StockWatch.pl - Notowania obligacji Catalyst - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Notowania obligacji

Poniżej prezentujemy notowania obligacji z czterech segmentów uszeregowane datą ostatniej transakcji.

GPW RR

Segment GPW Rynek Regulowany to funkcjonujący w ramach Catalyst subrynek dedykowany dla transakcji detalicznych, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Jednostką transakcyjną jest jedna obligacja. Obrót jest prowadzony w systemie notowań ciągłych. Ograniczenie wahań kursu wynosi 3 punkty procentowe od kursu odniesienia. Dla papierów dłużnych wprowadzanych do tego systemu obrotu konieczne jest sporządzenie i zatwierdzenie przez KNF prospektu emisyjnego. Wartość nominalna wprowadzanych obligacji na rynek podstawowy musi ponadto przekraczać przynajmniej 1 mln EUR. Obowiązek przedstawiania prospektu emisyjnego nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa.

Nazwa Sektor Data Kurs ostatni Kurs odniesienia
BST1018 Korporacyjne 2017-10-11 100,50 100,40
GBK0221 Korporacyjne 2017-10-11 98,50 98,00
PCR0223 Korporacyjne 2017-10-11 100,40 100,40
WS0428 Skarbowe 2017-10-11 95,00 94,50
PKN0418 Korporacyjne 2017-10-11 100,31 100,30
DS0727 Skarbowe 2017-10-11 92,30 91,80
PS0721 Skarbowe 2017-10-11 98,00 98,00
KRU0321 Korporacyjne 2017-10-11 100,45 100,45
PCR0620 Korporacyjne 2017-10-11 100,80 100,80
KR10621 Korporacyjne 2017-10-11 100,45 100,45

GPW ASO

Segment GPW Alternatywny System Obrotu to funkcjonujący w ramach Catalyst subrynek przeznaczony dla transakcji detalicznych, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Jednostką transakcyjną jest jedna obligacja. Obrót jest prowadzony w systemie notowań ciągłych. Ograniczenie wahań kursu wynosi 3 punkty procentowe od kursu odniesienia. Dla papierów dłużnych wprowadzonych do tego systemu obrotu konieczne jest sporządzenie dokumentu informacyjnego lub noty informacyjnej.

Nazwa Sektor Data Kurs ostatni Kurs odniesienia
GNB0819 Korporacyjne 2017-10-11 94,51 96,50
GNB1219 Korporacyjne 2017-10-11 92,02 95,00
PCB0420 Korporacyjne 2017-10-11 102,20 102,20
GBK0119 Korporacyjne 2017-10-11 99,50 99,70
MBK0125 Korporacyjne 2017-10-11 102,00 102,00
VOL0519 Korporacyjne 2017-10-11 100,70 100,50
KBS0518 Spółdzielcze 2017-10-11 99,10 100,00
GNB0421 Korporacyjne 2017-10-11 88,00 90,00
GNF0618 Korporacyjne 2017-10-11 98,50 98,00
GNB0418 Korporacyjne 2017-10-11 98,80 99,20

BS RR

Segment BS Rynek Regulowany to funkcjonujący w ramach Catalyst pozagiełdowy subrynek dedykowany dla transakcji hurtowych, prowadzony przez spółkę BondSpot. Jednostką transakcyjną jest pakiet o wartości 100 tys. zł, liczony z punktu widzenia ceny nominalnej. Obrót jest prowadzony w systemie notowań ciągłych. Nie obowiązują ograniczenia wahań kursu. Dla papierów dłużnych wprowadzanych do tego systemu obrotu konieczne jest sporządzenie i zatwierdzenie przez KNF prospektu emisyjnego. Łączna wartość nominalna wprowadzanych obligacji musi wynosić co najmniej 5 mln PLN. Obowiązek przedstawiania prospektu emisyjnego nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa.

Nazwa Sektor Data Kurs ostatni Kurs odniesienia
ENG1019 Korporacyjne 2017-08-31 - 102,85
PEK0321 Listy zastawne 2016-01-11 100,00 100,00
PEK1020 Listy zastawne brak - 100,00
RYB1117 Komunalne brak - 100,00

BS ASO

Segment BS Alternatywny System Obrotu to funkcjonujący w ramach Catalyst subrynek przeznaczony dla transakcji hurtowych, prowadzony przez spółkę BondSpot. Jednostką transakcyjną jest pakiet o wartości 100 tys. zł, liczony z punktu widzenia ceny nominalnej. Obrót jest prowadzony w systemie notowań ciągłych. Nie obowiązują ograniczenia wahań kursu. Dla papierów dłużnych wprowadzonych do tego systemu obrotu konieczne jest sporządzenie dokumentu informacyjnego lub noty informacyjnej. Łączna wartość nominalna wprowadzanych obligacji musi wynosić co najmniej 5 mln PLN.

Nazwa Sektor Data Kurs ostatni Kurs odniesienia
BOS0724 Korporacyjne 2017-10-10 100,60 100,60
ALR0924 Korporacyjne 2017-09-26 103,60 103,60
CI21217 Korporacyjne 2017-09-20 100,30 100,30
ECH0618 Korporacyjne 2017-09-15 101,00 101,00
EUH0618 Korporacyjne 2017-09-04 - 97,50
LCC0619 Korporacyjne 2017-06-30 100,00 100,00
DOM0318 Korporacyjne 2017-06-08 100,80 100,80
LCC0320 Korporacyjne 2017-05-30 101,00 101,00
PKN0219 Korporacyjne 2017-05-24 101,20 101,20
KRI0118 Korporacyjne 2017-05-08 100,80 100,80

logo Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
logo

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com

LogowanieZapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3a
AD.bx ad3b

Subskrypcja ofert obligacji

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych ofertach publicznych i prywatnych ciekawych obligacji korporacyjnych, zapisz się na newsletter

AD.bx ad3c
AD.bx ad3d