Gałęzie rynku - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Indeksy giełdowe

Kliknij w nagłówek kolumny aby sortować listę na zmianę rosnąco i malejąco. Wciskając SHIFT możesz dodawać kryteria sortowania. Analiza obejmuje spółki o wystarczająco dużej popularności i obrotach na akcjach, pozwalających na płynne wchodzenie i wychodzenie z inwestycji, a także notowane od co najmniej dwóch lat.

Indeksy Średnia
ocena
Udział
w obrotach
Zmiana
12m
Aktualne
C/WK
Kroczące
C/ZO
Kroczące
C/P
GPWGPW r40
100% 0% 1,00 6,30 1,09
WIGWIG r40
99,63% 23,63% 0,85 5,05 1,14
WIG20WIG20 r35
79,00% 15,42% 1,23 9,15 1,10
WIG30WIG30 r40
86,18% 19,36% 1,26 9,18 1,16
MWIG40MWIG40 r40
13,66% 34,70% 1,68 10,28 1,35
MIS80MIS80 r40
3,71% 0% 1,28 9,99 0,58
SWIG80SWIG80 r40
4,34% 22,17% 1,20 7,46 0,67
NCIndexNCIndex r40
0,50% 20,62% 1,67 12,36 0,87
WIG-BANKIWIG-BANKI r40
27,22% 14,72% 0,68 3,69 1,98
WIG-BUDOWWIG-BUDOW r40
2,04% 23,52% 2,15 8,74 0,70
WIG-CEEWIG-CEE r00
0% 0% 0,00 0,00 0,00
WIG-CHEMIAWIG-CHEMIA r40
1,97% 8,79% 1,66 10,17 1,01
WIG-DIVWIG-DIV r40
47,25% 0% 1,33 10,37 1,11
WIG-ENERGWIG-ENERG r40
8,75% -5,76% 0,61 7,44 0,69
WIG-GORNICWIG-GORNIC r35
15,43% 89,48% 1,56 11,55 1,25
WIG-INFOWIG-INFO r40
1,27% 37,17% 0,93 9,30 0,84
WIG-LEKIWIG-LEKI r40
0,41% 0% 1,33 9,69 1,24
WIG-MEDIAWIG-MEDIA r40
0,19% 18,91% 1,04 16,88 1,03
WIG-MOTOWIG-MOTO r35
0,69% 0% 2,48 16,26 0,88
WIG-NRCHOMWIG-NRCHOM r40
1,01% 23,01% 0,91 4,81 2,21
WIG-ODZIEZWIG-ODZIEZ r35
3,77% 0% 4,26 27,25 1,71
WIG-PALIWAWIG-PALIWA r40
14,01% 45,99% 1,21 8,16 0,59
WIG-PLWIG-PL r40
97,81% 0% 1,31 9,34 1,03
WIG-POLANDWIG-POLAND r40
97,81% 23,41% 1,31 9,34 1,03
WIG-SPOZYWWIG-SPOZYW r40
1,02% 26,89% 1,29 5,37 0,65
WIG-TELKOMWIG-TELKOM r35
3,02% -16,49% 1,02 9,61 1,03
WIG-UKRAINWIG-UKRAIN r35
0,82% 48,45% 1,30 4,14 0,77

Pokaż/Ukryj Legendę

Indeksy giełdowe » Legenda

Średnia ocena jest to średnia wszystkich ocen cząstkowych dotyczących danej branży wystawionych przez użytkowników StockWatch.pl przy ocenianiu poszczególnych spółek.
Udział w obrotach średnioroczna wartość transakcji zawartych na akcjach danej gałęzi w odniesieniu do całego rynku akcji na rynku podstawowym. Pokazuje zainteresowanie daną gałęzią na tle rynku mierzone intensywnością handlu jej akcjami.
Zmiana 12m teoretyczny zwrot z inwestycji w koszyk akcji zgodny ze strukturą danej gałęzi na przestrzeni ostatnich 365 dni kalendarzowych. Pokazuje teoretyczny zysk lub stratę na danej grupie akcji w skali ostatniego roku.
Aktualne C/WK uśredniona cena jednej złotówki kapitałów własnych wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny majątku ich spółek.
Kroczące C/ZO 12m uśredniona cena jednej złotówki zysku operacyjnego z ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów, dla wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny spodziewanych przyszłych zysków ich spółek.
Kroczące C/P 12m uśredniona cena jednej złotówki przychodów z działalności operacyjnej wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi, uzyskanych na przestrzeni ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów. Pozwala na zróżnicowanie gałęzi pod względem rynkowej wyceny

Sektory rynku

Kliknij w nagłówek kolumny aby sortować listę na zmianę rosnąco i malejąco. Wciskając SHIFT możesz dodawać kryteria sortowania. Analiza obejmuje spółki o wystarczająco dużej popularności i obrotach na akcjach, pozwalających na płynne wchodzenie i wychodzenie z inwestycji, a także notowane od co najmniej dwóch lat.

Makrosektor i Sektor Średnia
ocena
Udział
w obrotach
Zmiana
12m
Aktualne
C/WK
Kroczące
C/ZO
Kroczące
C/P
Finanse>BankiFinanse>Banki r40
27,34% 145,34% 0,966456166346039%0,97 5,8172273742846%5,82 2,81469075863287%2,81
Finanse>DeweloperzyFinanse>Deweloperzy r40
0,95% 181,46% 0,461576206954275%0,46 3,25822272363753%3,26 1,22553026399893%1,23
Finanse>InneFinanse>Inne r40
1,11% 70,32% 1,97710163418426%1,98 4,78594169728484%4,79 20,9493874628259%20,95
Finanse>Rynek kapitałowyFinanse>Rynek kapitałowy r35
0,33% 14,46% 2,66111189919541%2,66 11,5283152181025%11,53 4,61516684267281%4,62
Finanse>UbezpieczeniaFinanse>Ubezpieczenia r40
8,31% 4,96% 1,81255630583%1,81 10,2319221654581%10,23 1,47637094449993%1,48
Handel i usługi>EnergetykaHandel i usługi>Energetyka r40
8,79% 6,65% 0,69039981426717%0,69 6,30823922901156%6,31 0,885183109209141%0,89
Handel i usługi>Handel detalicznyHandel i usługi>Handel detaliczny r35
6,53% 19,59% 5,43366494776373%5,43 32,7183254666974%32,72 1,813719881386%1,81
Handel i usługi>Handel hurtowyHandel i usługi>Handel hurtowy r40
0,81% 41,85% 2,04924657323864%2,05 12,6071203612942%12,61 0,492233260504316%0,49
Handel i usługi>Hotele i restauracjeHandel i usługi>Hotele i restauracje r40
0,52% 52,54% 3,80248843742997%3,80 19,914474892653%19,91 2,07095121497896%2,07
Handel i usługi>InformatykaHandel i usługi>Informatyka r40
2,44% 71,07% 7,476863760777%7,48 -14,6977999344851%-14,70 6,62467906102436%6,62
Handel i usługi>InneHandel i usługi>Inne r40
1,02% 96,57% 2,70521762867688%2,71 4,14410183924544%4,14 1,41151239550623%1,41
Handel i usługi>MediaHandel i usługi>Media r35
1,59% 6,07% 1,38677416616528%1,39 7,48254187478666%7,48 1,66955599236925%1,67
Handel i usługi>TelekomunikacjaHandel i usługi>Telekomunikacja r35
1,80% -27,05% 0,680538712316104%0,68 8,25384371565332%8,25 0,74991935616672%0,75
Przemysł>BudownictwoPrzemysł>Budownictwo r40
2,01% 28,19% 6,39686717558228%6,40 -14,7561856004925%-14,76 8,10577823186136%8,11
Przemysł>ChemicznyPrzemysł>Chemiczny r40
2,01% -14,21% 2,1421846793039%2,14 11,3957516831711%11,40 1,12269226614069%1,12
Przemysł>DrzewnyPrzemysł>Drzewny r35
0,32% 44,87% 2,36809868192968%2,37 14,4529529875784%14,45 1,06667116800522%1,07
Przemysł>Elektromasz.Przemysł>Elektromasz. r40
0,78% 4,29% 1,87462298074774%1,87 11,003154242313%11,00 1,27821100352925%1,28
Przemysł>FarmaceutycznyPrzemysł>Farmaceutyczny r35
0,28% -97,25% 0,352825232886722%0,35 3,13200153714522%3,13 0,33029865326569%0,33
Przemysł>InnePrzemysł>Inne r45
0,01% -25,50% 1,18974511221497%1,19 -21,4847244091096%-21,48 0,976355166465558%0,98
Przemysł>LekkiPrzemysł>Lekki r35
0,07% -28,76% 1,33386162989652%1,33 5,46871124617949%5,47 1,84252238550146%1,84
Przemysł>Mat. budowlanychPrzemysł>Mat. budowlanych r40
0,16% 25,08% 2,00363550557673%2,00 15,0321911127671%15,03 1,79913588530849%1,80
Przemysł>MetalowyPrzemysł>Metalowy r35
0,97% 56,45% 1,942532566209%1,94 -15,6151102789477%-15,62 1,07978801968357%1,08
Przemysł>MotoryzacyjnyPrzemysł>Motoryzacyjny r40
0,53% 47,85% 1,57106631415013%1,57 9,55674214581048%9,56 0,735079721391851%0,74
Przemysł>PaliwowyPrzemysł>Paliwowy r40
14,04% -25,59% 1,23784874856227%1,24 9,18318237191149%9,18 1,16716359622247%1,17
Przemysł>SpożywczyPrzemysł>Spożywczy r40
1,03% 9,72% 6,07073148609346%6,07 7,89506436813235%7,90 1,04515585252031%1,05
Przemysł>SurowcowyPrzemysł>Surowcowy r40
15,49% 83,28% 1,57249814064577%1,57 14,0490700335279%14,05 1,23779794567684%1,24
Przemysł>Tworzyw sztucznychPrzemysł>Tworzyw sztucznych r40
0,06% 43,65% 1,20931278427958%1,21 7,12983435987226%7,13 0,760486820265213%0,76

Pokaż/Ukryj Legendę

Sektory rynku » Legenda

Średnia ocena jest to średnia wszystkich ocen cząstkowych dotyczących danej branży wystawionych przez użytkowników StockWatch.pl przy ocenianiu poszczególnych spółek.
Udział w obrotach średnioroczna wartość transakcji zawartych na akcjach danej gałęzi w odniesieniu do całego rynku akcji na rynku podstawowym. Pokazuje zainteresowanie daną gałęzią na tle rynku mierzone intensywnością handlu jej akcjami.
Zmiana 12m teoretyczny zwrot z inwestycji w koszyk akcji zgodny ze strukturą danej gałęzi na przestrzeni ostatnich 365 dni kalendarzowych. Pokazuje teoretyczny zysk lub stratę na danej grupie akcji w skali ostatniego roku.
Aktualne C/WK uśredniona cena jednej złotówki kapitałów własnych wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny majątku ich spółek.
Kroczące C/ZO 12m uśredniona cena jednej złotówki zysku operacyjnego z ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów, dla wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny spodziewanych przyszłych zysków ich spółek.
Kroczące C/P 12m uśredniona cena jednej złotówki przychodów z działalności operacyjnej wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi, uzyskanych na przestrzeni ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów. Pozwala na zróżnicowanie gałęzi pod względem rynkowej wyceny

logo Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
logo

Współpraca
logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanieoff Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3c

Wyceny Wartości Wewnętrznej

Szacunkowe wyceny fundamentalne spółek giełdowych trzynastoma metodami.

Skaner Fundamentalny

Przykłady wyszukiwania spółek:

  • Zadłużenie większe od 80% - znaleziono 64
  • ROE większe od 30% - znaleziono 32
  • Free float mniejszy od 20% - znaleziono 126

Dane aktualne na 24.03.2017

Oferty pierwotne

Spółka Cena emisyjna Wart. oferty Koniec zapisów
Griffin Premium RE NV 6,50 zł 528,51 mln zł 2017-03-27
Dino Polska SA 33,50 zł 1,61 mld zł 2017-04-03
AD.bx ad3d