05-19
Skrócona nazwa emitenta
WORK SERVICE S.A.
Temat
Wyrażenie zgody przez organ antymonopolowy w Rumunii na przejęcie kontroli nad Spółką przez Inwestora
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Work Service S.A. ( Emitent lub Spółka ), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2020, 12/2020/K, 14/2020, 20/2020, 21/2020 oraz 24/2020 informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o wyrażeniu zgody przez organ antymonopolowy w Rumunii na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli nad Spółką przez Gi INTERNATIONAL S.R.L., której całościowym właścicielem jest Gi Group SpA ( Inwestor ). Uzyskanie zgody właściwych organów antymonopolowych na przejęcie przez Inwestora kontroli nad Spółką i jej podmiotami powiązanymi stanowi jeden z warunków zawieszających transakcji z Inwestorem, określonych w umowie inwestycyjnej zawartej pomiędzy Spółką a Inwestorem w dniu 13 lutego 2020 roku.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR _Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Podpisy: Iwona Szmitkowska Prezes Zarządu Jarosław Dymitruk Wiceprezes Zarządu
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-19Iwona Szmitkowska Prezes Zarządu
2020-05-19Jarosław Dymitruk Wiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:WORK SERVICE S.A.
Adres:Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław
Telefon:+48 71 37 10 900
Fax:+48 71 37 10 938
www:www.workservice.pl
NIP:897-16-55-469
REGON:932629535

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy