pixelg
Skarb Państwa - Emitent prywatny obligacji
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

Nazwa (seria) obligacji Data wykupu YTM netto YTM brutto Stopa nominalna Zapadalność Zabezpieczenie
DS0725 2025-07-25 3,25% 4,97 Nie
DS0726 2026-07-25 2,50% 5,97 Nie
DS0727 2027-07-25 2,50% 6,97 Nie
DS1015 2015-10-24 6,25% wykup w terminie Nie
DS1017 2017-10-25 5,25% wykup w terminie Nie
DS1019 2019-10-25 5,50% wykup w terminie Nie
DS1020 2020-10-25 5,25% 0,22 Nie
DS1021 2021-10-25 5,75% 1,22 Nie
DS1023 2023-10-25 4,00% 3,22 Nie
DS1029 2029-10-25 2,75% 9,22 Nie
DS1030 2030-10-25 1,25% 10,22 Nie
EUR0119 2019-01-15 1,62% wykup w terminie Nie
EUR0124 2024-01-15 3,00% 3,44 Nie
EUR0126 2026-01-19 1,50% 5,46 Nie
EUR0136 2036-01-18 2,38% 15,45 Nie
EUR0225 2025-02-10 n/d 4,52 Nie
EUR0527 2027-05-10 0,88% 6,76 Nie
EUR0723 2023-07-07 0,00% 2,92 Nie
EUR0925 2025-09-09 1,50% 5,10 Nie
EUR1021 2021-10-14 0,88% 1,19 Nie
EUR1027 2027-10-22 1,38% 7,21 Nie
EUR1028 2028-10-25 1,00% 8,22 Nie
EUR1046 2046-10-25 2,00% 26,22 Nie
EURA136 2036-01-18 2,38% 15,45 Nie
EURB136 2036-01-18 2,38% 15,45 Nie
IZ0816 2016-08-24 3,00% wykup w terminie Nie
IZ0823 2023-08-25 2,75% 3,05 Nie
OK0116 2016-01-25 n/d wykup w terminie Nie
OK0419 2019-04-25 n/d wykup w terminie Nie
OK0423 2023-04-25 n/d 2,72 Nie
OK0521 2021-05-25 n/d 0,80 Nie
OK0715 2015-07-25 n/d wykup w terminie Nie
OK0716 2016-07-25 n/d wykup w terminie Nie
OK0717 2017-07-25 n/d wykup w terminie Nie
OK0720 2020-07-25 n/d wykup w terminie Nie
OK0722 2022-07-25 n/d 1,97 Nie
OK1018 2018-10-25 n/d wykup w terminie Nie
PS0123 2023-01-25 2,50% 2,47 Nie
PS0415 2015-04-25 5,50% wykup w terminie Nie
PS0416 2016-04-25 5,00% wykup w terminie Nie
PS0417 2017-04-25 4,75% wykup w terminie Nie
PS0418 2018-04-25 3,75% wykup w terminie Nie
PS0420 2020-04-25 1,50% wykup w terminie Nie
PS0421 2021-04-25 2,00% 0,72 Nie
PS0422 2022-04-25 2,25% 1,72 Nie
PS0424 2024-04-25 2,50% 3,72 Nie
PS0425 2025-04-25 0,75% 4,72 Nie
PS0718 2018-07-25 2,50% wykup w terminie Nie
PS0719 2019-07-25 3,25% wykup w terminie Nie
PS0721 2021-07-25 1,75% 0,97 Nie
PS1016 2016-10-25 4,75% wykup w terminie Nie
PS1024 2024-10-25 2,25% 4,22 Nie
TZ0215 2015-02-01 WIBOR 6M * 1,00 wykup w terminie Nie
WS0428 2028-04-25 2,75% 7,72 Nie
WS0429 2029-04-25 5,75% 8,72 Nie
WS0437 2037-04-25 5,00% 16,72 Nie
WS0447 2047-04-25 4,00% 26,72 Nie
WS0922 2022-09-23 5,75% 2,13 Nie
WZ0115 2015-01-25 WIBOR 6M + 0,00% wykup w terminie Nie
WZ0117 2017-01-25 WIBOR 6M + 0,00% wykup w terminie Nie
WZ0118 2018-01-25 WIBOR 6M + 0,00% wykup w terminie Nie
WZ0119 2019-01-25 WIBOR 6M + 0,00% wykup w terminie Nie
WZ0120 2020-01-25 WIBOR 6M + 0,00% wykup w terminie Nie
WZ0121 2021-01-25 WIBOR 6M + 0,00% 0,47 Nie
WZ0124 2024-01-25 WIBOR 6M + 0,00% 3,47 Nie
WZ0126 2026-01-25 WIBOR 6M + 0,00% 5,47 Nie
WZ0524 2024-05-25 WIBOR 6M + 0,00% 3,80 Nie
WZ0525 2025-05-25 WIBOR 6M + 0,00% 4,80 Nie
WZ0528 2028-05-25 WIBOR 6M + 0,00% 7,80 Nie
WZ1122 2022-11-25 WIBOR 6M + 0,00% 2,31 Nie
WZ1129 2029-11-25 WIBOR 6M + 0,00% 9,31 Nie
DS0509 2009-05-24 6,00% wykup w terminie Nie
DS1013 2013-10-24 5,00% wykup w terminie Nie
DS1109 2009-11-24 6,00% wykup w terminie Nie
DS1110 2010-11-24 6,00% wykup w terminie Nie
DZ0109 2009-01-17 ŚR52TBS + 1,00% wykup w terminie Nie
DZ0110 2010-01-18 ŚR52TBS + 1,00% wykup w terminie Nie
DZ0709 2009-07-17 ŚR52TBS + 1,00% wykup w terminie Nie
DZ0811 2011-08-18 ŚR52TBS + 0,00% wykup w terminie Nie
DZ1111 2011-11-24 ŚR52TBS + 0,00% wykup w terminie Nie
OK0112 2012-01-25 n/d wykup w terminie Nie
OK0113 2013-01-25 n/d wykup w terminie Nie
OK0114 2014-01-25 n/d wykup w terminie Nie
OK0402 2002-04-21 n/d wykup w terminie Nie
OK0403 2003-04-21 n/d wykup w terminie Nie
OK0404 2004-04-21 n/d wykup w terminie Nie
OK0405 2005-04-12 n/d wykup w terminie Nie
OK0406 2006-04-12 n/d wykup w terminie Nie
OK0407 2007-04-12 n/d wykup w terminie Nie
OK0408 2008-04-12 n/d wykup w terminie Nie
OK0709 2009-07-25 n/d wykup w terminie Nie
OK0710 2010-07-25 n/d wykup w terminie Nie
OK0711 2011-07-25 n/d wykup w terminie Nie
OK0712 2012-07-25 n/d wykup w terminie Nie
OK0713 2013-07-25 n/d wykup w terminie Nie
OK0714 2014-07-25 n/d wykup w terminie Nie
OK0802 2002-08-21 n/d wykup w terminie Nie
OK0803 2003-08-21 n/d wykup w terminie Nie
OK0804 2004-08-21 n/d wykup w terminie Nie
OK0805 2005-08-12 n/d wykup w terminie Nie
OK0806 2006-08-12 n/d wykup w terminie Nie
OK0807 2007-08-12 n/d wykup w terminie Nie
OK0808 2008-08-12 n/d wykup w terminie Nie
OK1012 2012-10-25 n/d wykup w terminie Nie
OK1201 2001-12-21 n/d wykup w terminie Nie
OK1202 2002-12-21 n/d wykup w terminie Nie
OK1203 2003-12-21 n/d wykup w terminie Nie
OK1204 2004-12-12 n/d wykup w terminie Nie
OK1206 2006-12-12 n/d wykup w terminie Nie
OK1207 2007-12-12 n/d wykup w terminie Nie
OK1208 2008-12-12 n/d wykup w terminie Nie
PS0205 2005-02-12 8,50% wykup w terminie Nie
PS0206 2006-02-12 8,50% wykup w terminie Nie
PS0310 2010-03-24 5,75% wykup w terminie Nie
PS0412 2012-04-25 4,75% wykup w terminie Nie
PS0413 2013-04-25 5,25% wykup w terminie Nie
PS0414 2014-04-25 5,75% wykup w terminie Nie
PS0506 2006-05-12 8,50% wykup w terminie Nie
PS0507 2007-05-12 8,50% wykup w terminie Nie
PS0511 2011-05-24 4,25% wykup w terminie Nie
PS0605 2005-06-12 8,50% wykup w terminie Nie
PS0608 2008-06-24 5,75% wykup w terminie Nie
PS1004 2004-10-12 8,50% wykup w terminie Nie
PS1005 2005-10-12 8,50% wykup w terminie Nie
PS1106 2006-11-12 8,50% wykup w terminie Nie
SP0310 2010-03-01 5,50% wykup w terminie Nie
SP0610 2010-06-01 5,00% wykup w terminie Nie
SP0910 2010-09-01 4,40% wykup w terminie Nie
SP1209 2009-12-01 6,50% wykup w terminie Nie
SP1210 2010-12-01 4,50% wykup w terminie Nie
TZ0210 2010-02-01 WIBOR 6M * 0,93 wykup w terminie Nie
TZ0211 2011-02-01 WIBOR 6M * 0,93 wykup w terminie Nie
TZ0212 2012-02-01 WIBOR 6M * 0,93 wykup w terminie Nie
TZ0213 2013-02-01 WIBOR 6M * 0,95 wykup w terminie Nie
TZ0214 2014-02-01 WIBOR 6M * 0,95 wykup w terminie Nie
TZ0510 2010-05-02 WIBOR 6M * 0,93 wykup w terminie Nie
TZ0511 2011-05-02 WIBOR 6M * 0,93 wykup w terminie Nie
TZ0512 2012-05-02 WIBOR 6M * 0,99 wykup w terminie Nie
TZ0513 2013-05-02 WIBOR 6M * 0,95 wykup w terminie Nie
TZ0514 2014-05-02 WIBOR 6M * 0,95 wykup w terminie Nie
TZ0810 2010-08-01 WIBOR 6M * 0,93 wykup w terminie Nie
TZ0811 2011-08-01 WIBOR 6M * 0,93 wykup w terminie Nie
TZ0812 2012-08-01 WIBOR 6M * 0,95 wykup w terminie Nie
TZ0813 2013-08-01 WIBOR 6M * 0,95 wykup w terminie Nie
TZ0814 2014-08-01 WIBOR 6M * 0,95 wykup w terminie Nie
TZ1109 2009-11-02 WIBOR 6M * 0,93 wykup w terminie Nie
TZ1110 2010-11-02 WIBOR 6M * 0,93 wykup w terminie Nie
TZ1111 2011-11-02 WIBOR 6M * 0,93 wykup w terminie Nie
TZ1112 2012-11-02 WIBOR 6M * 0,95 wykup w terminie Nie
TZ1113 2013-11-02 WIBOR 6M * 0,95 wykup w terminie Nie
TZ1114 2014-11-02 WIBOR 6M * 0,95 wykup w terminie Nie
WZ0307 2007-03-24 WIBOR 3M + 0,00% wykup w terminie Nie
WZ0911 2011-09-24 WIBOR 6M + 0,00% wykup w terminie Nie
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
Subskrypcja ofert obligacji

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych ofertach publicznych i prywatnych ciekawych obligacji korporacyjnych, zapisz się na newsletter

Subskrybuj

AD.bx ad3c
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy