StockWatch.pl - najbliższe wykupy obligacji Catalyst - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
X
AD.bx ad0c

Najbliższe wykupy obligacji

Poniżej prezentujemy dziesięć obligacji o najniższej bieżącej zapadalności. Obligatariusz powinien otrzymać zwrot wartości nominalnej w zamian za wykupywane obligacje w dacie wykupu. Jeżeli data wykupu wypadnie w dzień wolny od pracy to wtedy emitent jest zobowiązany zapłacić w pierwszym dniu roboczym, który nastąpi po dacie wykupu. Dzień ostatniego notowania jest ustalany zazwyczaj 8 dni roboczych przed datą wymagalności.

Kliknij w nazwę emitenta aby poznać jego ekwiwalent ratingu kredytowego, informacje i wiadomości. Kliknij w nazwę obligacji aby poznać jej wszystkie szczegółowe dane oraz przeprowadzić analizę rentowności inwestycji.

Najbliższe wykupy obligacji

Emitent Ekwiw. ratingu Nazwa obligacji Data wykupu Zapadalność
Echo Investment SA AAA ECH0417 2017-04-28 0,02
Magellan SA CCC MAG0417 2017-04-28 0,02
Kredyt Inkaso I NS FIZ brak KI10517 2017-05-09 0,04
2C Partners SA brak 2CP0517 2017-05-12 0,03
Hussar Gruppa SA brak HGR0517 2017-05-17 0,04
Bank Gospodarstwa Krajowego brak BGK0517 2017-05-19 0,05
Magellan SA CCC MAG0517 2017-05-19 0,05
Kruk SA AAA KRU0517 2017-05-20 0,05
Ferratum Capital Poland SA brak FRR0517 2017-05-23 0,06
Mikrokasa SA brak MKR0517 2017-05-27 0,07

logo Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
logo

Współpraca
logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com

Logowanieoff Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3a
AD.bx ad3b

Subskrypcja ofert obligacji

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych ofertach publicznych i prywatnych ciekawych obligacji korporacyjnych, zapisz się na newsletter

AD.bx ad3c
AD.bx ad3d