Gałęzie rynku - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Indeksy giełdowe

  • STREFA BEZPIECZNA
  • STREFA NIEPEWNA
  • STREFA ZAGROŻENIA
Kliknij w nagłówek kolumny aby sortować listę na zmianę rosnąco i malejąco. Wciskając SHIFT możesz dodawać kryteria sortowania. Za pomocą przycisków powyzej, tabelę można również pobrać na dysk w formie pliku .csv lub .xml do dalszej obróbki w programie Excel. Analiza obejmuje spółki o wystarczająco dużej popularności i obrotach na akcjach, pozwalających na płynne wchodzenie i wychodzenie z inwestycji, a także notowane od co najmniej dwóch lat. Nazwy spółek oznaczone są kolorami uwzględniającymi ocenę wypłacalności opartą o wskaźnik Altmana ® dla polskiego rynku. Wskaźniki liczone są z wykorzystaniem aktualnego kursu akcji oraz danych finansowych z ostatniego raportu spółki.
Indeksy Udział
w obrotach
Zmiana
12m
Aktualne
C/WK
Kroczące
C/ZO
Kroczące
C/P
WIGWIG 98,97% -7,17% 0,88 3,43 1,17
WIG20WIG20 77,18% -6,14% 1,05 7,64 1,01
WIG30WIG30 87,98% -6,38% 1,04 7,82 1,02
MWIG40MWIG40 16,99% -12,58% 1,27 8,82 1,11
SWIG80SWIG80 3,42% -18,44% 0,98 7,56 0,54
NCIndexNCIndex 0,45% -24,83% 1,45 8,09 0,58
WIG-BANKIWIG-BANKI 26,48% 3,07% 0,77 2,43 2,13
WIG-BUDOWWIG-BUDOW 1,16% -36,77% 1,10 6,58 0,36
WIG-CEEWIG-CEE 0,83% 13,35% 1,09 10,05 0,82
WIG-CHEMIAWIG-CHEMIA 1,07% -18,11% 0,92 7,67 0,65
WIG-DIVWIG-DIV 37,16% -9,48% 1,25 9,31 1,08
WIG-ENERGWIG-ENERG 6,66% -22,28% 0,60 6,51 0,81
WIG-GORNICWIG-GORNIC 11,34% -12,25% 1,00 5,83 0,94
WIG-INFOWIG-INFO 1,20% -18,42% 0,60 8,92 0,66
WIG-LEKIWIG-LEKI 0,35% -4,65% 1,13 4,76 2,67
WIG-MEDIAWIG-MEDIA 0,23% -3,79% 1,43 8,78 1,33
WIG-MOTOWIG-MOTO 0,37% -21,71% 2,08 10,88 0,66
WIG-NRCHOMWIG-NRCHOM 0,73% -0,37% 1,55 6,95 4,12
WIG-ODZIEZWIG-ODZIEZ 5,19% 19,80% 5,25 25,37 1,79
WIG-PALIWAWIG-PALIWA 14,01% -20,42% 0,98 6,81 0,47
WIG-POLANDWIG-POLAND 96,46% -7,07% 1,09 7,85 0,91
WIG-SPOZYWWIG-SPOZYW 0,89% -24,20% 1,03 6,89 0,51
WIG-TELKOMWIG-TELKOM 5,45% -10,09% 0,89 10,95 1,00
WIG-UKRAINWIG-UKRAIN 0,71% -31,29% 0,90 5,70 0,53


Sektory rynku

  • STREFA BEZPIECZNA
  • STREFA NIEPEWNA
  • STREFA ZAGROŻENIA
Kliknij w nagłówek kolumny aby sortować listę na zmianę rosnąco i malejąco. Wciskając SHIFT możesz dodawać kryteria sortowania. Za pomocą przycisków powyzej, tabelę można również pobrać na dysk w formie pliku .csv lub .xml do dalszej obróbki w programie Excel. Analiza obejmuje spółki o wystarczająco dużej popularności i obrotach na akcjach, pozwalających na płynne wchodzenie i wychodzenie z inwestycji, a także notowane od co najmniej dwóch lat. Nazwy spółek oznaczone są kolorami uwzględniającymi ocenę wypłacalności opartą o wskaźnik Altmana ® dla polskiego rynku. Wskaźniki liczone są z wykorzystaniem aktualnego kursu akcji oraz danych finansowych z ostatniego raportu spółki.
Makrosektor i Sektor Udział
w obrotach
Zmiana
12m
Aktualne
C/WK
Kroczące
C/ZO
Kroczące
C/P
Chemia i surowce>ChemiaChemia i surowce>Chemia 1,47% 19,05% 2,1129251787828%2,11 8,89296607749232%8,89 0,819577943065394%0,82
Chemia i surowce>Drewno i papierChemia i surowce>Drewno i papier 0,20% -25,10% 2,00148550861117%2,00 11,2956553224446%11,30 0,739004570164512%0,74
Chemia i surowce>GórnictwoChemia i surowce>Górnictwo 11,46% -11,47% 1,01725875254843%1,02 10,6549059022551%10,65 0,932611761688648%0,93
Chemia i surowce>Guma i tworzywa sztuczneChemia i surowce>Guma i tworzywa sztuczne 0,04% -49,07% 1,22946444903816%1,23 13,1324553763524%13,13 0,48425959561031%0,48
Chemia i surowce>HutnictwoChemia i surowce>Hutnictwo 0,79% -17,01% 1,50590580539016%1,51 10,6038524216983%10,60 0,76763389365834%0,77
Chemia i surowce>RecyklingChemia i surowce>Recykling 0,12% -15,06% 0,927895627209838%0,93 5,87872086565949%5,88 0,966252003745821%0,97
Dobra konsumpcyjne>Artykuły spożywczeDobra konsumpcyjne>Artykuły spożywcze 0,90% -41,99% 8,48798936354406%8,49 10,4403962551692%10,44 1,0187605696917%1,02
Dobra konsumpcyjne>MotoryzacjaDobra konsumpcyjne>Motoryzacja 0,40% -18,94% 2,32153824152208%2,32 10,2647689570185%10,26 1,01183030926392%1,01
Dobra konsumpcyjne>Odzież i kosmetykiDobra konsumpcyjne>Odzież i kosmetyki 5,25% 38,37% 7,24730704781738%7,25 27,874527107982%27,87 2,17040771003642%2,17
Dobra konsumpcyjne>Pozostałe - Dobra konsumpcyjneDobra konsumpcyjne>Pozostałe - Dobra konsumpcyjne 0% 0% 0%0,00 0%0,00 0%0,00
Dobra konsumpcyjne>Wyposażenie domuDobra konsumpcyjne>Wyposażenie domu 0,32% -24,98% 0,901442406355499%0,90 7,7284932561419%7,73 0,457995103015341%0,46
Finanse>BankiFinanse>Banki 26,76% 30,95% 0,879904803590294%0,88 4,49079212428462%4,49 2,35186427120903%2,35
Finanse>Działalność inwestycyjnaFinanse>Działalność inwestycyjna 0,35% -2,14% 1,03660717339732%1,04 4,16499223606743%4,16 5,56270535302302%5,56
Finanse>Leasing i faktoringFinanse>Leasing i faktoring 0,05% -45,18% 0,483376031943341%0,48 2,96927153451377%2,97 0,732436900871593%0,73
Finanse>NieruchomościFinanse>Nieruchomości 0,82% 317,69% 229,486716011795%229,49 9,54358755543079%9,54 15,6601602889626%15,66
Finanse>Pośrednictwo finansoweFinanse>Pośrednictwo finansowe 0,01% -91,88% 0,0658741481218257%0,07 0,617232013017167%0,62 0,193344494166872%0,19
Finanse>Rynek kapitałowyFinanse>Rynek kapitałowy 0,31% -39,02% 1,68042839261589%1,68 6,44912954422705%6,45 3,0457394301969%3,05
Finanse>UbezpieczeniaFinanse>Ubezpieczenia 8,01% -16,69% 0,466929154816461%0,47 3,04333208906884%3,04 0,637712615389381%0,64
Finanse>WierzytelnościFinanse>Wierzytelności 2,43% -18,35% 2,08318668729931%2,08 8,63551169134522%8,64 3,23534530633706%3,24
Handel i usługi>GryHandel i usługi>Gry 5,16% 104,91% 16,7857147438491%16,79 71,8082559141106%71,81 34,9416674337822%34,94
Handel i usługi>Handel hurtowyHandel i usługi>Handel hurtowy 0,14% 32,38% 4,61685412962875%4,62 17,3678639004079%17,37 2,35710639869984%2,36
Handel i usługi>Handel internetowyHandel i usługi>Handel internetowy 0,06% -27,05% 3,15215366762896%3,15 37,9940372913248%37,99 0,661021871181038%0,66
Handel i usługi>MediaHandel i usługi>Media 0,24% -1,05% 2,56147093031024%2,56 10,9750353397389%10,98 2,5737421653605%2,57
Handel i usługi>Pozostałe - Handel i usługiHandel i usługi>Pozostałe - Handel i usługi 0,00% -10,59% 1,18334093703%1,18 4,50742986534422%4,51 0,222648672602502%0,22
Handel i usługi>Rekreacja i wypoczynekHandel i usługi>Rekreacja i wypoczynek 1,01% 23,53% 5,61818996441973%5,62 3,64763160665646%3,65 2,00327874830395%2,00
Handel i usługi>Sieci handloweHandel i usługi>Sieci handlowe 4,41% 73,31% 7,715536877993%7,72 32,5329418753851%32,53 1,40492088431375%1,40
Ochrona zdrowia>BiotechnologiaOchrona zdrowia>Biotechnologia 0,12% -9,46% 2,68975809212943%2,69 71,7206616222568%71,72 6,39360396573634%6,39
Ochrona zdrowia>Dystrybucja lekówOchrona zdrowia>Dystrybucja leków 0,11% -26,15% 1,36367369314464%1,36 11,1727762251439%11,17 0,162530136532626%0,16
Ochrona zdrowia>Pozostałe - Ochrona zdrowiaOchrona zdrowia>Pozostałe - Ochrona zdrowia 0% 0% 0%0,00 0%0,00 0%0,00
Ochrona zdrowia>Produkcja lekówOchrona zdrowia>Produkcja leków 0,35% -66,03% -1,38488964926422%-1,38 6,56617045761659%6,57 43755,2422199694%43755,24
Ochrona zdrowia>Sprzęt i materiały medyczneOchrona zdrowia>Sprzęt i materiały medyczne 0,19% -50,17% 2,10546017367267%2,11 11,1510080341489%11,15 12,2077945351712%12,21
Ochrona zdrowia>Szpitale i przychodnieOchrona zdrowia>Szpitale i przychodnie 0,00% -38,69% 1,7040554660011%1,70 -13,0677223962446%-13,07 0,580581841826514%0,58
Paliwa i Energia>EnergiaPaliwa i Energia>Energia 6,73% 27,49% 0,884994858635012%0,88 7,74100537292027%7,74 1,24477825299213%1,24
Paliwa i Energia>Paliwa i gazPaliwa i Energia>Paliwa i gaz 14,16% -29,98% 0,989374672103473%0,99 8,35522392252763%8,36 0,645339605064653%0,65
Paliwa i Energia>Pozostałe - Energia i paliwaPaliwa i Energia>Pozostałe - Energia i paliwa 0% 0% 0%0,00 0%0,00 0%0,00
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa>BudownictwoProdukcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Budownictwo 1,36% -41,65% 1,93334254675823%1,93 5,76504698947116%5,76 0,605797279774817%0,61
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Przemysł elektromaszynowyProdukcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Przemysł elektromaszynowy 0,65% -43,05% 1,81024270636498%1,81 14,5382331266406%14,54 1,28837795801728%1,29
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Transport i logistykaProdukcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Transport i logistyka 0,32% -29,50% 0,753055856586402%0,75 7,0011988853749%7,00 0,897606209574764%0,90
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Usługi dla przedsiębiorstwProdukcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Usługi dla przedsiębiorstw 0,04% -7,99% 1,09907986160435%1,10 11,626628892106%11,63 0,359416946779576%0,36
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Zaopatrzenie przedsiębiorstwProdukcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Zaopatrzenie przedsiębiorstw 0,04% -9,17% 1,12830856988765%1,13 23,4189515749474%23,42 0,394801598077373%0,39
Technologie>InformatykaTechnologie>Informatyka 1,26% -24,45% 19,5437819761725%19,54 12,6753119932517%12,68 3,56917402506336%3,57
Technologie>TelekomunikacjaTechnologie>Telekomunikacja 5,52% -9,90% 0,739789416448086%0,74 13,9865654059231%13,99 0,949461720226106%0,95


Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d