Gałęzie rynku - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Indeksy giełdowe

Kliknij w nagłówek kolumny aby sortować listę na zmianę rosnąco i malejąco. Wciskając SHIFT możesz dodawać kryteria sortowania. Tabelę można również pobrać na dysk w formie pliku .csv lub .xml do dalszej obróbki w programie Excel.
Analiza obejmuje spółki o wystarczająco dużej popularności i obrotach na akcjach, pozwalających na płynne wchodzenie i wychodzenie z inwestycji, a także notowane od co najmniej dwóch lat. Nazwy spółek oznaczone są kolorami uwzględniającymi ocenę wypłacalności opartą o wskaźnik Altmana ® dla polskiego rynku.
Wskaźniki liczone są z wykorzystaniem aktualnego kursu akcji oraz danych finansowych z ostatniego raportu spółki.

Indeksy Średnia
ocena
Udział
w obrotach
Zmiana
12m
Aktualne
C/WK
Kroczące
C/ZO
Kroczące
C/P
GPWGPW r40
100% 0% 1,39 5,14 1,11
WIGWIG r40
99,86% 34,67% 1,48 3,73 1,21
WIG20WIG20 r35
77,57% 43,44% 1,26 8,63 1,11
WIG30WIG30 r40
85,31% 41,18% 1,29 8,91 1,17
MWIG40MWIG40 r40
16,04% 18,00% 1,63 11,22 1,26
SWIG80SWIG80 r40
4,39% 2,69% 1,07 7,40 0,64
NCIndexNCIndex r40
0,47% -2,80% 1,72 11,52 0,86
WIG-BANKIWIG-BANKI r40
25,84% 28,06% 1,83 2,67 2,25
WIG-BUDOWWIG-BUDOW r40
2,33% 4,81% 1,53 6,22 0,19
WIG-CEEWIG-CEE r40
0,84% 10,04% 0,71 7,16 0,51
WIG-CHEMIAWIG-CHEMIA r40
1,98% 14,03% 1,61 10,05 0,88
WIG-DIVWIG-DIV r40
40,62% 29,31% 1,61 10,65 1,30
WIG-ENERGWIG-ENERG r40
7,70% 26,80% 0,65 6,51 0,81
WIG-GORNICWIG-GORNIC r35
15,20% 67,10% 1,58 6,92 1,28
WIG-INFOWIG-INFO r40
1,25% 4,65% 0,84 8,78 0,72
WIG-LEKIWIG-LEKI r40
0,46% 0% 1,03 4,08 2,55
WIG-MEDIAWIG-MEDIA r40
0,20% 6,16% 1,32 16,05 1,27
WIG-MOTOWIG-MOTO r40
0,31% 0% 2,33 14,18 0,79
WIG-NRCHOMWIG-NRCHOM r40
0,82% 22,18% 1,61 8,14 4,05
WIG-ODZIEZWIG-ODZIEZ r35
3,93% 0% 5,32 31,43 1,94
WIG-PALIWAWIG-PALIWA r45
14,53% 78,41% 1,07 7,41 0,51
WIG-POLANDWIG-POLAND r40
97,79% 35,67% 1,30 9,17 0,96
WIG-SPOZYWWIG-SPOZYW r40
0,80% -8,85% 1,03 4,98 0,51
WIG-TELKOMWIG-TELKOM r30
4,12% -3,09% 1,02 9,47 1,05
WIG-UKRAINWIG-UKRAIN r35
0,64% -2,88% 0,88 3,47 0,52

Pokaż/Ukryj Legendę

Indeksy giełdowe » Legenda

Średnia ocena jest to średnia wszystkich ocen cząstkowych dotyczących danej branży wystawionych przez użytkowników StockWatch.pl przy ocenianiu poszczególnych spółek.
Udział w obrotach średnioroczna wartość transakcji zawartych na akcjach danej gałęzi w odniesieniu do całego rynku akcji na rynku podstawowym. Pokazuje zainteresowanie daną gałęzią na tle rynku mierzone intensywnością handlu jej akcjami.
Zmiana 12m teoretyczny zwrot z inwestycji w koszyk akcji zgodny ze strukturą danej gałęzi na przestrzeni ostatnich 365 dni kalendarzowych. Pokazuje teoretyczny zysk lub stratę na danej grupie akcji w skali ostatniego roku.
Aktualne C/WK uśredniona cena jednej złotówki kapitałów własnych wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny majątku ich spółek.
Kroczące C/ZO 12m uśredniona cena jednej złotówki zysku operacyjnego z ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów, dla wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny spodziewanych przyszłych zysków ich spółek.
Kroczące C/P 12m uśredniona cena jednej złotówki przychodów z działalności operacyjnej wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi, uzyskanych na przestrzeni ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów. Pozwala na zróżnicowanie gałęzi pod względem rynkowej wyceny

Sektory rynku

Kliknij w nagłówek kolumny aby sortować listę na zmianę rosnąco i malejąco. Wciskając SHIFT możesz dodawać kryteria sortowania. Tabelę można również pobrać na dysk w formie pliku .csv lub .xml do dalszej obróbki w programie Excel.
Analiza obejmuje spółki o wystarczająco dużej popularności i obrotach na akcjach, pozwalających na płynne wchodzenie i wychodzenie z inwestycji, a także notowane od co najmniej dwóch lat. Nazwy spółek oznaczone są kolorami uwzględniającymi ocenę wypłacalności opartą o wskaźnik Altmana ® dla polskiego rynku.
Wskaźniki liczone są z wykorzystaniem aktualnego kursu akcji oraz danych finansowych z ostatniego raportu spółki.

Makrosektor i Sektor Średnia
ocena
Udział
w obrotach
Zmiana
12m
Aktualne
C/WK
Kroczące
C/ZO
Kroczące
C/P
Chemia i surowce>ChemiaChemia i surowce>Chemia r40
1,99% 8,91% 2,15063580370989%2,15 11,6864030730031%11,69 0,946353110901422%0,95
Chemia i surowce>Drewno i papierChemia i surowce>Drewno i papier r35
0,18% 11,06% 2,01133988667672%2,01 12,262774992131%12,26 0,798405492483246%0,80
Chemia i surowce>GórnictwoChemia i surowce>Górnictwo r40
15,23% 64,27% 1,61928770505699%1,62 6,98817160267858%6,99 1,2723352116112%1,27
Chemia i surowce>Guma i tworzywa sztuczneChemia i surowce>Guma i tworzywa sztuczne r40
0,04% 4,17% 1,01817513096615%1,02 2,05635653079792%2,06 0,394664294358624%0,39
Chemia i surowce>HutnictwoChemia i surowce>Hutnictwo r35
0,98% 6,02% 1,85231949229789%1,85 2,65569449380001%2,66 0,94968189581493%0,95
Chemia i surowce>RecyklingChemia i surowce>Recykling r45
0,06% -5,23% 1,30575699453029%1,31 -21,4464256310496%-21,45 2,24120956240818%2,24
Dobra konsumpcyjne>Artykuły spożywczeDobra konsumpcyjne>Artykuły spożywcze r40
0,82% -4,61% 8,69240840833714%8,69 8,42889741831804%8,43 0,990850351132458%0,99
Dobra konsumpcyjne>MotoryzacjaDobra konsumpcyjne>Motoryzacja r40
0,54% 12,02% 2,55332694192309%2,55 12,7447022607398%12,74 1,03095542709302%1,03
Dobra konsumpcyjne>Odzież i kosmetykiDobra konsumpcyjne>Odzież i kosmetyki r35
3,93% 40,24% 8,17555656177494%8,18 37,8227068085396%37,82 2,43076912466401%2,43
Dobra konsumpcyjne>Wyposażenie domuDobra konsumpcyjne>Wyposażenie domu r45
0,30% -17,37% 1,77628130933487%1,78 12,0526750015453%12,05 0,930099644817159%0,93
Finanse>BankiFinanse>Banki r40
25,89% 8,73% 453,86783514266%453,87 5,11405890404271%5,11 2,57356126128594%2,57
Finanse>Działalność inwestycyjnaFinanse>Działalność inwestycyjna r35
0,09% -25,06% 1,12681220753698%1,13 1,03932300613921%1,04 42,1407807145953%42,14
Finanse>Leasing i faktoringFinanse>Leasing i faktoring r40
0,05% -17,88% 0,666592104390272%0,67 4,79433992656402%4,79 0,344353342927556%0,34
Finanse>NieruchomościFinanse>Nieruchomości r40
0,90% 323,95% 239,509853894335%239,51 12,4075486361569%12,41 12,1114953907732%12,11
Finanse>Pośrednictwo finansoweFinanse>Pośrednictwo finansowe r35
0,09% 29,56% 0,0956813325390704%0,10 -1,99018987583925%-1,99 0,249727910360142%0,25
Finanse>Rynek kapitałowyFinanse>Rynek kapitałowy r35
0,33% 16,70% 3,40637722369068%3,41 8,76393011836955%8,76 4,14048135781891%4,14
Finanse>UbezpieczeniaFinanse>Ubezpieczenia r40
8,60% 80,72% 0,654773993747655%0,65 5,04493057234874%5,04 0,962507924697486%0,96
Finanse>WierzytelnościFinanse>Wierzytelności r40
1,50% 22,71% 2,40921160374941%2,41 7,58429495750387%7,58 3,71138611578271%3,71
Handel i usługi>GryHandel i usługi>Gry r40
2,32% 168,69% 12,5645793252008%12,56 37,8065386775053%37,81 19,3431949247226%19,34
Handel i usługi>Handel hurtowyHandel i usługi>Handel hurtowy r40
0,16% -4,75% 1,84862879775275%1,85 8,29632397567381%8,30 0,845953095136211%0,85
Handel i usługi>Handel internetowyHandel i usługi>Handel internetowy r40
0,08% 10,88% 4,59664139582%4,60 46,9440375586854%46,94 1,04131328601937%1,04
Handel i usługi>MediaHandel i usługi>Media r40
0,20% -7,33% 2,16640598429017%2,17 15,4803279374164%15,48 2,39480573443019%2,39
Handel i usługi>Pozostałe - Handel i usługiHandel i usługi>Pozostałe - Handel i usługi r35
0,00% 32,43% 1,33674680647%1,34 5,70873397790055%5,71 0,280014183416365%0,28
Handel i usługi>Rekreacja i wypoczynekHandel i usługi>Rekreacja i wypoczynek r40
0,87% 42,34% 5,23915918633685%5,24 20,6214442759632%20,62 2,10534844965643%2,11
Handel i usługi>Sieci handloweHandel i usługi>Sieci handlowe r40
2,99% 8,99% 2,28674270412104%2,29 15,6669700552531%15,67 0,13017250091642%0,13
Ochrona zdrowia>BiotechnologiaOchrona zdrowia>Biotechnologia r40
0,02% -0,39% 3,65915978434419%3,66 21,7490383455253%21,75 2,27169478238032%2,27
Ochrona zdrowia>Dystrybucja lekówOchrona zdrowia>Dystrybucja leków r40
0,19% 46,86% 1,35821751504902%1,36 10,9934759694569%10,99 0,159356998912787%0,16
Ochrona zdrowia>Produkcja lekówOchrona zdrowia>Produkcja leków r40
0,32% 56,59% 0,925368315795032%0,93 3,03466022090299%3,03 2,89290180449364%2,89
Ochrona zdrowia>Sprzęt i materiały medyczneOchrona zdrowia>Sprzęt i materiały medyczne r40
0,13% -28,26% 2,12367435991185%2,12 7,66962652097143%7,67 67,9767587093238%67,98
Ochrona zdrowia>Szpitale i przychodnieOchrona zdrowia>Szpitale i przychodnie r35
0,00% -6,52% 1,91517274764914%1,92 19,6304434530629%19,63 0,751633580881362%0,75
Paliwa i Energia>EnergiaPaliwa i Energia>Energia r40
7,71% 3,64% 0,76236229426603%0,76 7,57937327982369%7,58 0,977826066345252%0,98
Paliwa i Energia>Paliwa i gazPaliwa i Energia>Paliwa i gaz r40
14,63% 55,05% 1,44113993057909%1,44 7,78564182245046%7,79 0,816108007835976%0,82
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa>BudownictwoProdukcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Budownictwo r40
2,35% 4,68% 4,02432347123419%4,02 9,90839946145702%9,91 0,77371741870796%0,77
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Przemysł elektromaszynowyProdukcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Przemysł elektromaszynowy r40
0,84% 3,23% 2,26441424479954%2,26 36,8813556766854%36,88 1,73904825354073%1,74
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Transport i logistykaProdukcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Transport i logistyka r40
0,41% 24,72% 1,02010626206675%1,02 14,7264152463419%14,73 1,04926746434815%1,05
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Usługi dla przedsiębiorstwProdukcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Usługi dla przedsiębiorstw r40
0,10% -11,30% 1,02480922498448%1,02 7,78412646642454%7,78 0,251372815521831%0,25
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Zaopatrzenie przedsiębiorstwProdukcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Zaopatrzenie przedsiębiorstw r40
0,05% -3,96% 0,883086261935788%0,88 16,5116073618608%16,51 0,403836005606066%0,40
Technologie>InformatykaTechnologie>Informatyka r40
1,26% -5,22% 3,91127388317166%3,91 12,1610281600538%12,16 2,86581191766321%2,87
Technologie>TelekomunikacjaTechnologie>Telekomunikacja r35
4,16% 4,29% 0,82473068882877%0,82 5,04385478300341%5,04 0,969444930963862%0,97

Pokaż/Ukryj Legendę

Sektory rynku » Legenda

Średnia ocena jest to średnia wszystkich ocen cząstkowych dotyczących danej branży wystawionych przez użytkowników StockWatch.pl przy ocenianiu poszczególnych spółek.
Udział w obrotach średnioroczna wartość transakcji zawartych na akcjach danej gałęzi w odniesieniu do całego rynku akcji na rynku podstawowym. Pokazuje zainteresowanie daną gałęzią na tle rynku mierzone intensywnością handlu jej akcjami.
Zmiana 12m teoretyczny zwrot z inwestycji w koszyk akcji zgodny ze strukturą danej gałęzi na przestrzeni ostatnich 365 dni kalendarzowych. Pokazuje teoretyczny zysk lub stratę na danej grupie akcji w skali ostatniego roku.
Aktualne C/WK uśredniona cena jednej złotówki kapitałów własnych wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny majątku ich spółek.
Kroczące C/ZO 12m uśredniona cena jednej złotówki zysku operacyjnego z ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów, dla wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny spodziewanych przyszłych zysków ich spółek.
Kroczące C/P 12m uśredniona cena jednej złotówki przychodów z działalności operacyjnej wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi, uzyskanych na przestrzeni ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów. Pozwala na zróżnicowanie gałęzi pod względem rynkowej wyceny

logo Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
logo

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com

Oferty pierwotne

Spółka Cena emisyjna Wart. oferty Koniec zapisów
NanoGroup SA 5,50 zł 54,84 mln zł 2017-10-25
AD.bx ad3a

LogowanieZapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
Advertisement
AD.bx ad3c

Wyceny Wartości Wewnętrznej

Szacunkowe wyceny fundamentalne spółek giełdowych trzynastoma metodami.

Skaner Fundamentalny

Przykłady wyszukiwania spółek:

  • Zadłużenie większe od 80% - znaleziono 57
  • ROE większe od 30% - znaleziono 29
  • Free float mniejszy od 20% - znaleziono 121

Dane aktualne na 18.10.2017

AD.bx ad3d