pixelg
drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia z Browar Namysłów Sp. z o.o. - 2020-03-20 - GRUPA ŻYWIEC SA (zywiec)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia z Browar Namysłów Sp. z o.o. - komunikat spółki GRUPA ŻYWIEC SA (zywiec) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr7/2020

Data sporządzenia: 2020-03-20
Skrócona nazwa emitenta
ŻYWIEC
Temat
Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką Browar Namysłów Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
DRUGIE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY O PLANOWANYM POŁĄCZENIU

Zgodnie z art. 504 Kodeksu spółek handlowych, w zw. z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu, adres: ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000018602, nr REGON: 070511111, nr NIP: 5530007219, kapitał zakładowy 25.678.342,50 zł, opłacony w całości (,,Spółka ), niniejszym zawiadamia po raz drugi akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółką Browar Namysłów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie, adres: Bolesława Chrobrego 26, 46-100 Namysłów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000048856, nr REGON: 530909728, nr NIP: 7520005384 (,,Browar Namysłów ), jako spółką przejmowaną.
Połączenie nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Browar Namysłów na Spółkę (łączenie się przez przejęcie), zgodnie z ustaleniami podjętymi w planie połączenia z dnia 31 stycznia 2020 r.
Od dnia 31 stycznia 2020 r. plan połączenia dostępny jest do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek, tj. www.browarnamyslow.com.pl (dla Browar Namysłów) oraz www.grupazywiec.pl (dla Spółki).

O terminie odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały w sprawie połączenia, Zarząd Spółki powiadomił odrębnie, w raporcie bieżącym nr 5/2020 z dnia 6 marca 2020 r., stosownie do art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż na stronie internetowej Spółki (wskazanej powyżej), począwszy od dnia pierwszego zawiadomienia, tj. od dnia 14 lutego 2020 r., są i będą bezterminowo (i nie krócej niż do dnia podjęcia uchwały ws. połączenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki), dostępne w wersji elektronicznej z możliwością ich druku, określone dokumenty związane z planowanym połączeniem, wyszczególnione w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych (z wyłączeniem dokumentów, których sporządzenie nie jest wymagane, na podstawie odpowiednich przepisów). Niezależnie od tego, w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec, każdy akcjonariusz będzie miał możliwość zapoznania się z powyższą dokumentacją połączeniową.
20 marca 2020 r.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-03-20Piotr NowakowskiCzłonek Zarządu

Nazwa jednostki:GRUPA ŻYWIEC SA
Nazwa skrócona jednoskti:ŻYWIEC
Adres:Browarna 88, 34-300 Żywiec
Telefon:033 861 24 51
Fax:033 861 46 14
Email:browary@grupazywiec.pl
www:www.grupazywiec.pl
NIP:553-000-72-19
REGON:070511111

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Żywiec SA
ZYWIEC
2020-05-28 rezygnacja członka zarządu
2020-05-20 rezygnacja członka RN
2020-05-20 WZ - projekty uchwał
2020-05-20 WZ - zwołanie walnego
2020-05-15 rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
2020-05-15 wybór przedstawiciela pracowników do RN
2020-04-22 SA - QSr1
2020-04-02 WZ - podjęte uchwał: powołanie członków RN, połączenie z Browar Namysłów sp. z o. o.

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy