pixelg
Informacje

Informacje o serwisie

Operator serwisu

Niniejszy serwis prowadzi spółka
StockWatch.pl Sp. z o.o.
02-738 Warszawa, ul. Dominikańska 21B
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez XIII Wydział Gospodarczy Sądu Okręgowego w Warszawie pod numerem 321096, posiadająca NIP 1181978915 i REGON 141674574, z kapitałem zakładowym 100 000,- zł opłaconym w całości
Email kontaktowy: biuro@stockwatch.pl

Płatności obsługuje spółka akcyjna PayU. Dostępne są następujące sposoby płatności: karta płatnicza, przelew bankowy, BLIK.

Cel serwisu

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in. aktualne i zweryfikowane dane finansowe spółek, bieżące wiadomości, narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej, analizy i omówienia zawodowych niezależnych finansistów stroniących od konfliktu interesów oraz moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania. Serwis promuje przede wszystkim strategię inwestowania fundamentalnego, będącego w założeniu inwestowaniem długoterminowym, którego przesłanką jest poszukiwanie wartości wewnętrznej spółek. Dodatkową działalnością serwisu jest pogłębianie wiedzy o rynku giełdowym poprzez udostępnianie materiałów poradnikowo-edukacyjnych oraz umożliwienie kontaktu z innymi inwestorami w kontekście wymiany wiedzy i doświadczeń. Serwis sam z siebie nic nie doradza, nie wskazuje, nie zachęca do kupna akcji żadnej spółki, ani do inwestowania w ogóle. Te decyzje każdy podejmuje sam. Ale gdy już podejmie, jego życie zaczyna biec rytmem giełdy. Staje się StockWatcherem. Ten serwis jest "wasz", a nie "nasz", tak jak decyzje inwestycyjne, które podejmujecie.
Nikt nie rości sobie praw do waszych zysków, ani nie będzie zwracał poniesionych strat.

StockWatcher to maniak giełdy, nieważne czy rekin czy płotka. To ktoś, kto ma codziennie otwarte notowania, czyta komunikaty i analizy, interesuje się makroekonomią, zagląda na fora, cały czas śledząc wybrane spółki. Wszystkich nie sposób ogarnąć, dlatego każdemu potrzeba kontaktu z innymi inwestorami, aby porównać różne punkty widzenia co do tych samych spółek lub zwrócić uwagę na nowe spółki, dotychczas nie rozważane.

Celem nadrzędnym inwestora jest osiąganie zysku, czyli zwrotu z zainwestowanego kapitału. Jednak droga do tego jest długa i wyboista. Nawet inwestując długoterminowo - od kilku miesięcy do kilku lat - nie można całkowicie odwrócić swej uwagi od giełdy na co dzień. Przeciwnie: bieżące śledzenie zakupionych spółek staje się obowiązkiem, a miejsce podjętej już decyzji "kiedy i co kupić" zajmuje "kiedy i co sprzedać". StockWatch.pl ma pomóc w podejmowaniu racjonalnych decyzji poprzez dostarczenie argumentów: pogłębionej analitycznej informacji opartej o rzetelne dane oraz konfrontacji stanowisk z innymi inwestorami.

Wyróżniki serwisu

StockWatch.pl jako jedyny sięga głęboko do podstaw finansowych spółek, dostarczając unikatowych narzędzi służących analizie fundamentalnej:

 • Staranne i terminowe wprowadzanie danych. Raporty finansowe spółek są przetwarzane ręcznie przez redakcję, dzięki czemu serwis nie płaci za dostarczane maszynowo niepotrzebne dane, a te kluczowe sprowadza do "wspólnego mianownika" aby je można było porównać. Na przykład stosujemy do wycen i porównań wskaźnik C/ZO, wyliczany z zysku operacyjnego za ostatnie cztery kwartały - dzięki temu dane są aktualne i nie zaburzone jednorazowymi zdarzeniami nadzwyczajnymi i nie zanieczyszczone działalnością finansową oraz sytuacją podatkową poszczególnych spółek.
 • Nie poprzestawanie na powierzchownych wynikach. Szczególnie śledzone są wartości zmiany gotówki, kapitałów własnych i zmiany kapitału obrotowego jako wskaźniki cashowe mówiące więcej od memoriałowych takich jak zysk.
 • Analiza zaawansowanymi metodami. Z raportów wyliczane są dodatkowe wskaźniki istotne dla kompleksowej oceny sytuacji spółki i atrakcyjności jej akcji, używane przez zawodowych analityków: cena do przychodów, średni ważony koszt kapitału, beta (współczynnik ryzyka), ekonomiczna wartość dodana (odpowiednik ROIC czyli faktyczna zyskowność firmy) oraz typowe maklerskie wskaźniki jak EV/EBITDA, które porównywane są do średnich sektora i szerokiego rynku.
 • Audytorskie podejście do wskaźników. StockWatch.pl nie posługuje się bezmyślnie wzorami matematycznymi, tak jak robią to inne serwisy. Na przykład, wszystkie wskaźniki oparte o rachunek zysków i strat wyliczane są zawsze z ostatnich zaraportowanych 12 miesięcy, co jest możliwe tylko dlatego, że redakcja zawsze rozdziela raporty półroczne i roczne na kwartały. Nanoszone są też korekty wprowadzane w raportach zaudytowanych, w których wynik może znacznie różnić się od tego wykazanego przed audytem. Z kolei wskaźniki bilansowe, na przykład ROE czy ROA wyliczane są ze średniorocznych wartości kapitałów własnych bądź aktywów, a nie z wartości na koniec okresu, co nie ma sensu fizycznego.
 • Zaawansowane analizy biznesowe. Serwis udostępnia między innymi rozkład DuPonta, a także pełną analizę cyklów rotacji, skorygowanych o wpływ podatku VAT, co jest spotykane nigdzie indziej.
 • Nadanie wszystkim spółkom ratingu. Na podstawie hybrydowego wskaźnika zagrożenia bankructwem (Z"-score) opracowanego przez profesora Edwarda Altmana z New York University, bazującego na danych finansowych z ostatniego kwartału, dla każdej spółki obliczana jest wartość wskaźnika, a następnie przeliczana na rating wg tabeli zawartej w najnowszej książce profesora Altmana dotyczącej bankructw. StockWatch.pl wykorzystuje metodologię Z-score za zgodą jej autora, w wariancie dopasowanym do specyfiki polskiego rynku akcji.
 • Skaner fundamentalny. Dzięki mechanizmowi filtrowania spółek z użyciem zakresów wskaźników fundamentalnych, możliwe jest bardzo szybkie wyszukanie z całego rynku lub jego fragmentu spółek spełniających zadane kryteria.
 • Wyceny akcji trzynastoma metodami. Serwis jako jedyny w Polsce i jeden z niewielu na świecie dostarcza zautomatyzowaną wycenę akcji spółek wieloma metodami stosowanymi przez analityków, w oparciu o wiedzę akademicką oraz praktyczne doświadczenie. Użytkownik otrzymuje rozpisane wartości na akcję tam gdzie możliwe jest ich wyliczenie. Obliczana jest też średnia i zestawiany jest ranking, w którym można szeregować spółki wg średniej lub wg wybranej wyceny, na przykład likwidacyjnej, wyszukując w ten sposób ciekawe i potencjalnie niedowartościowane spółki.
 • Forum powiązane z danymi rynkowymi. Dla każdej spółki udostępniony jest dedykowany wątek na forum, w którym bez opuszczania forum można podejrzeć aktualny dzienny wykres kursu i podstawowe wskaźniki, a dodatkowo każdy wpis jest opatrzony kursem zamknięcia w dniu, kiedy został napisany.
 • Rosnąca baza wiedzy o giełdzie. Stale rozbudowywany jest dział Edukacja, pisany przystępnym językiem, operujący na żywych przykładach i przekazujący praktyczną wiedzę o wszystkich aspektach inwestowania.
 • Możliwość pobrania kompletnego raportu wybranej spółki w PDF. Serwis umożliwia ściągnięcie zestawu danych w pliku PDF na komputer przez użytkowników abonamentowych.

Pomysły, propozycje, koncepcje

Jesteśmy otwarci na uwagi i pomysły mogące uatrakcyjnić serwis i uczynić go lepszym, wygodniejszym, bardziej przydatnym: poprawić błędy, usunąć zbędny wskaźnik, dodać potrzebną funkcję. Do rozważenia jest też współpraca na różnych polach. W każdym wypadku prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza.

Niezależność

Serwis wywodzi się z kręgów prasy drukowanej i nie ma powiązań z rynkiem kapitałowym. Stworzyli go ludzie pasjonujący się giełdą. Twórcy, autorzy i pracownicy StockWatch.pl zachowują niezależność poglądów i korzystają z wolności wypowiedzi oraz prawa do krytyki prasowej.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +168,16% +33 632,53 zł 53 632,53 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Spółka Dzień wypłaty Kwota na akcję Stopa
ULTGAMES 2021-06-21 2,00 6,12%
R22 2021-06-21 0,57 1,03%
GRMEDIA 2021-06-21 2,80 2,22%
BOWIM 2021-06-22 0,12 1,50%
ASTARTA 2021-06-23 2,24 3,96%


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy