pixelg
faq

FAQ czyli odpowiedzi na najczęstsze pytania

Skąd pochodzą dane finansowe zawarte w serwisie?

Dane pochodzą ze sprawozdań finansowych spółek, przekazywanych raportami okresowymi. W wypadku grup kapitałowych, pod uwagę brane są sprawozdania skonsolidowane, z wyodrębnieniem udziałów mniejszości. Wszystkie sprawozdania są samodzielnie przetwarzane i wprowadzane przez redakcję serwisu, z uwzględnieniem wszelkich korekt, zmian zasad rachunkowości w okresach porównywalnych, oraz zmian powstałych w wyniku audytu. Dzięki temu w serwisie zawsze znajdują się najbardziej aktualne, starannie zweryfikowane i ujednolicone dane fundamentalne w podziale na kwartały.


Jak szybko aktualizowane są dane spółek?

Sprawozdania wprowadzane są zwykle w ciągu kilku dni od ich przekazania przez spółkę do publicznej wiadomości. O ostatniej dacie aktualizacji danych każdej spółki informuje adnotacja „Dane finansowe z dnia” znajdująca się przy jej wskaźnikach.


Jak wyliczane są wskaźniki?

Serwis codziennie po sesji samodzielnie wylicza wszystkie wskaźniki fundamentalne na podstawie danych źródłowych. Wskaźniki korzystające z danych majątkowych, a więc pochodzących z bilansu, oparte są o ostatni dzień z ostatniego zaraportowanego okresu. Wskaźniki korzystające z danych wynikowych, a więc pochodzących z rachunku zysków i strat, oparte są o 12 miesięcy kończące się ostatniego dnia z ostatniego zaraportowanego okresu. W ten sposób wskaźniki uwzględniają zawsze ostatni rok, niwelując wahania sezonowe i unikając matematycznego annualizowania, które obarczone jest dużym błędem.


Dlaczego niektóre spółki nie mają danych?

Do stworzenia pełnej zautomatyzowanej analizy fundamentalnej w serwisie, wymagane jest skompletowanie danych finansowych za osiem kolejnych kwartałów. Spółki wchodząc na giełdę zwykle przekazują dane roczne, czasami półroczne i dopiero obowiązki informacyjne spółki publicznej wymuszają raportowanie wyników co kwartał. Zebranie wymaganych danych może trwać około 9 do 12 miesięcy. Przez ten czas spółka nie ma analizy fundamentalnej metodami StockWatch.pl, ale w międzyczasie jej parametry biznesowe się stabilizują, a ona sama uczy się działać w nowych realiach, toteż gdy już pojawi się analiza, jest o wiele bardziej miarodajna niż podczas debiutu, gdy najczęściej wyniki są odpowiednio pod ten debiut przygotowane.


Jak wyliczane są średnie wskaźniki sektorów?

Dla celów poglądowych na podstronie https://www.stockwatch.pl/gpw/sektorywskaźniki wskaźniki wyliczane są jako średnia zwykła ze wszystkich spółek wchodzących w skład sektora. Czyli inaczej niż w indeksach, gdzie dobierana jest przez GPW tylko część spółek, a ich wskaźniki ważone kapitalizacją. Natomiast średnie wskaźniki sektorów służące jako mnożniki do wyceny porównawczej, wyliczane są jako średnia z wartości dodatnich, z odrzuceniem wartości nadmiernie wysokich. W ten sposób jako baza do wycen służą tylko spółki miarodajne, a pomijane są nierentowne oraz posiadające ujemny majątek.


Co daje abonament?

Dostęp do zaawansowanych informacji, funkcji i narzędzia wymaga posiadania abonamentu. Najważniejsze korzyści to dostęp do omówień sprawozdań finansowych (ponad 200 raportów rocznie) oraz analiz technicznych (ponad 200 rocznie), które przygotowywane są na życzenie abonentów. Przydatne narzędzia to skaner fundamentalny umożliwiający błyskawiczne wyszukanie spółek spełniających określone kryteria fundamentalne oraz ranking wycen pozwalający na wyszukiwanie potencjalnie niedowartościowanych spółek. Ponadto serwis umożliwia śledzenie wybranych spółek i otrzymywanie zestawienia danych i informacji na ich temat dwa razy dziennie, a oprócz tego przez całą dobę na bieżąco wszystkich komunikatów ESPI/EBI. Szerszy opis usług znajduje się tutaj


Czy koszt zakupu abonamentu można odliczyć od dochodów z giełdy?

Źródłem wiążącej odpowiedzi może być tylko indywidualna interpretacja urzędu skarbowego, ewentualnie porada licencjonowanego doradcy podatkowego.


Jak otrzymać fakturę?

Serwis automatycznie wystawia faktury VAT i udostępnia je w profilu użytkownika, jeśli przed zapłaceniem uzupełni on niezbędne dane w zakładce Moje dane. Jest też możliwe otrzymanie faktury do już zrealizowanej płatności. Wystarczy napisać krótką prośbę na adres kontakt@stockwatch.pl załączając dane do faktury i nazwę użytkownika, aby móc zlokalizować paragon z jego transakcji.


Dlaczego zdarza się, że spółka ma niedowartościowanie wskaźnikowe, ale wyceny wskazują na przewartościowanie?

Analiza wskaźnikowa nie jest wyceną, lecz porównaniem wartości wskaźników spółki do średniej sektora i rynku. Samo stwierdzenie, że są one wyraźnie niższe od średniej nie jest wystarczającą przesłanką do mówienia o niedowartościowaniu. Należy to potwierdzić patrząc na wyceny, które uwzględniają znacznie więcej czynników niż proste wskaźniki cenowe. W szczególności, jeśli spółka przynosi straty, jest zbyt mało rentowna i jej wartość dochodowa jest mniejsza niż majątkowa, wówczas nie jest uwzględniana wycena mnożnikowa, tylko spółka jest konserwatywnie wyceniana na bazie majątkowej.


Jak często zmieniają się wyceny?

Wyceny zmieniają się praktycznie codziennie, wraz ze zmianą mnożników opartych o kursy porównawczych spółek. Nie są to jednak istotne zmiany, lecz kroczące za trendem rynku. Nie wpływa to na wycenę spółek nierentownych, wycenianych majątkowo. W każdym wypadku, istotna zmiana wyceny ma miejsce po wprowadzeniu nowych lub skorygowanych danych finansowych, na podstawie których spółka może zyskać rentowność lub ją utracić, co wpływa na przyjęty model szacowania średniej z wycen cząstkowych.Chcesz zadać pytanie? Napisz używając formularza kontaktowego.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +168,16% +33 632,53 zł 53 632,53 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Spółka Dzień wypłaty Kwota na akcję Stopa
ULTGAMES 2021-06-21 2,00 6,12%
R22 2021-06-21 0,57 1,03%
GRMEDIA 2021-06-21 2,80 2,22%
BOWIM 2021-06-22 0,12 1,50%
ASTARTA 2021-06-23 2,24 3,96%


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy