Gałęzie rynku - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Indeksy giełdowe

Kliknij w nagłówek kolumny aby sortować listę na zmianę rosnąco i malejąco. Wciskając SHIFT możesz dodawać kryteria sortowania. Tabelę można również pobrać na dysk w formie pliku .csv lub .xml do dalszej obróbki w programie Excel.
Analiza obejmuje spółki o wystarczająco dużej popularności i obrotach na akcjach, pozwalających na płynne wchodzenie i wychodzenie z inwestycji, a także notowane od co najmniej dwóch lat. Nazwy spółek oznaczone są kolorami uwzględniającymi ocenę wypłacalności opartą o wskaźnik Altmana ® dla polskiego rynku.
Wskaźniki liczone są z wykorzystaniem aktualnego kursu akcji oraz danych finansowych z ostatniego raportu spółki.

Indeksy Średnia
ocena
Udział
w obrotach
Zmiana
12m
Aktualne
C/WK
Kroczące
C/ZO
Kroczące
C/P
WIGWIG r40
99,30% 1,45% 0,95 3,47 1,26
WIG20WIG20 r35
77,92% 1,51% 1,13 8,04 1,09
WIG30WIG30 r35
88,11% 2,33% 1,13 8,11 1,08
MWIG40MWIG40 r40
16,58% -1,58% 1,36 9,34 1,09
SWIG80SWIG80 r40
3,41% -13,24% 1,05 7,90 0,60
NCIndexNCIndex r40
0,39% -22,16% 1,56 9,49 0,64
WIG-BANKIWIG-BANKI r40
26,51% 12,24% 0,85 2,48 2,35
WIG-BUDOWWIG-BUDOW r40
1,26% -24,02% 1,36 8,87 0,45
WIG-CEEWIG-CEE r40
0,82% 14,55% 1,12 9,65 0,81
WIG-CHEMIAWIG-CHEMIA r40
0,99% -13,99% 1,07 8,15 0,72
WIG-DIVWIG-DIV r40
38,00% 0,35% 1,39 10,05 1,20
WIG-ENERGWIG-ENERG r40
6,65% -7,60% 0,62 5,94 0,76
WIG-GORNICWIG-GORNIC r35
11,62% -11,89% 1,14 5,46 1,01
WIG-INFOWIG-INFO r40
1,20% -14,85% 0,66 9,95 0,73
WIG-LEKIWIG-LEKI r40
0,37% -15,99% 1,03 4,25 2,38
WIG-MEDIAWIG-MEDIA r40
0,22% -0,09% 1,41 12,97 1,34
WIG-MOTOWIG-MOTO r40
0,36% -19,46% 2,04 11,26 0,64
WIG-NRCHOMWIG-NRCHOM r40
0,71% 10,10% 1,57 7,23 4,07
WIG-ODZIEZWIG-ODZIEZ r35
4,87% 27,25% 5,31 24,95 1,98
WIG-PALIWAWIG-PALIWA r40
14,76% -13,09% 1,05 6,76 0,51
WIG-POLANDWIG-POLAND r40
96,81% 1,61% 1,17 8,35 0,97
WIG-SPOZYWWIG-SPOZYW r40
0,87% -16,03% 1,13 7,64 0,52
WIG-TELKOMWIG-TELKOM r30
5,20% 11,07% 1,07 11,99 1,13
WIG-UKRAINWIG-UKRAIN r35
0,70% -21,82% 1,01 5,68 0,53

Pokaż/Ukryj Legendę

Indeksy giełdowe » Legenda

Średnia ocena jest to średnia wszystkich ocen cząstkowych dotyczących danej branży wystawionych przez użytkowników StockWatch.pl przy ocenianiu poszczególnych spółek.
Udział w obrotach średnioroczna wartość transakcji zawartych na akcjach danej gałęzi w odniesieniu do całego rynku akcji na rynku podstawowym. Pokazuje zainteresowanie daną gałęzią na tle rynku mierzone intensywnością handlu jej akcjami.
Zmiana 12m teoretyczny zwrot z inwestycji w koszyk akcji zgodny ze strukturą danej gałęzi na przestrzeni ostatnich 365 dni kalendarzowych. Pokazuje teoretyczny zysk lub stratę na danej grupie akcji w skali ostatniego roku.
Aktualne C/WK uśredniona cena jednej złotówki kapitałów własnych wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny majątku ich spółek.
Kroczące C/ZO 12m uśredniona cena jednej złotówki zysku operacyjnego z ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów, dla wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny spodziewanych przyszłych zysków ich spółek.
Kroczące C/P 12m uśredniona cena jednej złotówki przychodów z działalności operacyjnej wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi, uzyskanych na przestrzeni ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów. Pozwala na zróżnicowanie gałęzi pod względem rynkowej wyceny

Sektory rynku

Kliknij w nagłówek kolumny aby sortować listę na zmianę rosnąco i malejąco. Wciskając SHIFT możesz dodawać kryteria sortowania. Tabelę można również pobrać na dysk w formie pliku .csv lub .xml do dalszej obróbki w programie Excel.
Analiza obejmuje spółki o wystarczająco dużej popularności i obrotach na akcjach, pozwalających na płynne wchodzenie i wychodzenie z inwestycji, a także notowane od co najmniej dwóch lat. Nazwy spółek oznaczone są kolorami uwzględniającymi ocenę wypłacalności opartą o wskaźnik Altmana ® dla polskiego rynku.
Wskaźniki liczone są z wykorzystaniem aktualnego kursu akcji oraz danych finansowych z ostatniego raportu spółki.

Makrosektor i Sektor Średnia
ocena
Udział
w obrotach
Zmiana
12m
Aktualne
C/WK
Kroczące
C/ZO
Kroczące
C/P
Chemia i surowce>ChemiaChemia i surowce>Chemia r40
1,54% 24,95% 2,09547616765464%2,10 9,47586991382979%9,48 0,837597212031576%0,84
Chemia i surowce>Drewno i papierChemia i surowce>Drewno i papier r35
0,20% -17,39% 1,74688393024453%1,75 10,974306873282%10,97 0,777197302379173%0,78
Chemia i surowce>GórnictwoChemia i surowce>Górnictwo r35
11,70% -10,61% 1,19544935235312%1,20 7,79640464151446%7,80 1,00467143977452%1,00
Chemia i surowce>Guma i tworzywa sztuczneChemia i surowce>Guma i tworzywa sztuczne r40
0,04% -50,01% 1,2505144184325%1,25 -3,63043126467232%-3,63 0,498210894938617%0,50
Chemia i surowce>HutnictwoChemia i surowce>Hutnictwo r35
0,84% -16,06% 1,81562261293917%1,82 145,326442437178%145,33 0,823608623537233%0,82
Chemia i surowce>RecyklingChemia i surowce>Recykling r45
0,10% -24,15% 0,932409226876308%0,93 4,92217670472992%4,92 0,955014086443193%0,96
Dobra konsumpcyjne>Artykuły spożywczeDobra konsumpcyjne>Artykuły spożywcze r40
0,88% 2,67% 9,085789106259%9,09 11,6946973486195%11,69 1,10364185830493%1,10
Dobra konsumpcyjne>MotoryzacjaDobra konsumpcyjne>Motoryzacja r40
0,46% -18,98% 2,38385501240132%2,38 11,7772471853505%11,78 0,984631294329655%0,98
Dobra konsumpcyjne>Odzież i kosmetykiDobra konsumpcyjne>Odzież i kosmetyki r35
4,90% 37,97% 7,35760561708186%7,36 26,7688620595259%26,77 2,37576905886226%2,38
Dobra konsumpcyjne>Pozostałe - Dobra konsumpcyjneDobra konsumpcyjne>Pozostałe - Dobra konsumpcyjne r00
0% 0% 0%0,00 0%0,00 0%0,00
Dobra konsumpcyjne>Wyposażenie domuDobra konsumpcyjne>Wyposażenie domu r45
0,30% -33,71% 1,23127096856418%1,23 8,42172331342532%8,42 0,616137346626021%0,62
Finanse>BankiFinanse>Banki r40
26,71% 81,58% 0,957015319220338%0,96 4,94739927231397%4,95 2,57294245123325%2,57
Finanse>Działalność inwestycyjnaFinanse>Działalność inwestycyjna r35
0,26% -15,93% 2,14260473628645%2,14 1,99178808652466%1,99 66,834016060472%66,83
Finanse>Leasing i faktoringFinanse>Leasing i faktoring r40
0,05% -10,24% 0,604523618999511%0,60 4,14185152633253%4,14 0,769457468447861%0,77
Finanse>NieruchomościFinanse>Nieruchomości r40
0,81% -13,44% 247,889352093454%247,89 6,34360062713396%6,34 17,2338176501886%17,23
Finanse>Pośrednictwo finansoweFinanse>Pośrednictwo finansowe r35
0,05% 18,49% 0,0648125663326158%0,06 -1,35557421300897%-1,36 0,182511811036362%0,18
Finanse>Rynek kapitałowyFinanse>Rynek kapitałowy r35
0,30% -13,42% 2,28686265839332%2,29 7,27651733055356%7,28 3,35637998625681%3,36
Finanse>UbezpieczeniaFinanse>Ubezpieczenia r40
8,61% 10,40% 0,535786499435561%0,54 3,52912131432922%3,53 0,738683688250089%0,74
Finanse>WierzytelnościFinanse>Wierzytelności r40
2,35% -18,28% 2,54736829751091%2,55 9,59405432389044%9,59 3,73008302942946%3,73
Handel i usługi>GryHandel i usługi>Gry r45
3,99% 71,99% 12,0240219248374%12,02 45,9466551385509%45,95 23,1283653345336%23,13
Handel i usługi>Handel hurtowyHandel i usługi>Handel hurtowy r40
0,14% 14,79% 3,5186780913295%3,52 12,7810022336439%12,78 1,64193885935037%1,64
Handel i usługi>Handel internetowyHandel i usługi>Handel internetowy r40
0,06% -20,24% 3,60714617888095%3,61 34,8724551190274%34,87 0,769787893292439%0,77
Handel i usługi>MediaHandel i usługi>Media r40
0,23% -0,15% 2,74364392580667%2,74 12,342075246171%12,34 2,91274995980837%2,91
Handel i usługi>Pozostałe - Handel i usługiHandel i usługi>Pozostałe - Handel i usługi r35
0,00% -12,73% 1,2733832263%1,27 4,83353246354566%4,83 0,255420787467266%0,26
Handel i usługi>Rekreacja i wypoczynekHandel i usługi>Rekreacja i wypoczynek r40
0,96% 37,27% 5,69871755209296%5,70 23,4304545507142%23,43 2,11572643371966%2,12
Handel i usługi>Sieci handloweHandel i usługi>Sieci handlowe r40
4,31% 84,28% 7,4027282118102%7,40 34,6776457788304%34,68 1,3614732256017%1,36
Ochrona zdrowia>BiotechnologiaOchrona zdrowia>Biotechnologia r40
0,10% 5,25% 8,69115621751135%8,69 42,6745883980948%42,67 7,90017698607444%7,90
Ochrona zdrowia>Dystrybucja lekówOchrona zdrowia>Dystrybucja leków r40
0,12% 13,69% 1,4885697440777%1,49 11,6147799323409%11,61 0,171356950158059%0,17
Ochrona zdrowia>Pozostałe - Ochrona zdrowiaOchrona zdrowia>Pozostałe - Ochrona zdrowia r00
0% 0% 0%0,00 0%0,00 0%0,00
Ochrona zdrowia>Produkcja lekówOchrona zdrowia>Produkcja leków r40
0,38% 22,46% -4,24625682655472%-4,25 3,10390019719917%3,10 27526,0621079601%27526,06
Ochrona zdrowia>Sprzęt i materiały medyczneOchrona zdrowia>Sprzęt i materiały medyczne r40
0,20% -48,01% 2,12809277706733%2,13 12,3162570322478%12,32 19,7345348640773%19,73
Ochrona zdrowia>Szpitale i przychodnieOchrona zdrowia>Szpitale i przychodnie r35
0,01% -10,76% 1,67075688754063%1,67 45,1309333773846%45,13 0,624364892568697%0,62
Paliwa i Energia>EnergiaPaliwa i Energia>Energia r40
6,70% 22,36% 0,85982123495123%0,86 -0,109542328621045%-0,11 1,12847277894522%1,13
Paliwa i Energia>Paliwa i gazPaliwa i Energia>Paliwa i gaz r40
14,88% -8,74% 1,05378427409059%1,05 8,49120127844055%8,49 0,694788569148174%0,69
Paliwa i Energia>Pozostałe - Energia i paliwaPaliwa i Energia>Pozostałe - Energia i paliwa r00
0% 0% 0%0,00 0%0,00 0%0,00
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa>BudownictwoProdukcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Budownictwo r40
1,44% -16,67% 3,06305574849616%3,06 8,51366063422008%8,51 0,717722662591124%0,72
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Przemysł elektromaszynowyProdukcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Przemysł elektromaszynowy r40
0,80% -22,96% 1,91185778274076%1,91 15,9219187939853%15,92 1,50182405430925%1,50
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Transport i logistykaProdukcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Transport i logistyka r40
0,33% -26,13% 0,861431347047667%0,86 8,7039115737908%8,70 1,01217578999382%1,01
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Usługi dla przedsiębiorstwProdukcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Usługi dla przedsiębiorstw r40
0,07% -25,38% 1,10239945937473%1,10 9,70951246889814%9,71 0,315958042577037%0,32
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Zaopatrzenie przedsiębiorstwProdukcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Zaopatrzenie przedsiębiorstw r40
0,04% 0,57% 1,22972420886907%1,23 0,29540232717642%0,30 0,427419524840059%0,43
Technologie>InformatykaTechnologie>Informatyka r40
1,26% -21,75% 18,7884613172866%18,79 13,2282309945935%13,23 3,86482241122547%3,86
Technologie>TelekomunikacjaTechnologie>Telekomunikacja r35
5,25% 15,33% 0,87282735841681%0,87 12,8684016231833%12,87 1,04086829161793%1,04

Pokaż/Ukryj Legendę

Sektory rynku » Legenda

Średnia ocena jest to średnia wszystkich ocen cząstkowych dotyczących danej branży wystawionych przez użytkowników StockWatch.pl przy ocenianiu poszczególnych spółek.
Udział w obrotach średnioroczna wartość transakcji zawartych na akcjach danej gałęzi w odniesieniu do całego rynku akcji na rynku podstawowym. Pokazuje zainteresowanie daną gałęzią na tle rynku mierzone intensywnością handlu jej akcjami.
Zmiana 12m teoretyczny zwrot z inwestycji w koszyk akcji zgodny ze strukturą danej gałęzi na przestrzeni ostatnich 365 dni kalendarzowych. Pokazuje teoretyczny zysk lub stratę na danej grupie akcji w skali ostatniego roku.
Aktualne C/WK uśredniona cena jednej złotówki kapitałów własnych wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny majątku ich spółek.
Kroczące C/ZO 12m uśredniona cena jednej złotówki zysku operacyjnego z ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów, dla wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny spodziewanych przyszłych zysków ich spółek.
Kroczące C/P 12m uśredniona cena jednej złotówki przychodów z działalności operacyjnej wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi, uzyskanych na przestrzeni ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów. Pozwala na zróżnicowanie gałęzi pod względem rynkowej wyceny

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com

Oferty pierwotne

Spółka Cena emisyjna Wart. oferty Koniec zapisów
Ten Square Games 46,00 zł 94,01 mln zł 2018-04-18
Danwood Holding SA 15,00 zł 300 mln zł 2018-04-20
AD.bx ad3a

LogowanieZapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d