pixelg
złożenie wniosku do kredytodawców w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu na wypłatę finansowania pomostowego - 2020-04-30 - WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA (workserv)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

złożenie wniosku do kredytodawców w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu na wypłatę finansowania pomostowego - komunikat spółki WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA (workserv) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr29/2020

Data sporządzenia: 2020-04-30
Skrócona nazwa emitenta
WORK SERVICE S.A.
Temat
Złożenie przez Spółkę wniosku do Kredytodawców w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu na wypłatę finansowania pomostowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Work Service S.A. ( Emitent lub Spółka lub Kredytobiorca ), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2020 informuje, że w związku z trwającymi uzgodnieniami co do szczegółowych warunków finansowania pomostowego, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 28/2020 ( Finansowanie Pomostowe ), Spółka wciąż prowadzi rozmowy z inwestorem w celu uzgodnienia warunków oraz nowego terminu udzielenia Finansowania Pomostowego. W związku z tym Spółka wystąpiła do Banku BNP Paribas Bank Polska S.A., Banku Millennium S.A., Santander Banku Polskiego S.A. i Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. ("Kredytodawcy") z wnioskiem o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu wypłaty Finansowania Pomostowego po dniu 30 kwietnia 2020 r. tj. w terminie dłuższym niż termin uzgodniony aneksem nr 7 do umowy kredytowej z dnia 18 listopada 2015 r., o którym to zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 28/2020.
Spółka w prowadzonych rozmowach występuje o możliwie jak najszybszą wypłatę Finansowania Pomostowego, jednak spodziewa się, że jego wypłata może odbywać się w częściach a zakończenie uruchomienie całości Finansowania Pomostowego nastąpi dopiero w ciągu kilku najbliższych tygodni. Emitent poinformuje w kolejnych raportach bieżących o otrzymaniu ostatniej transzy Finansowania Pomostowego.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR _Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Podpisy: Iwona Szmitkowska Prezes Zarządu Jarosław Dymitruk Wiceprezes Zarządu
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-30Iwona Szmitkowska Prezes Zarządu
2020-04-30Jarosław Dymitruk Wiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:WORK SERVICE S.A.
Adres:Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław
Telefon:+48 71 37 10 900
Fax:+48 71 37 10 938
www:www.workservice.pl
NIP:897-16-55-469
REGON:932629535

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy