pixelg
pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji - 2020-09-26 - XTPL SPÓŁKA AKCYJNA (xtpl)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji - komunikat spółki XTPL SPÓŁKA AKCYJNA (xtpl) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO



Raport bieżący nr36/2020

Data sporządzenia: 2020-09-26
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. ("Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa akcjonariuszy do złożenia Emitentowi dokumentów akcji w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 10.00 do 15.00 w siedzibie Emitenta znajdującej się we przy ul. Stabłowickiej 147 we Wrocławiu. Moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku, a dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie opisanej ustawy.

Dodatkowo Zarząd Emitenta informuje, że na dzień tego wezwanie wszystkie akcje Emitenta (w wyjątkiem akcji serii P) są zdematerializowane i dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcje serii P są akcjami przeznaczonymi na program motywacyjny dla pracowników i współpracowników Emitenta i zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych zgodnie z odpowiednimi przepisami.
To wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych opisanymi przepisami prawa.

Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-26Jacek OlszańskiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:XTPL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:XTPL S.A.
Adres:Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław
Telefon:+48 71 707 22 04
Fax:+47 71 707 22 04
Email:investors@xtpl.com
www:www.xtpl.com
NIP:9512394886
REGON:361898062

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy