Gałęzie rynku - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Indeksy giełdowe

Kliknij w nagłówek kolumny aby sortować listę na zmianę rosnąco i malejąco. Wciskając SHIFT możesz dodawać kryteria sortowania. Analiza obejmuje spółki o wystarczająco dużej popularności i obrotach na akcjach, pozwalających na płynne wchodzenie i wychodzenie z inwestycji, a także notowane od co najmniej dwóch lat.

Indeksy Średnia
ocena
Udział
w obrotach
Zmiana
12m
Aktualne
C/WK
Kroczące
C/ZO
Kroczące
C/P
GPWGPW r40
100% 0% 0,99 6,39 1,09
WIGWIG r40
99,52% 29,92% 0,83 5,00 1,12
WIG20WIG20 r35
76,99% 22,01% 1,20 10,05 1,10
WIG30WIG30 r35
86,41% 26,57% 1,27 10,03 1,18
MWIG40MWIG40 r40
15,79% 40,75% 1,95 10,94 1,51
MIS80MIS80 r40
3,57% 0% 1,26 10,01 0,58
SWIG80SWIG80 r40
4,26% 24,25% 1,16 7,57 0,61
NCIndexNCIndex r40
0,47% 19,26% 1,59 11,87 0,62
WIG-BANKIWIG-BANKI r40
27,56% 25,26% 0,65 3,62 1,89
WIG-BUDOWWIG-BUDOW r40
1,25% 19,01% 1,92 8,35 0,61
WIG-CEEWIG-CEE r00
0% 0% 0,00 0,00 0,00
WIG-CHEMIAWIG-CHEMIA r40
2,07% 4,96% 1,63 11,28 1,05
WIG-DIVWIG-DIV r40
47,98% 0% 1,36 11,57 1,16
WIG-ENERGWIG-ENERG r40
9,05% -2,43% 0,62 8,32 0,69
WIG-GORNICWIG-GORNIC r35
15,36% 127,42% 1,43 4,22 1,44
WIG-INFOWIG-INFO r40
1,28% 46,64% 0,95 9,33 0,84
WIG-LEKIWIG-LEKI r40
0,40% 0% 1,45 15,39 1,35
WIG-MEDIAWIG-MEDIA r40
0,19% 20,68% 1,03 20,91 0,96
WIG-MOTOWIG-MOTO r35
0,73% 0% 2,59 16,87 0,92
WIG-NRCHOMWIG-NRCHOM r40
0,95% 33,46% 0,95 5,03 2,29
WIG-ODZIEZWIG-ODZIEZ r35
3,66% 0% 4,23 26,75 1,64
WIG-PALIWAWIG-PALIWA r40
14,15% 48,12% 1,17 8,87 0,58
WIG-PLWIG-PL r40
97,70% 0% 1,32 10,12 1,06
WIG-POLANDWIG-POLAND r40
97,70% 29,41% 1,32 10,12 1,06
WIG-SPOZYWWIG-SPOZYW r40
1,04% 47,59% 1,39 5,49 0,68
WIG-TELKOMWIG-TELKOM r35
3,15% -12,79% 1,03 9,87 1,04
WIG-UKRAINWIG-UKRAIN r35
0,84% 69,60% 1,49 4,25 0,83

Pokaż/Ukryj Legendę

Indeksy giełdowe » Legenda

Średnia ocena jest to średnia wszystkich ocen cząstkowych dotyczących danej branży wystawionych przez użytkowników StockWatch.pl przy ocenianiu poszczególnych spółek.
Udział w obrotach średnioroczna wartość transakcji zawartych na akcjach danej gałęzi w odniesieniu do całego rynku akcji na rynku podstawowym. Pokazuje zainteresowanie daną gałęzią na tle rynku mierzone intensywnością handlu jej akcjami.
Zmiana 12m teoretyczny zwrot z inwestycji w koszyk akcji zgodny ze strukturą danej gałęzi na przestrzeni ostatnich 365 dni kalendarzowych. Pokazuje teoretyczny zysk lub stratę na danej grupie akcji w skali ostatniego roku.
Aktualne C/WK uśredniona cena jednej złotówki kapitałów własnych wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny majątku ich spółek.
Kroczące C/ZO 12m uśredniona cena jednej złotówki zysku operacyjnego z ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów, dla wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny spodziewanych przyszłych zysków ich spółek.
Kroczące C/P 12m uśredniona cena jednej złotówki przychodów z działalności operacyjnej wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi, uzyskanych na przestrzeni ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów. Pozwala na zróżnicowanie gałęzi pod względem rynkowej wyceny

Sektory rynku

Kliknij w nagłówek kolumny aby sortować listę na zmianę rosnąco i malejąco. Wciskając SHIFT możesz dodawać kryteria sortowania. Analiza obejmuje spółki o wystarczająco dużej popularności i obrotach na akcjach, pozwalających na płynne wchodzenie i wychodzenie z inwestycji, a także notowane od co najmniej dwóch lat.

Makrosektor i Sektor Średnia
ocena
Udział
w obrotach
Zmiana
12m
Aktualne
C/WK
Kroczące
C/ZO
Kroczące
C/P
Finanse>BankiFinanse>Banki r40
27,71% 29,88% 0,980105763089087%0,98 6,00627100258362%6,01 2,80331712198925%2,80
Finanse>DeweloperzyFinanse>Deweloperzy r40
0,94% 44,33% 0,473864106481108%0,47 3,60344737358678%3,60 1,25223505442092%1,25
Finanse>InneFinanse>Inne r40
1,13% 76,57% 2,67458834646952%2,67 13,3843011160323%13,38 4,87192301190996%4,87
Finanse>Rynek kapitałowyFinanse>Rynek kapitałowy r35
0,34% 27,00% 1,98123752914409%1,98 8,51009863010354%8,51 3,70218748513153%3,70
Finanse>UbezpieczeniaFinanse>Ubezpieczenia r40
8,35% 10,43% 2,02241473551%2,02 12,6985049446635%12,70 1,62859451230786%1,63
Handel i usługi>EnergetykaHandel i usługi>Energetyka r40
9,09% 12,23% 0,714371362191023%0,71 6,39880397972238%6,40 0,910045259948803%0,91
Handel i usługi>Handel detalicznyHandel i usługi>Handel detaliczny r35
6,54% 10,40% 5,67811657672071%5,68 28,3071005479669%28,31 1,73280993706527%1,73
Handel i usługi>Handel hurtowyHandel i usługi>Handel hurtowy r40
0,86% 13,52% 2,14138934452791%2,14 12,3823746987588%12,38 0,5092231867855%0,51
Handel i usługi>Hotele i restauracjeHandel i usługi>Hotele i restauracje r40
0,53% 75,27% 4,02439733621432%4,02 21,6518986839288%21,65 2,12117048815245%2,12
Handel i usługi>InformatykaHandel i usługi>Informatyka r40
2,38% 75,62% 7,23318950706927%7,23 16,4314030683475%16,43 6,31607686970241%6,32
Handel i usługi>InneHandel i usługi>Inne r40
0,99% 93,50% 2,95789141671767%2,96 7,80115686654012%7,80 1,28553942451696%1,29
Handel i usługi>MediaHandel i usługi>Media r35
1,62% 12,08% 1,38688398758632%1,39 7,39642579673277%7,40 1,67823935333242%1,68
Handel i usługi>TelekomunikacjaHandel i usługi>Telekomunikacja r35
1,95% -21,30% 0,688476892649155%0,69 8,06560252909669%8,07 0,753124260380525%0,75
Przemysł>BudownictwoPrzemysł>Budownictwo r35
1,21% 25,24% 6,22814081679705%6,23 -6,77651618692451%-6,78 13,7892233196593%13,79
Przemysł>ChemicznyPrzemysł>Chemiczny r40
2,11% -14,61% 1,96702834553528%1,97 12,9137455754589%12,91 1,21168849461955%1,21
Przemysł>DrzewnyPrzemysł>Drzewny r35
0,32% 47,24% 2,28739954552951%2,29 13,7558116904201%13,76 1,03893305821856%1,04
Przemysł>Elektromasz.Przemysł>Elektromasz. r40
0,67% 7,67% 1,93098083627478%1,93 5,98158364134183%5,98 1,3025126471752%1,30
Przemysł>FarmaceutycznyPrzemysł>Farmaceutyczny r40
0,27% -18,40% 0,38650025583725%0,39 4,23306134445467%4,23 0,347730711314503%0,35
Przemysł>InnePrzemysł>Inne r45
0,01% -14,99% 1,15264970479629%1,15 13,3791982950083%13,38 1,01371917969868%1,01
Przemysł>LekkiPrzemysł>Lekki r35
0,07% 56,12% 1,39107848722731%1,39 5,30577755178703%5,31 2,0078403412244%2,01
Przemysł>Mat. budowlanychPrzemysł>Mat. budowlanych r40
0,15% 15,50% 1,88076357305758%1,88 12,7682891249298%12,77 1,55191467128913%1,55
Przemysł>MetalowyPrzemysł>Metalowy r35
0,98% 80,41% 2,0458812943743%2,05 6,70639887175098%6,71 1,14253947577204%1,14
Przemysł>MotoryzacyjnyPrzemysł>Motoryzacyjny r40
0,51% 64,56% 1,61421448646177%1,61 9,97400772311719%9,97 0,776968054450807%0,78
Przemysł>PaliwowyPrzemysł>Paliwowy r40
14,19% 51,03% 1,16925734972404%1,17 10,9699508773567%10,97 1,05626363612828%1,06
Przemysł>SpożywczyPrzemysł>Spożywczy r40
1,05% -12,35% 6,07686507281354%6,08 7,05649471227826%7,06 1,07653189973226%1,08
Przemysł>SurowcowyPrzemysł>Surowcowy r40
15,44% 119,74% 1,51525891615254%1,52 -4,32066022774413%-4,32 1,42696483516878%1,43
Przemysł>Tworzyw sztucznychPrzemysł>Tworzyw sztucznych r40
0,06% 51,19% 1,13473011652108%1,13 6,58731602894026%6,59 0,697375110585541%0,70

Pokaż/Ukryj Legendę

Sektory rynku » Legenda

Średnia ocena jest to średnia wszystkich ocen cząstkowych dotyczących danej branży wystawionych przez użytkowników StockWatch.pl przy ocenianiu poszczególnych spółek.
Udział w obrotach średnioroczna wartość transakcji zawartych na akcjach danej gałęzi w odniesieniu do całego rynku akcji na rynku podstawowym. Pokazuje zainteresowanie daną gałęzią na tle rynku mierzone intensywnością handlu jej akcjami.
Zmiana 12m teoretyczny zwrot z inwestycji w koszyk akcji zgodny ze strukturą danej gałęzi na przestrzeni ostatnich 365 dni kalendarzowych. Pokazuje teoretyczny zysk lub stratę na danej grupie akcji w skali ostatniego roku.
Aktualne C/WK uśredniona cena jednej złotówki kapitałów własnych wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny majątku ich spółek.
Kroczące C/ZO 12m uśredniona cena jednej złotówki zysku operacyjnego z ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów, dla wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny spodziewanych przyszłych zysków ich spółek.
Kroczące C/P 12m uśredniona cena jednej złotówki przychodów z działalności operacyjnej wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi, uzyskanych na przestrzeni ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów. Pozwala na zróżnicowanie gałęzi pod względem rynkowej wyceny

logo Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
logo

Współpraca
logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanieoff Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3c

Wyceny Wartości Wewnętrznej

Szacunkowe wyceny fundamentalne spółek giełdowych trzynastoma metodami.

Skaner Fundamentalny

Przykłady wyszukiwania spółek:

  • Zadłużenie większe od 80% - znaleziono 62
  • ROE większe od 30% - znaleziono 28
  • Free float mniejszy od 20% - znaleziono 124

Dane aktualne na 22.02.2017

AD.bx ad3d