StockWatch.pl - Notowania obligacji Catalyst - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Notowania obligacji

Poniżej prezentujemy notowania obligacji z czterech segmentów uszeregowane datą ostatniej transakcji.

GPW RR

Segment GPW Rynek Regulowany to funkcjonujący w ramach Catalyst subrynek dedykowany dla transakcji detalicznych, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Jednostką transakcyjną jest jedna obligacja. Obrót jest prowadzony w systemie notowań ciągłych. Ograniczenie wahań kursu wynosi 3 punkty procentowe od kursu odniesienia. Dla papierów dłużnych wprowadzanych do tego systemu obrotu konieczne jest sporządzenie i zatwierdzenie przez KNF prospektu emisyjnego. Wartość nominalna wprowadzanych obligacji na rynek podstawowy musi ponadto przekraczać przynajmniej 1 mln EUR. Obowiązek przedstawiania prospektu emisyjnego nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa.

Nazwa Sektor Data Kurs ostatni Kurs odniesienia
GHI0320 Korporacyjne 2019-06-26 100,20 100,31
ECH1022 Korporacyjne 2019-06-26 98,89 98,89
WZ0124 Skarbowe 2019-06-26 99,54 99,30
BST0520 Korporacyjne 2019-06-26 99,30 99,39
PKN0722 Korporacyjne 2019-06-26 101,05 101,05
GHE0320 Korporacyjne 2019-06-26 100,20 100,88
MCF1121 Korporacyjne 2019-06-26 89,50 88,00
IZ0823 Skarbowe 2019-06-26 113,85 113,65
BST0921 Korporacyjne 2019-06-26 91,50 91,50
KR10621 Korporacyjne 2019-06-26 100,15 100,14

GPW ASO

Segment GPW Alternatywny System Obrotu to funkcjonujący w ramach Catalyst subrynek przeznaczony dla transakcji detalicznych, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Jednostką transakcyjną jest jedna obligacja. Obrót jest prowadzony w systemie notowań ciągłych. Ograniczenie wahań kursu wynosi 3 punkty procentowe od kursu odniesienia. Dla papierów dłużnych wprowadzonych do tego systemu obrotu konieczne jest sporządzenie dokumentu informacyjnego lub noty informacyjnej.

Nazwa Sektor Data Kurs ostatni Kurs odniesienia
MVP0821 Korporacyjne 2019-06-26 98,80 98,80
EVC0921 Korporacyjne 2019-06-26 99,00 98,00
GHC1220 Korporacyjne 2019-06-26 102,00 101,00
MVP0622 Korporacyjne 2019-06-26 99,49 99,39
IPP0620 Korporacyjne 2019-06-26 96,05 97,49
IDA0820 Korporacyjne 2019-06-26 60,00 57,50
GNB0323 Korporacyjne 2019-06-26 85,00 85,00
GNB1222 Korporacyjne 2019-06-26 74,50 74,50
GPW1022 Korporacyjne 2019-06-26 102,70 102,83
GNB0720 Korporacyjne 2019-06-26 74,90 74,99

BS RR

Segment BS Rynek Regulowany to funkcjonujący w ramach Catalyst pozagiełdowy subrynek dedykowany dla transakcji hurtowych, prowadzony przez spółkę BondSpot. Jednostką transakcyjną jest pakiet o wartości 100 tys. zł, liczony z punktu widzenia ceny nominalnej. Obrót jest prowadzony w systemie notowań ciągłych. Nie obowiązują ograniczenia wahań kursu. Dla papierów dłużnych wprowadzanych do tego systemu obrotu konieczne jest sporządzenie i zatwierdzenie przez KNF prospektu emisyjnego. Łączna wartość nominalna wprowadzanych obligacji musi wynosić co najmniej 5 mln PLN. Obowiązek przedstawiania prospektu emisyjnego nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa.

Nazwa Sektor Data Kurs ostatni Kurs odniesienia
ENG1019 Korporacyjne 2019-01-30 101,75 101,75
PEK0321 Listy zastawne 2016-01-11 100,00 100,00
PEK1020 Listy zastawne brak - 100,00

BS ASO

Segment BS Alternatywny System Obrotu to funkcjonujący w ramach Catalyst subrynek przeznaczony dla transakcji hurtowych, prowadzony przez spółkę BondSpot. Jednostką transakcyjną jest pakiet o wartości 100 tys. zł, liczony z punktu widzenia ceny nominalnej. Obrót jest prowadzony w systemie notowań ciągłych. Nie obowiązują ograniczenia wahań kursu. Dla papierów dłużnych wprowadzonych do tego systemu obrotu konieczne jest sporządzenie dokumentu informacyjnego lub noty informacyjnej. Łączna wartość nominalna wprowadzanych obligacji musi wynosić co najmniej 5 mln PLN.

Nazwa Sektor Data Kurs ostatni Kurs odniesienia
ALR0924 Korporacyjne 2019-06-03 100,00 100,00
TPE1119 Korporacyjne 2019-05-24 100,27 100,27
BOS0724 Korporacyjne 2019-05-22 100,00 100,00
ING1219 Korporacyjne 2019-04-17 100,30 100,30
LCC0320 Korporacyjne 2019-01-14 100,50 100,50
ALR1022 Korporacyjne 2018-12-10 102,00 102,00
ENA0220 Korporacyjne 2018-05-28 100,70 100,70
AHP0622 Korporacyjne 2016-10-05 92,00 92,00
EMT1019 Korporacyjne 2016-09-14 99,00 99,00
MCI1221 Korporacyjne brak - 100,00

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3a
AD.bx ad3b

Subskrypcja ofert obligacji

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych ofertach publicznych i prywatnych ciekawych obligacji korporacyjnych, zapisz się na newsletter

Subskrybuj

AD.bx ad3c
AD.bx ad3d