Gałęzie rynku - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Indeksy giełdowe

Kliknij w nagłówek kolumny aby sortować listę na zmianę rosnąco i malejąco. Wciskając SHIFT możesz dodawać kryteria sortowania. Analiza obejmuje spółki o wystarczająco dużej popularności i obrotach na akcjach, pozwalających na płynne wchodzenie i wychodzenie z inwestycji, a także notowane od co najmniej dwóch lat.

Indeksy Średnia
ocena
Udział
w obrotach
Zmiana
12m
Aktualne
C/WK
Kroczące
C/ZO
Kroczące
C/P
GPWGPW r40
100% 0% 1,00 6,31 1,09
WIGWIG r40
99,63% 23,68% 0,85 5,05 1,14
WIG20WIG20 r35
79,02% 15,45% 1,23 9,16 1,10
WIG30WIG30 r40
86,19% 19,45% 1,26 9,20 1,16
MWIG40MWIG40 r40
13,65% 35,01% 1,67 10,36 1,35
MIS80MIS80 r40
3,70% 0% 1,27 9,86 0,58
SWIG80SWIG80 r40
4,34% 21,78% 1,20 7,45 0,66
NCIndexNCIndex r40
0,50% 19,77% 1,66 12,28 0,87
WIG-BANKIWIG-BANKI r40
27,19% 14,03% 0,68 3,69 1,98
WIG-BUDOWWIG-BUDOW r40
2,04% 24,58% 2,19 8,81 0,71
WIG-CEEWIG-CEE r00
0% 0% 0,00 0,00 0,00
WIG-CHEMIAWIG-CHEMIA r40
1,98% 8,04% 1,57 10,42 1,03
WIG-DIVWIG-DIV r40
47,29% 0% 1,34 10,44 1,11
WIG-ENERGWIG-ENERG r40
8,77% -5,85% 0,61 7,43 0,69
WIG-GORNICWIG-GORNIC r35
15,48% 91,82% 1,58 11,70 1,26
WIG-INFOWIG-INFO r40
1,27% 37,91% 0,93 9,35 0,85
WIG-LEKIWIG-LEKI r40
0,41% 0% 1,32 9,69 1,23
WIG-MEDIAWIG-MEDIA r40
0,19% 18,57% 1,05 16,95 1,03
WIG-MOTOWIG-MOTO r35
0,69% 0% 2,48 16,25 0,88
WIG-NRCHOMWIG-NRCHOM r40
1,01% 22,31% 0,91 4,77 2,20
WIG-ODZIEZWIG-ODZIEZ r35
3,76% 0% 4,28 27,36 1,72
WIG-PALIWAWIG-PALIWA r40
14,01% 45,99% 1,21 8,17 0,59
WIG-PLWIG-PL r40
97,81% 0% 1,31 9,36 1,04
WIG-POLANDWIG-POLAND r40
97,81% 23,43% 1,31 9,36 1,04
WIG-SPOZYWWIG-SPOZYW r40
1,02% 27,73% 1,30 5,38 0,65
WIG-TELKOMWIG-TELKOM r35
3,03% -17,41% 1,01 9,62 1,02
WIG-UKRAINWIG-UKRAIN r35
0,81% 48,50% 1,31 4,18 0,78

Pokaż/Ukryj Legendę

Indeksy giełdowe » Legenda

Średnia ocena jest to średnia wszystkich ocen cząstkowych dotyczących danej branży wystawionych przez użytkowników StockWatch.pl przy ocenianiu poszczególnych spółek.
Udział w obrotach średnioroczna wartość transakcji zawartych na akcjach danej gałęzi w odniesieniu do całego rynku akcji na rynku podstawowym. Pokazuje zainteresowanie daną gałęzią na tle rynku mierzone intensywnością handlu jej akcjami.
Zmiana 12m teoretyczny zwrot z inwestycji w koszyk akcji zgodny ze strukturą danej gałęzi na przestrzeni ostatnich 365 dni kalendarzowych. Pokazuje teoretyczny zysk lub stratę na danej grupie akcji w skali ostatniego roku.
Aktualne C/WK uśredniona cena jednej złotówki kapitałów własnych wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny majątku ich spółek.
Kroczące C/ZO 12m uśredniona cena jednej złotówki zysku operacyjnego z ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów, dla wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny spodziewanych przyszłych zysków ich spółek.
Kroczące C/P 12m uśredniona cena jednej złotówki przychodów z działalności operacyjnej wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi, uzyskanych na przestrzeni ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów. Pozwala na zróżnicowanie gałęzi pod względem rynkowej wyceny

Sektory rynku

Kliknij w nagłówek kolumny aby sortować listę na zmianę rosnąco i malejąco. Wciskając SHIFT możesz dodawać kryteria sortowania. Analiza obejmuje spółki o wystarczająco dużej popularności i obrotach na akcjach, pozwalających na płynne wchodzenie i wychodzenie z inwestycji, a także notowane od co najmniej dwóch lat.

Makrosektor i Sektor Średnia
ocena
Udział
w obrotach
Zmiana
12m
Aktualne
C/WK
Kroczące
C/ZO
Kroczące
C/P
Finanse>BankiFinanse>Banki r40
27,30% 22,03% 0,966185380718003%0,97 5,79894683408331%5,80 2,81405825530126%2,81
Finanse>DeweloperzyFinanse>Deweloperzy r40
0,95% 244,33% 0,45831869810742%0,46 3,20115687948628%3,20 1,22004244910505%1,22
Finanse>InneFinanse>Inne r40
1,11% 60,51% 2,0143786132802%2,01 3,90412256156685%3,90 5,16345321840768%5,16
Finanse>Rynek kapitałowyFinanse>Rynek kapitałowy r35
0,33% 15,78% 2,67787741683449%2,68 11,5635545696045%11,56 4,65956494022788%4,66
Finanse>UbezpieczeniaFinanse>Ubezpieczenia r40
8,31% 6,01% 1,83070707829%1,83 10,3343836947924%10,33 1,49115518761592%1,49
Handel i usługi>EnergetykaHandel i usługi>Energetyka r40
8,80% 6,26% 0,688264141161835%0,69 6,30335930662202%6,30 0,88393960606864%0,88
Handel i usługi>Handel detalicznyHandel i usługi>Handel detaliczny r35
6,52% 16,79% 5,48786889419381%5,49 32,5128954351654%32,51 1,83479423742522%1,83
Handel i usługi>Handel hurtowyHandel i usługi>Handel hurtowy r40
0,81% 50,29% 2,06602656236553%2,07 12,5205476046575%12,52 0,489986423785165%0,49
Handel i usługi>Hotele i restauracjeHandel i usługi>Hotele i restauracje r40
0,52% 54,67% 3,74035369535902%3,74 19,5505991078541%19,55 2,03636670043359%2,04
Handel i usługi>InformatykaHandel i usługi>Informatyka r40
2,43% 69,82% 7,54059190130232%7,54 -13,8564066167766%-13,86 6,65397756776811%6,65
Handel i usługi>InneHandel i usługi>Inne r40
1,02% 100,00% 2,52938486145428%2,53 3,83228460967908%3,83 1,36201616759992%1,36
Handel i usługi>MediaHandel i usługi>Media r35
1,59% 4,24% 1,36337601448397%1,36 7,46354143920163%7,46 1,64158422769908%1,64
Handel i usługi>TelekomunikacjaHandel i usługi>Telekomunikacja r35
1,81% -26,81% 0,682004234701299%0,68 8,01697854935017%8,02 0,749802474820151%0,75
Przemysł>BudownictwoPrzemysł>Budownictwo r40
2,01% 30,96% 6,56611480657338%6,57 -15,797156210598%-15,80 8,00175520145841%8,00
Przemysł>ChemicznyPrzemysł>Chemiczny r40
2,01% -14,34% 1,84821762042264%1,85 12,10331118216%12,10 1,15964038265865%1,16
Przemysł>DrzewnyPrzemysł>Drzewny r35
0,32% 46,21% 2,39941841851179%2,40 14,7114642986298%14,71 1,07367534875137%1,07
Przemysł>Elektromasz.Przemysł>Elektromasz. r40
0,78% 4,64% 1,89724172867422%1,90 10,9475901075958%10,95 1,3087177773731%1,31
Przemysł>FarmaceutycznyPrzemysł>Farmaceutyczny r35
0,28% -97,26% 0,354176595854912%0,35 3,19785268378508%3,20 0,330912903777065%0,33
Przemysł>InnePrzemysł>Inne r45
0,01% -26,01% 1,17377562187744%1,17 -18,8672401498765%-18,87 0,982140503321311%0,98
Przemysł>LekkiPrzemysł>Lekki r35
0,07% 31,37% 1,34872688088878%1,35 5,35312155153874%5,35 1,88770525169621%1,89
Przemysł>Mat. budowlanychPrzemysł>Mat. budowlanych r40
0,16% 23,72% 1,97721412067758%1,98 14,0770753447435%14,08 1,76159104782108%1,76
Przemysł>MetalowyPrzemysł>Metalowy r35
0,97% 56,43% 1,96434127006254%1,96 6,29548029275745%6,30 1,09605389589741%1,10
Przemysł>MotoryzacyjnyPrzemysł>Motoryzacyjny r40
0,53% 50,55% 1,51813525398632%1,52 9,28481738492829%9,28 0,70809205536824%0,71
Przemysł>PaliwowyPrzemysł>Paliwowy r40
14,03% -25,15% 1,23980896716857%1,24 9,16680295495768%9,17 1,14286184984353%1,14
Przemysł>SpożywczyPrzemysł>Spożywczy r40
1,03% 9,36% 6,16826277777255%6,17 7,91891031690443%7,92 1,04854155887002%1,05
Przemysł>SurowcowyPrzemysł>Surowcowy r40
15,54% 85,76% 1,59529622369734%1,60 14,2720452263243%14,27 1,25529774940823%1,26
Przemysł>Tworzyw sztucznychPrzemysł>Tworzyw sztucznych r40
0,06% 43,07% 1,20171241763999%1,20 6,97987539531693%6,98 0,761244254045894%0,76

Pokaż/Ukryj Legendę

Sektory rynku » Legenda

Średnia ocena jest to średnia wszystkich ocen cząstkowych dotyczących danej branży wystawionych przez użytkowników StockWatch.pl przy ocenianiu poszczególnych spółek.
Udział w obrotach średnioroczna wartość transakcji zawartych na akcjach danej gałęzi w odniesieniu do całego rynku akcji na rynku podstawowym. Pokazuje zainteresowanie daną gałęzią na tle rynku mierzone intensywnością handlu jej akcjami.
Zmiana 12m teoretyczny zwrot z inwestycji w koszyk akcji zgodny ze strukturą danej gałęzi na przestrzeni ostatnich 365 dni kalendarzowych. Pokazuje teoretyczny zysk lub stratę na danej grupie akcji w skali ostatniego roku.
Aktualne C/WK uśredniona cena jednej złotówki kapitałów własnych wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny majątku ich spółek.
Kroczące C/ZO 12m uśredniona cena jednej złotówki zysku operacyjnego z ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów, dla wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny spodziewanych przyszłych zysków ich spółek.
Kroczące C/P 12m uśredniona cena jednej złotówki przychodów z działalności operacyjnej wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi, uzyskanych na przestrzeni ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów. Pozwala na zróżnicowanie gałęzi pod względem rynkowej wyceny

logo Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
logo

Współpraca
logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanieoff Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3c

Wyceny Wartości Wewnętrznej

Szacunkowe wyceny fundamentalne spółek giełdowych trzynastoma metodami.

Skaner Fundamentalny

Przykłady wyszukiwania spółek:

  • Zadłużenie większe od 80% - znaleziono 64
  • ROE większe od 30% - znaleziono 32
  • Free float mniejszy od 20% - znaleziono 125

Dane aktualne na 23.03.2017

Oferty pierwotne

Spółka Cena emisyjna Wart. oferty Koniec zapisów
Griffin Premium RE NV 6,50 zł 528,51 mln zł 2017-03-27
Dino Polska SA 33,50 zł 1,61 mld zł 2017-04-03
AD.bx ad3d