Gałęzie rynku - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Indeksy giełdowe

Kliknij w nagłówek kolumny aby sortować listę na zmianę rosnąco i malejąco. Wciskając SHIFT możesz dodawać kryteria sortowania. Analiza obejmuje spółki o wystarczająco dużej popularności i obrotach na akcjach, pozwalających na płynne wchodzenie i wychodzenie z inwestycji, a także notowane od co najmniej dwóch lat. Nazwy spółek oznaczone są kolorami uwzględniającymi ocenę wypłacalności opartą o wskaźnik Altmana ® dla polskiego rynku.

Indeksy Średnia
ocena
Udział
w obrotach
Zmiana
12m
Aktualne
C/WK
Kroczące
C/ZO
Kroczące
C/P
GPWGPW r40
100% 0% 1,07 4,73 1,17
WIGWIG r40
99,52% 30,61% 0,96 3,54 1,26
WIG20WIG20 r35
78,68% 26,48% 1,25 8,61 1,14
WIG30WIG30 r40
85,88% 30,81% 1,27 8,73 1,19
MWIG40MWIG40 r40
13,77% 35,36% 1,64 10,41 1,30
MIS80MIS80 r40
3,79% 0% 1,26 9,83 0,56
SWIG80SWIG80 r40
4,26% 18,33% 1,18 7,69 0,65
NCIndexNCIndex r40
0,47% 16,21% 1,67 12,17 0,87
WIG-BANKIWIG-BANKI r40
27,25% 25,55% 0,83 2,49 2,36
WIG-BUDOWWIG-BUDOW r40
2,18% 24,22% 1,92 7,87 0,64
WIG-CEEWIG-CEE r00
0% 0% 0,00 0,00 0,00
WIG-CHEMIAWIG-CHEMIA r40
1,90% 15,66% 1,51 9,46 0,90
WIG-DIVWIG-DIV r40
45,13% 0% 1,40 10,44 1,22
WIG-ENERGWIG-ENERG r40
8,13% 4,97% 0,60 7,03 0,74
WIG-GORNICWIG-GORNIC r35
15,27% 105,67% 1,37 6,93 1,11
WIG-INFOWIG-INFO r40
1,21% 32,69% 0,93 9,53 0,83
WIG-LEKIWIG-LEKI r40
0,40% 0% 1,46 9,10 1,34
WIG-MEDIAWIG-MEDIA r40
0,18% 21,22% 1,00 16,13 0,98
WIG-MOTOWIG-MOTO r35
0,68% 0% 2,60 15,01 0,92
WIG-NRCHOMWIG-NRCHOM r40
0,90% 28,35% 0,98 6,34 2,40
WIG-ODZIEZWIG-ODZIEZ r35
3,65% 0% 4,08 26,58 1,64
WIG-PALIWAWIG-PALIWA r40
14,10% 49,38% 1,21 7,18 0,59
WIG-PLWIG-PL r40
97,85% 0% 1,31 9,04 1,05
WIG-POLANDWIG-POLAND r40
97,85% 30,64% 1,31 9,04 1,05
WIG-SPOZYWWIG-SPOZYW r40
0,96% 24,24% 1,23 5,39 0,62
WIG-TELKOMWIG-TELKOM r35
2,90% -4,43% 1,06 10,88 1,10
WIG-UKRAINWIG-UKRAIN r35
0,76% 43,97% 1,19 4,03 0,71

Pokaż/Ukryj Legendę

Indeksy giełdowe » Legenda

Średnia ocena jest to średnia wszystkich ocen cząstkowych dotyczących danej branży wystawionych przez użytkowników StockWatch.pl przy ocenianiu poszczególnych spółek.
Udział w obrotach średnioroczna wartość transakcji zawartych na akcjach danej gałęzi w odniesieniu do całego rynku akcji na rynku podstawowym. Pokazuje zainteresowanie daną gałęzią na tle rynku mierzone intensywnością handlu jej akcjami.
Zmiana 12m teoretyczny zwrot z inwestycji w koszyk akcji zgodny ze strukturą danej gałęzi na przestrzeni ostatnich 365 dni kalendarzowych. Pokazuje teoretyczny zysk lub stratę na danej grupie akcji w skali ostatniego roku.
Aktualne C/WK uśredniona cena jednej złotówki kapitałów własnych wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny majątku ich spółek.
Kroczące C/ZO 12m uśredniona cena jednej złotówki zysku operacyjnego z ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów, dla wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny spodziewanych przyszłych zysków ich spółek.
Kroczące C/P 12m uśredniona cena jednej złotówki przychodów z działalności operacyjnej wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi, uzyskanych na przestrzeni ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów. Pozwala na zróżnicowanie gałęzi pod względem rynkowej wyceny

Sektory rynku

Kliknij w nagłówek kolumny aby sortować listę na zmianę rosnąco i malejąco. Wciskając SHIFT możesz dodawać kryteria sortowania. Analiza obejmuje spółki o wystarczająco dużej popularności i obrotach na akcjach, pozwalających na płynne wchodzenie i wychodzenie z inwestycji, a także notowane od co najmniej dwóch lat. Nazwy spółek oznaczone są kolorami uwzględniającymi ocenę wypłacalności opartą o wskaźnik Altmana ® dla polskiego rynku.

Makrosektor i Sektor Średnia
ocena
Udział
w obrotach
Zmiana
12m
Aktualne
C/WK
Kroczące
C/ZO
Kroczące
C/P
Chemia i surowce>ChemiaChemia i surowce>Chemia r40
1,89% -7,02% 1,82261728246379%1,82 11,3844494773872%11,38 0,973712414032708%0,97
Chemia i surowce>Drewno i papierChemia i surowce>Drewno i papier r35
0,15% 32,35% 2,14883548770889%2,15 13,2374237603601%13,24 0,825489083304451%0,83
Chemia i surowce>GórnictwoChemia i surowce>Górnictwo r40
15,28% 100,27% 1,38958364596952%1,39 7,00383643452461%7,00 1,10997373825736%1,11
Chemia i surowce>Guma i tworzywa sztuczneChemia i surowce>Guma i tworzywa sztuczne r40
0,04% 59,53% 1,17690115796456%1,18 5,74157355607687%5,74 0,449668438530198%0,45
Chemia i surowce>HutnictwoChemia i surowce>Hutnictwo r35
0,95% 41,56% 1,89526220790833%1,90 20,5085540485864%20,51 1,05383287166802%1,05
Chemia i surowce>RecyklingChemia i surowce>Recykling r40
0,02% 89,51% 0,934388278813353%0,93 21,4440028324506%21,44 0,394479751036563%0,39
Dobra konsumpcyjne>Artykuły spożywczeDobra konsumpcyjne>Artykuły spożywcze r40
0,87% 5,07% 5,99297801651563%5,99 8,76995105623947%8,77 1,09525318456473%1,10
Dobra konsumpcyjne>MotoryzacjaDobra konsumpcyjne>Motoryzacja r35
0,31% 25,77% 2,87653961621322%2,88 15,9452593696802%15,95 1,02993371961736%1,03
Dobra konsumpcyjne>Odzież i kosmetykiDobra konsumpcyjne>Odzież i kosmetyki r35
3,58% 17,52% 5,70273747988023%5,70 37,3422450357433%37,34 2,05702628715536%2,06
Dobra konsumpcyjne>Wyposażenie domuDobra konsumpcyjne>Wyposażenie domu r40
0,26% 4,49% 2,86098227146572%2,86 11,4666473555565%11,47 1,22574302354456%1,23
Finanse>BankiFinanse>Banki r40
27,40% 53,10% 0,948668017694906%0,95 4,93772991339977%4,94 2,65491948806104%2,65
Finanse>Działalność inwestycyjnaFinanse>Działalność inwestycyjna r35
0,08% -6,26% 1,04556340573251%1,05 1,42710817529372%1,43 10,2592241959864%10,26
Finanse>Leasing i faktoringFinanse>Leasing i faktoring r40
0,00% -3,54% 0,766357992167403%0,77 3,72194170218389%3,72 0,663804913628173%0,66
Finanse>NieruchomościFinanse>Nieruchomości r35
0,59% 35,14% 1,13704028110791%1,14 4,36715803703559%4,37 2,5237302453707%2,52
Finanse>Pośrednictwo finansoweFinanse>Pośrednictwo finansowe r30
0,09% -51,63% 0,782881129073788%0,78 -19,9754410830741%-19,98 9,48620132855353%9,49
Finanse>Rynek kapitałowyFinanse>Rynek kapitałowy r40
0,26% 27,72% 3,24546963496582%3,25 11,8370750867012%11,84 5,55119664238633%5,55
Finanse>UbezpieczeniaFinanse>Ubezpieczenia r35
8,79% 41,54% 2,31926537046%2,32 13,0923065260382%13,09 1,88909773148809%1,89
Finanse>WierzytelnościFinanse>Wierzytelności r35
0,01% 15,58% 1,6067169783449%1,61 5,07860617401075%5,08 3,05096889753923%3,05
Handel i usługi>GryHandel i usługi>Gry r40
1,71% 161,49% 8,47050799860011%8,47 22,6202202413375%22,62 12,0224262798241%12,02
Handel i usługi>Handel hurtowyHandel i usługi>Handel hurtowy r35
0,23% 5,66% 0,801155404195812%0,80 4,83331890478325%4,83 0,0605554455793684%0,06
Handel i usługi>Handel i usługi - pozostałeHandel i usługi>Handel i usługi - pozostałe r35
0,00% 30,86% 1,57352225322%1,57 6,96907787162968%6,97 0,365317237100817%0,37
Handel i usługi>Handel internetowyHandel i usługi>Handel internetowy r40
0,07% 35,33% 4,7804038032%4,78 39,7713847921854%39,77 1,05621762580475%1,06
Handel i usługi>MediaHandel i usługi>Media r35
0,07% 32,72% 1,02644850119773%1,03 29,8459877345516%29,85 2,90050410586994%2,90
Handel i usługi>Rekreacja i wypoczynekHandel i usługi>Rekreacja i wypoczynek r40
0,54% 45,89% 4,28824990195538%4,29 21,693952357857%21,69 1,92608563201492%1,93
Handel i usługi>Sieci handloweHandel i usługi>Sieci handlowe r35
2,64% -17,07% 3,34337581132178%3,34 16,4941078005135%16,49 0,244210459422309%0,24
Ochrona zdrowia>BiotechnologiaOchrona zdrowia>Biotechnologia r00
0% 0% 0%0,00 0%0,00 0%0,00
Ochrona zdrowia>Dystrybucja lekówOchrona zdrowia>Dystrybucja leków r40
0,17% 56,52% 1,88904387306313%1,89 11,5852003497375%11,59 0,201172635993936%0,20
Ochrona zdrowia>Produkcja lekówOchrona zdrowia>Produkcja leków r35
0,11% -31,42% 0,858446932858783%0,86 -35,8308554987979%-35,83 2,0982081043487%2,10
Ochrona zdrowia>Sprzęt i materiały medyczneOchrona zdrowia>Sprzęt i materiały medyczne r40
0,13% 9,03% 1,98597617430835%1,99 9,79549602680911%9,80 13,7404507249231%13,74
Ochrona zdrowia>Szpitale i przychodnieOchrona zdrowia>Szpitale i przychodnie r30
0,00% -23,11% 0,964436993816527%0,96 -21,7237689866708%-21,72 0,465483279412506%0,47
Paliwa i Energia>EnergiaPaliwa i Energia>Energia r40
0,15% -1,28% 0,898489936260941%0,90 9,34856350108383%9,35 1,15534256765911%1,16
Paliwa i Energia>Paliwa i gazPaliwa i Energia>Paliwa i gaz r35
14,13% 52,14% 1,20614565931284%1,21 8,87585329134748%8,88 1,08766805691339%1,09
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa>BudownictwoProdukcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Budownictwo r40
2,05% 27,41% 4,98511083235219%4,99 6,35352375338881%6,35 1,00625112475087%1,01
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Przemysł elektromaszynowyProdukcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Przemysł elektromaszynowy r40
0,69% -4,64% 2,25141649114188%2,25 32,3438928809236%32,34 1,473208251373%1,47
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Transport i logistykaProdukcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Transport i logistyka r40
0,21% -71,58% 1,39905125338748%1,40 6,2456876284553%6,25 2,17540850896599%2,18
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Usługi dla przedsiębiorstwProdukcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Usługi dla przedsiębiorstw r40
0,07% -5,07% 0,917633620594228%0,92 5,7849403755152%5,78 0,280117927794058%0,28
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Zaopatrzenie przedsiębiorstwProdukcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Zaopatrzenie przedsiębiorstw r35
0,05% -1,34% 1,04011337379436%1,04 3,89904497534826%3,90 0,47474370583081%0,47
Technologie>InformatykaTechnologie>Informatyka r40
1,00% 33,82% 1,34988425500775%1,35 10,8259426770109%10,83 1,457075726816%1,46
Technologie>TelekomunikacjaTechnologie>Telekomunikacja r35
2,94% 13,67% 1,23943338163109%1,24 9,15231041847811%9,15 1,4639177787594%1,46

Pokaż/Ukryj Legendę

Sektory rynku » Legenda

Średnia ocena jest to średnia wszystkich ocen cząstkowych dotyczących danej branży wystawionych przez użytkowników StockWatch.pl przy ocenianiu poszczególnych spółek.
Udział w obrotach średnioroczna wartość transakcji zawartych na akcjach danej gałęzi w odniesieniu do całego rynku akcji na rynku podstawowym. Pokazuje zainteresowanie daną gałęzią na tle rynku mierzone intensywnością handlu jej akcjami.
Zmiana 12m teoretyczny zwrot z inwestycji w koszyk akcji zgodny ze strukturą danej gałęzi na przestrzeni ostatnich 365 dni kalendarzowych. Pokazuje teoretyczny zysk lub stratę na danej grupie akcji w skali ostatniego roku.
Aktualne C/WK uśredniona cena jednej złotówki kapitałów własnych wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny majątku ich spółek.
Kroczące C/ZO 12m uśredniona cena jednej złotówki zysku operacyjnego z ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów, dla wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny spodziewanych przyszłych zysków ich spółek.
Kroczące C/P 12m uśredniona cena jednej złotówki przychodów z działalności operacyjnej wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi, uzyskanych na przestrzeni ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów. Pozwala na zróżnicowanie gałęzi pod względem rynkowej wyceny

logo Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
logo

Współpraca
logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanieoff Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3c

Wyceny Wartości Wewnętrznej

Szacunkowe wyceny fundamentalne spółek giełdowych trzynastoma metodami.

Skaner Fundamentalny

Przykłady wyszukiwania spółek:

  • Zadłużenie większe od 80% - znaleziono 62
  • ROE większe od 30% - znaleziono 28
  • Free float mniejszy od 20% - znaleziono 126

Dane aktualne na 26.05.2017

AD.bx ad3d