Gałęzie rynku - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Indeksy giełdowe

Kliknij w nagłówek kolumny aby sortować listę na zmianę rosnąco i malejąco. Wciskając SHIFT możesz dodawać kryteria sortowania. Tabelę można również pobrać na dysk w formie pliku .csv lub .xml do dalszej obróbki w programie Excel.
Analiza obejmuje spółki o wystarczająco dużej popularności i obrotach na akcjach, pozwalających na płynne wchodzenie i wychodzenie z inwestycji, a także notowane od co najmniej dwóch lat. Nazwy spółek oznaczone są kolorami uwzględniającymi ocenę wypłacalności opartą o wskaźnik Altmana ® dla polskiego rynku.

Indeksy Średnia
ocena
Udział
w obrotach
Zmiana
12m
Aktualne
C/WK
Kroczące
C/ZO
Kroczące
C/P
GPWGPW r40
100% 0% 1,43 4,93 1,17
WIGWIG r40
99,48% 30,15% 1,55 3,58 1,31
WIG20WIG20 r35
77,93% 30,52% 1,27 8,59 1,07
WIG30WIG30 r40
85,24% 33,15% 1,30 8,71 1,14
MWIG40MWIG40 r40
14,34% 27,31% 1,63 10,21 1,31
MIS80MIS80 r40
3,78% 0% 1,19 9,61 0,53
SWIG80SWIG80 r40
4,33% 9,99% 1,11 7,56 0,66
NCIndexNCIndex r40
0,52% 9,57% 1,80 12,03 0,92
WIG-BANKIWIG-BANKI r40
26,24% 19,57% 1,87 2,51 2,31
WIG-BUDOWWIG-BUDOW r40
2,32% 16,72% 1,59 6,42 0,53
WIG-CEEWIG-CEE r40
0,87% 14,75% 1,02 8,97 0,73
WIG-CHEMIAWIG-CHEMIA r40
1,93% 10,00% 1,43 9,08 0,85
WIG-DIVWIG-DIV r40
40,68% 0% 1,83 11,09 1,35
WIG-ENERGWIG-ENERG r40
7,83% 22,54% 0,65 7,35 0,81
WIG-GORNICWIG-GORNIC r35
15,41% 70,11% 1,57 7,93 1,27
WIG-INFOWIG-INFO r40
1,24% 10,10% 0,85 8,86 0,75
WIG-LEKIWIG-LEKI r40
0,44% 0% 0,97 4,09 2,44
WIG-MEDIAWIG-MEDIA r40
0,19% 18,70% 1,47 17,20 1,44
WIG-MOTOWIG-MOTO r40
0,36% 0% 2,29 13,38 0,80
WIG-NRCHOMWIG-NRCHOM r40
0,80% 23,96% 1,57 7,91 3,96
WIG-ODZIEZWIG-ODZIEZ r35
3,71% 0% 4,88 32,64 1,92
WIG-PALIWAWIG-PALIWA r45
14,06% 55,99% 1,22 7,37 0,59
WIG-PLWIG-PL r40
98,31% 0% 1,31 8,98 1,02
WIG-POLANDWIG-POLAND r40
97,57% 30,07% 1,31 8,98 1,02
WIG-SPOZYWWIG-SPOZYW r40
0,83% 13,96% 1,20 5,36 0,59
WIG-TELKOMWIG-TELKOM r35
3,78% 3,84% 1,08 10,43 1,13
WIG-UKRAINWIG-UKRAIN r35
0,65% 22,37% 1,15 3,98 0,66

Pokaż/Ukryj Legendę

Indeksy giełdowe » Legenda

Średnia ocena jest to średnia wszystkich ocen cząstkowych dotyczących danej branży wystawionych przez użytkowników StockWatch.pl przy ocenianiu poszczególnych spółek.
Udział w obrotach średnioroczna wartość transakcji zawartych na akcjach danej gałęzi w odniesieniu do całego rynku akcji na rynku podstawowym. Pokazuje zainteresowanie daną gałęzią na tle rynku mierzone intensywnością handlu jej akcjami.
Zmiana 12m teoretyczny zwrot z inwestycji w koszyk akcji zgodny ze strukturą danej gałęzi na przestrzeni ostatnich 365 dni kalendarzowych. Pokazuje teoretyczny zysk lub stratę na danej grupie akcji w skali ostatniego roku.
Aktualne C/WK uśredniona cena jednej złotówki kapitałów własnych wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny majątku ich spółek.
Kroczące C/ZO 12m uśredniona cena jednej złotówki zysku operacyjnego z ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów, dla wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny spodziewanych przyszłych zysków ich spółek.
Kroczące C/P 12m uśredniona cena jednej złotówki przychodów z działalności operacyjnej wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi, uzyskanych na przestrzeni ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów. Pozwala na zróżnicowanie gałęzi pod względem rynkowej wyceny

Sektory rynku

Kliknij w nagłówek kolumny aby sortować listę na zmianę rosnąco i malejąco. Wciskając SHIFT możesz dodawać kryteria sortowania. Tabelę można również pobrać na dysk w formie pliku .csv lub .xml do dalszej obróbki w programie Excel.
Analiza obejmuje spółki o wystarczająco dużej popularności i obrotach na akcjach, pozwalających na płynne wchodzenie i wychodzenie z inwestycji, a także notowane od co najmniej dwóch lat. Nazwy spółek oznaczone są kolorami uwzględniającymi ocenę wypłacalności opartą o wskaźnik Altmana ® dla polskiego rynku.

Makrosektor i Sektor Średnia
ocena
Udział
w obrotach
Zmiana
12m
Aktualne
C/WK
Kroczące
C/ZO
Kroczące
C/P
Chemia i surowce>ChemiaChemia i surowce>Chemia r40
1,95% -3,52% 1,62911896789098%1,63 11,7168294939841%11,72 0,927624067952258%0,93
Chemia i surowce>Drewno i papierChemia i surowce>Drewno i papier r35
0,20% 30,86% 2,05297899174667%2,05 12,7391221061993%12,74 0,825378014692508%0,83
Chemia i surowce>GórnictwoChemia i surowce>Górnictwo r40
15,49% 75,07% 1,61834311551253%1,62 7,89441454562829%7,89 1,26608348354709%1,27
Chemia i surowce>Guma i tworzywa sztuczneChemia i surowce>Guma i tworzywa sztuczne r40
0,04% 35,79% 1,11670474835514%1,12 4,11161270789776%4,11 0,428751491317376%0,43
Chemia i surowce>HutnictwoChemia i surowce>Hutnictwo r35
0,98% 23,56% 2,01366235235579%2,01 20,4378093492791%20,44 1,04099767271266%1,04
Chemia i surowce>RecyklingChemia i surowce>Recykling r45
0,08% 19,17% 1,25000218283383%1,25 121,139567090631%121,14 2,16534497630575%2,17
Dobra konsumpcyjne>Artykuły spożywczeDobra konsumpcyjne>Artykuły spożywcze r40
0,85% 57,69% 7,88923651819211%7,89 8,15894988150281%8,16 1,03929391157182%1,04
Dobra konsumpcyjne>MotoryzacjaDobra konsumpcyjne>Motoryzacja r40
0,65% 10,24% 2,51776419003405%2,52 12,0488745623032%12,05 1,06452080263148%1,06
Dobra konsumpcyjne>Odzież i kosmetykiDobra konsumpcyjne>Odzież i kosmetyki r35
3,73% 60,56% 6,76236350226082%6,76 49,7085782722659%49,71 2,32640784141021%2,33
Dobra konsumpcyjne>Wyposażenie domuDobra konsumpcyjne>Wyposażenie domu r45
0,31% -11,16% 1,56684508147034%1,57 6,99958498373613%7,00 0,746236540898188%0,75
Finanse>BankiFinanse>Banki r40
26,39% 52,92% 458,085943501777%458,09 4,78675096114891%4,79 2,61089179458387%2,61
Finanse>Działalność inwestycyjnaFinanse>Działalność inwestycyjna r35
0,09% -36,07% 1,11830942971378%1,12 3,260356392084%3,26 28,3919038681414%28,39
Finanse>Leasing i faktoringFinanse>Leasing i faktoring r40
0,06% 1,88% 0,712762848153439%0,71 5,12074719857717%5,12 0,660866169952534%0,66
Finanse>NieruchomościFinanse>Nieruchomości r40
0,88% 4,69% 214,168953668326%214,17 9,91366791333407%9,91 11,3661401250278%11,37
Finanse>Pośrednictwo finansoweFinanse>Pośrednictwo finansowe r35
0,10% -85,24% 0,089266230316907%0,09 -1,66260879422792%-1,66 0,684395627562736%0,68
Finanse>Rynek kapitałowyFinanse>Rynek kapitałowy r35
0,32% 18,74% 2,62829509043413%2,63 9,67149881756948%9,67 4,06032713363159%4,06
Finanse>UbezpieczeniaFinanse>Ubezpieczenia r40
8,96% -30,54% 1,18852202921917%1,19 5,96134145207747%5,96 0,971730300364347%0,97
Finanse>WierzytelnościFinanse>Wierzytelności r40
1,27% 57,93% 3,4056800850629%3,41 11,3628360330814%11,36 5,48172510640478%5,48
Handel i usługi>GryHandel i usługi>Gry r40
1,93% 138,33% 9,45016701668506%9,45 25,0351061264896%25,04 13,3605736609196%13,36
Handel i usługi>Handel hurtowyHandel i usługi>Handel hurtowy r40
0,19% 21,32% 1,99078709579486%1,99 8,78630884309332%8,79 0,876343791626011%0,88
Handel i usługi>Handel i usługi - pozostałeHandel i usługi>Handel i usługi - pozostałe r35
0% 40% 1,55867770367%1,56 6,84744773896445%6,85 0,361870848071564%0,36
Handel i usługi>Handel internetowyHandel i usługi>Handel internetowy r40
0,09% 59,93% 4,8977760198%4,90 46,1646837890086%46,16 1,10953167806372%1,11
Handel i usługi>MediaHandel i usługi>Media r40
0,18% 23,76% 2,47247560385844%2,47 15,6753553156162%15,68 3,17595838218689%3,18
Handel i usługi>Rekreacja i wypoczynekHandel i usługi>Rekreacja i wypoczynek r40
0,85% 35,36% 4,80304380735357%4,80 20,8778219933698%20,88 2,09391509814394%2,09
Handel i usługi>Sieci handloweHandel i usługi>Sieci handlowe r40
3,00% -20,86% 1,99218350381091%1,99 9,52698451529466%9,53 0,135171001197612%0,14
Ochrona zdrowia>BiotechnologiaOchrona zdrowia>Biotechnologia r40
0,03% 8,94% 3,47344759518556%3,47 25,6534636967844%25,65 2,21010813978056%2,21
Ochrona zdrowia>Dystrybucja lekówOchrona zdrowia>Dystrybucja leków r40
0,19% 58,79% 1,40237807912715%1,40 10,8168321264387%10,82 0,165211772012305%0,17
Ochrona zdrowia>Produkcja lekówOchrona zdrowia>Produkcja leków r40
0,33% -97,97% 0,859025537450371%0,86 2,38884088269287%2,39 2,66035984062465%2,66
Ochrona zdrowia>Sprzęt i materiały medyczneOchrona zdrowia>Sprzęt i materiały medyczne r40
0,15% -18,91% 2,19002283154187%2,19 7,32273726181354%7,32 60,8253065123554%60,83
Ochrona zdrowia>Szpitale i przychodnieOchrona zdrowia>Szpitale i przychodnie r35
0,00% 19,05% 2,08455041255091%2,08 22,0228704833742%22,02 0,828930022794914%0,83
Paliwa i Energia>EnergiaPaliwa i Energia>Energia r40
7,87% 1,78% 0,715693904942425%0,72 8,52420765899055%8,52 0,93909141771675%0,94
Paliwa i Energia>Paliwa i gazPaliwa i Energia>Paliwa i gaz r40
14,19% 45,61% 1,23570414933638%1,24 9,06743013005848%9,07 0,726768062567437%0,73
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa>BudownictwoProdukcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Budownictwo r40
2,34% 20,28% 3,41880257174657%3,42 7,35446510436458%7,35 0,857526098246124%0,86
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Przemysł elektromaszynowyProdukcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Przemysł elektromaszynowy r40
0,83% -16,81% 2,31249249266271%2,31 27,5889619131708%27,59 1,80472285014768%1,80
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Transport i logistykaProdukcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Transport i logistyka r40
0,48% 55,42% 1,11333481507347%1,11 -18,1503199488023%-18,15 1,15099843371712%1,15
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Usługi dla przedsiębiorstwProdukcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Usługi dla przedsiębiorstw r40
0,12% -6,17% 1,1250363090509%1,12 7,86041601866757%7,86 0,257000776086781%0,26
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Zaopatrzenie przedsiębiorstwProdukcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Zaopatrzenie przedsiębiorstw r40
0,06% -0,11% 0,910879059191399%0,91 10,1358317178026%10,14 0,426767614491577%0,43
Technologie>InformatykaTechnologie>Informatyka r40
1,23% 5,91% 6,98650416190415%6,99 13,8328641487236%13,83 3,76678588562033%3,77
Technologie>TelekomunikacjaTechnologie>Telekomunikacja r35
3,83% 7,75% 0,883115411408588%0,88 5,17990215459562%5,18 1,02639383459959%1,03

Pokaż/Ukryj Legendę

Sektory rynku » Legenda

Średnia ocena jest to średnia wszystkich ocen cząstkowych dotyczących danej branży wystawionych przez użytkowników StockWatch.pl przy ocenianiu poszczególnych spółek.
Udział w obrotach średnioroczna wartość transakcji zawartych na akcjach danej gałęzi w odniesieniu do całego rynku akcji na rynku podstawowym. Pokazuje zainteresowanie daną gałęzią na tle rynku mierzone intensywnością handlu jej akcjami.
Zmiana 12m teoretyczny zwrot z inwestycji w koszyk akcji zgodny ze strukturą danej gałęzi na przestrzeni ostatnich 365 dni kalendarzowych. Pokazuje teoretyczny zysk lub stratę na danej grupie akcji w skali ostatniego roku.
Aktualne C/WK uśredniona cena jednej złotówki kapitałów własnych wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny majątku ich spółek.
Kroczące C/ZO 12m uśredniona cena jednej złotówki zysku operacyjnego z ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów, dla wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny spodziewanych przyszłych zysków ich spółek.
Kroczące C/P 12m uśredniona cena jednej złotówki przychodów z działalności operacyjnej wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi, uzyskanych na przestrzeni ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów. Pozwala na zróżnicowanie gałęzi pod względem rynkowej wyceny

logo Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
logo

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanieoff Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
Advertisement
AD.bx ad3d