pixelg
uzgodnienie planu połączenia ze spółką zależną Browar Namysłów sp. z o. o. - 2020-01-31 - GRUPA ŻYWIEC SA (zywiec)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

uzgodnienie planu połączenia ze spółką zależną Browar Namysłów sp. z o. o. - komunikat spółki GRUPA ŻYWIEC SA (zywiec) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr2/2020
Data sporządzenia:2020-01-31
Skrócona nazwa emitenta
ŻYWIEC
Temat
Uzgodnienie planu połączenia ze spółką zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Grupy Żywiec S.A. ( Emitent lub Spółka Przejmująca ) informuje, że w dniu 31 stycznia 2020 roku Emitent oraz spółka Browar Namysłów Sp. z o.o. ( Spółka Przejmowana ) uzgodniły oraz podpisały Plan Połączenia. Emitent jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej.
Plan Połączenia wraz z dokumentami, o których jest mowa w art. 499 § 2 Ksh, stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Połączenie Emitenta ze Spółką Przejmowaną nastąpi w oparciu o następujące zasady:
1. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w drodze sukcesji uniwersalnej.
2. Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego jak również bez zmiany statutu Spółki Przejmującej.
3. W wyniku połączenia nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 6) Ksh.
4. W wyniku połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) Ksh.
5. Na podstawie art. 516 § 6 Ksh w związku z art. 516 § 5 Ksh nie jest wymagane poddanie Planu Połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządzenie przez biegłego stosownej opinii, jak również nie jest wymagane sporządzenie przez Zarządy łączących się Spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne oraz stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2) Ksh.
6. Zgodnie z art. 516 § 1 Ksh połączenie Spółek wymagać będzie podjęcia uchwał o połączeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej i Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, o których mowa w art. 506 Ksh, wyrażających zgodę na połączenie i Plan Połączenia.
Plan połączenia będzie opublikowany na stronie internetowej Emitenta: www.grupazywiec.pl
Załączniki
PlikOpis
Porozum GŻSA - BN Plan Połączenia Spółek 31.01.20.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-31Dariusz TychowskiProkurent


Nazwa jednostki:GRUPA ŻYWIEC SA
Nazwa skrócona jednoskti:ŻYWIEC
Adres:Browarna 88, 34-300 Żywiec
Telefon:033 861 24 51
Fax:033 861 46 14
Email:browary@grupazywiec.pl
www:www.grupazywiec.pl
NIP:553-000-72-19
REGON:070511111

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Żywiec SA
ZYWIEC
2020-05-28 rezygnacja członka zarządu
2020-05-20 rezygnacja członka RN
2020-05-20 WZ - projekty uchwał
2020-05-20 WZ - zwołanie walnego
2020-05-15 rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
2020-05-15 wybór przedstawiciela pracowników do RN
2020-04-22 SA - QSr1
2020-04-02 WZ - podjęte uchwał: powołanie członków RN, połączenie z Browar Namysłów sp. z o. o.

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy