pixelg
WZ - żądanie zwołanie walnego - 2020-10-08 - XTPL SPÓŁKA AKCYJNA (xtpl)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - żądanie zwołanie walnego - komunikat spółki XTPL SPÓŁKA AKCYJNA (xtpl) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr37/2020
Data sporządzenia:2020-10-08
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Żądanie Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 8 października 2020 roku wpłynęło do Spółki żądanie akcjonariusza Spółki - Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( TFI ), reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i wprowadzenia do porządku obrad tego zgromadzenia następujących punktów:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej XTPL S.A. 6. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 7. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 8. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Żądanie zostało złożone na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu pełną treść wyżej wymienionego żądania wraz z załącznikiem w postaci zaproponowanych przez TFI projektów uchwał.

Zarząd jednocześnie informuje, że podejmie wszelkie niezbędne kroki, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w celu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o czym poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.
Załączniki
PlikOpis
żądanie_zwołania_NWZA_XTPL SA.pdfŻadanie zwołania
Projekty_uchwał.pdfProjekty uchwał
Request.pdfRequest
Draft of resolutions.pdfDraft of resolutions
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-08Jacek OlszańskiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:XTPL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:XTPL S.A.
Adres:Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław
Telefon:+48 71 707 22 04
Fax:+47 71 707 22 04
Email:investors@xtpl.com
www:www.xtpl.com
NIP:9512394886
REGON:361898062

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy