StockWatch.pl - najbliższe wykupy obligacji Catalyst - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Najbliższe wykupy obligacji

Poniżej prezentujemy dziesięć obligacji o najniższej bieżącej zapadalności. Obligatariusz powinien otrzymać zwrot wartości nominalnej w zamian za wykupywane obligacje w dacie wykupu. Jeżeli data wykupu wypadnie w dzień wolny od pracy to wtedy emitent jest zobowiązany zapłacić w pierwszym dniu roboczym, który nastąpi po dacie wykupu. Dzień ostatniego notowania jest ustalany zazwyczaj 8 dni roboczych przed datą wymagalności.

Kliknij w nazwę emitenta aby poznać jego ekwiwalent ratingu kredytowego, informacje i wiadomości. Kliknij w nazwę obligacji aby poznać jej wszystkie szczegółowe dane oraz przeprowadzić analizę rentowności inwestycji.

Najbliższe wykupy obligacji

Emitent Ekwiw. ratingu Nazwa obligacji Data wykupu Zapadalność
Getin Noble Bank SA B- GNB0418 2018-04-27 0,02
SMS Kredyt Holding SA AAA SMS0418 2018-04-29 0,02
Murapol SA brak MUR0418 2018-04-29 0,02
Globe Trade Centre SA BB+ GTC0418 2018-04-30 0,03
Best SA BBB- BST0418 2018-04-30 0,03
Florsen Sp. z o.o. brak FLO0418 2018-04-30 0,06
Vantage Development SA AA+ VTG0518 2018-05-14 0,04
GetBack SA brak GBK0518 2018-05-17 0,05
Atal SA AAA ATL0518 2018-05-18 0,05
Ronson Europe NV AAA RON0518 2018-05-20 0,05

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3a
AD.bx ad3b

Subskrypcja ofert obligacji

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych ofertach publicznych i prywatnych ciekawych obligacji korporacyjnych, zapisz się na newsletter

Subskrybuj

AD.bx ad3c
AD.bx ad3d