Gałęzie rynku - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Indeksy giełdowe

Kliknij w nagłówek kolumny aby sortować listę na zmianę rosnąco i malejąco. Wciskając SHIFT możesz dodawać kryteria sortowania. Tabelę można również pobrać na dysk w formie pliku .csv lub .xml do dalszej obróbki w programie Excel.
Analiza obejmuje spółki o wystarczająco dużej popularności i obrotach na akcjach, pozwalających na płynne wchodzenie i wychodzenie z inwestycji, a także notowane od co najmniej dwóch lat. Nazwy spółek oznaczone są kolorami uwzględniającymi ocenę wypłacalności opartą o wskaźnik Altmana ® dla polskiego rynku.

Indeksy Średnia
ocena
Udział
w obrotach
Zmiana
12m
Aktualne
C/WK
Kroczące
C/ZO
Kroczące
C/P
GPWGPW r40
100% 0% 1,07 4,74 1,14
WIGWIG r40
99,17% 37,06% 0,96 3,56 1,24
WIG20WIG20 r35
78,83% 32,54% 1,24 8,51 1,06
WIG30WIG30 r40
85,99% 37,07% 1,27 8,68 1,12
MWIG40MWIG40 r40
13,90% 44,15% 1,64 10,64 1,32
MIS80MIS80 r40
3,73% 0% 1,22 9,83 0,54
SWIG80SWIG80 r40
4,18% 22,31% 1,14 7,58 0,67
NCIndexNCIndex r40
0,49% 17,97% 1,71 12,49 0,89
WIG-BANKIWIG-BANKI r40
27,40% 27,98% 0,83 2,51 2,20
WIG-BUDOWWIG-BUDOW r40
2,20% 37,55% 1,89 7,78 0,63
WIG-CEEWIG-CEE r00
0% 0% 0,00 0,00 0,00
WIG-CHEMIAWIG-CHEMIA r40
1,84% 16,51% 1,43 9,12 0,86
WIG-DIVWIG-DIV r40
45,10% 0% 1,39 10,19 1,22
WIG-ENERGWIG-ENERG r40
7,87% 15,36% 0,60 7,02 0,74
WIG-GORNICWIG-GORNIC r35
15,20% 92,97% 1,36 6,89 1,10
WIG-INFOWIG-INFO r40
1,21% 35,18% 0,90 9,56 0,81
WIG-LEKIWIG-LEKI r40
0,42% 0% 0,92 9,17 1,34
WIG-MEDIAWIG-MEDIA r40
0,18% 26,11% 1,05 16,65 1,03
WIG-MOTOWIG-MOTO r40
0,34% 0% 2,47 14,50 0,86
WIG-NRCHOMWIG-NRCHOM r40
0,86% 33,42% 1,01 7,13 2,38
WIG-ODZIEZWIG-ODZIEZ r35
3,65% 0% 4,56 30,84 1,76
WIG-PALIWAWIG-PALIWA r45
14,17% 53,90% 1,21 7,25 0,59
WIG-PLWIG-PL r40
97,88% 0% 1,30 9,02 1,02
WIG-POLANDWIG-POLAND r40
97,88% 37,26% 1,30 9,02 1,02
WIG-SPOZYWWIG-SPOZYW r40
0,91% 24,63% 1,25 5,58 0,61
WIG-TELKOMWIG-TELKOM r35
2,90% 5,87% 1,04 10,19 1,07
WIG-UKRAINWIG-UKRAIN r35
0,72% 35,37% 1,19 4,11 0,69

Pokaż/Ukryj Legendę

Indeksy giełdowe » Legenda

Średnia ocena jest to średnia wszystkich ocen cząstkowych dotyczących danej branży wystawionych przez użytkowników StockWatch.pl przy ocenianiu poszczególnych spółek.
Udział w obrotach średnioroczna wartość transakcji zawartych na akcjach danej gałęzi w odniesieniu do całego rynku akcji na rynku podstawowym. Pokazuje zainteresowanie daną gałęzią na tle rynku mierzone intensywnością handlu jej akcjami.
Zmiana 12m teoretyczny zwrot z inwestycji w koszyk akcji zgodny ze strukturą danej gałęzi na przestrzeni ostatnich 365 dni kalendarzowych. Pokazuje teoretyczny zysk lub stratę na danej grupie akcji w skali ostatniego roku.
Aktualne C/WK uśredniona cena jednej złotówki kapitałów własnych wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny majątku ich spółek.
Kroczące C/ZO 12m uśredniona cena jednej złotówki zysku operacyjnego z ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów, dla wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny spodziewanych przyszłych zysków ich spółek.
Kroczące C/P 12m uśredniona cena jednej złotówki przychodów z działalności operacyjnej wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi, uzyskanych na przestrzeni ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów. Pozwala na zróżnicowanie gałęzi pod względem rynkowej wyceny

Sektory rynku

Kliknij w nagłówek kolumny aby sortować listę na zmianę rosnąco i malejąco. Wciskając SHIFT możesz dodawać kryteria sortowania. Tabelę można również pobrać na dysk w formie pliku .csv lub .xml do dalszej obróbki w programie Excel.
Analiza obejmuje spółki o wystarczająco dużej popularności i obrotach na akcjach, pozwalających na płynne wchodzenie i wychodzenie z inwestycji, a także notowane od co najmniej dwóch lat. Nazwy spółek oznaczone są kolorami uwzględniającymi ocenę wypłacalności opartą o wskaźnik Altmana ® dla polskiego rynku.

Makrosektor i Sektor Średnia
ocena
Udział
w obrotach
Zmiana
12m
Aktualne
C/WK
Kroczące
C/ZO
Kroczące
C/P
Chemia i surowce>ChemiaChemia i surowce>Chemia r40
1,86% -8,08% 1,72390748623476%1,72 11,0009843428459%11,00 0,92078839556907%0,92
Chemia i surowce>Drewno i papierChemia i surowce>Drewno i papier r35
0,19% 41,62% 2,06553492908888%2,07 12,8331118883284%12,83 0,847099539339304%0,85
Chemia i surowce>GórnictwoChemia i surowce>Górnictwo r40
15,33% 88,74% 1,38126339215091%1,38 6,86538250363001%6,87 1,09447275222976%1,09
Chemia i surowce>Guma i tworzywa sztuczneChemia i surowce>Guma i tworzywa sztuczne r40
0,04% 72,91% 1,13192787135725%1,13 6,00531105878172%6,01 0,434517820085965%0,43
Chemia i surowce>HutnictwoChemia i surowce>Hutnictwo r35
0,98% 46,08% 1,89902215046065%1,90 20,8380076208178%20,84 1,05920099002524%1,06
Chemia i surowce>RecyklingChemia i surowce>Recykling r45
0,08% 38,48% 1,32282567975165%1,32 144,622100937286%144,62 2,46322307208886%2,46
Dobra konsumpcyjne>Artykuły spożywczeDobra konsumpcyjne>Artykuły spożywcze r40
0,93% 13,72% 4,99440685166048%4,99 8,45393295852673%8,45 1,06354443153559%1,06
Dobra konsumpcyjne>MotoryzacjaDobra konsumpcyjne>Motoryzacja r40
0,66% 31,67% 1,88982820386077%1,89 10,310774057346%10,31 0,719849034030606%0,72
Dobra konsumpcyjne>Odzież i kosmetykiDobra konsumpcyjne>Odzież i kosmetyki r35
3,67% 36,80% 6,2959170077887%6,30 46,6625094221158%46,66 2,17768828425307%2,18
Dobra konsumpcyjne>Wyposażenie domuDobra konsumpcyjne>Wyposażenie domu r45
0,29% 11,02% 1,9418760203364%1,94 8,66541800057079%8,67 0,938349914461472%0,94
Finanse>BankiFinanse>Banki r40
27,65% 65,50% 0,942600628992614%0,94 4,84652093235268%4,85 2,5280061125216%2,53
Finanse>Działalność inwestycyjnaFinanse>Działalność inwestycyjna r35
0,10% -38,23% 0,683473208596715%0,68 1,87396587035821%1,87 20,6716680972509%20,67
Finanse>Leasing i faktoringFinanse>Leasing i faktoring r40
0,06% 19,09% 0,782241918104114%0,78 5,78115763863563%5,78 0,715268980421178%0,72
Finanse>NieruchomościFinanse>Nieruchomości r40
0,89% 228,30% 0,515410979291702%0,52 3,09564857126373%3,10 1,58228350834938%1,58
Finanse>Pośrednictwo finansoweFinanse>Pośrednictwo finansowe r35
0,10% -37,81% 0,101756732607706%0,10 -1,89388892657341%-1,89 0,867452446742691%0,87
Finanse>Rynek kapitałowyFinanse>Rynek kapitałowy r35
0,34% 28,73% 2,80488353963332%2,80 11,0367039359512%11,04 4,49635410605537%4,50
Finanse>UbezpieczeniaFinanse>Ubezpieczenia r40
9,00% 60,73% 1,19628963196479%1,20 5,98561128108275%5,99 0,977604480916325%0,98
Finanse>WierzytelnościFinanse>Wierzytelności r40
1,14% 55,58% 3,91537161679169%3,92 12,865786537456%12,87 6,43615542391349%6,44
Handel i usługi>GryHandel i usługi>Gry r40
1,86% 204,49% 9,26376000180297%9,26 24,5390871284539%24,54 13,0458557872679%13,05
Handel i usługi>Handel hurtowyHandel i usługi>Handel hurtowy r40
0,23% 72,14% 1,8308226542159%1,83 8,35999467971561%8,36 0,766032725879519%0,77
Handel i usługi>Handel i usługi - pozostałeHandel i usługi>Handel i usługi - pozostałe r35
0,00% 40% 1,55867770367%1,56 6,84744773896445%6,85 0,361870848071564%0,36
Handel i usługi>Handel internetowyHandel i usługi>Handel internetowy r40
0,08% 56,13% 5,24133311846%5,24 43,6061648470919%43,61 1,15805874363961%1,16
Handel i usługi>MediaHandel i usługi>Media r40
0,17% 18,71% 1,05115668691028%1,05 9,85766617033718%9,86 1,61950955324523%1,62
Handel i usługi>Rekreacja i wypoczynekHandel i usługi>Rekreacja i wypoczynek r40
0,84% 80,66% 5,05733959529091%5,06 21,131808409871%21,13 2,14773408656285%2,15
Handel i usługi>Sieci handloweHandel i usługi>Sieci handlowe r40
2,93% -15,59% 1,84323358906253%1,84 9,02203405575315%9,02 0,13246500438926%0,13
Ochrona zdrowia>BiotechnologiaOchrona zdrowia>Biotechnologia r40
0,03% 6,60% 3,57040294569546%3,57 21,7899670468756%21,79 2,13176206205136%2,13
Ochrona zdrowia>Dystrybucja lekówOchrona zdrowia>Dystrybucja leków r40
0,17% 102,29% 1,8749750396708%1,88 12,4516821155848%12,45 0,199932044074846%0,20
Ochrona zdrowia>Produkcja lekówOchrona zdrowia>Produkcja leków r40
0,31% -97,89% 0,179747370534028%0,18 -0,780822430066457%-0,78 0,219095779843963%0,22
Ochrona zdrowia>Sprzęt i materiały medyczneOchrona zdrowia>Sprzęt i materiały medyczne r40
0,15% 505,91% 1,8386840752951%1,84 6,72075637845995%6,72 77,970809924851%77,97
Ochrona zdrowia>Szpitale i przychodnieOchrona zdrowia>Szpitale i przychodnie r35
0,00% 35,51% 2,23821864586114%2,24 24,7776348959456%24,78 0,897553578137255%0,90
Paliwa i Energia>EnergiaPaliwa i Energia>Energia r40
7,94% 1,40% 0,653735194836899%0,65 7,23312180360728%7,23 0,863264991176211%0,86
Paliwa i Energia>Paliwa i gazPaliwa i Energia>Paliwa i gaz r40
14,35% 38,57% 1,24234251463903%1,24 8,85421757128061%8,85 0,734945322095099%0,73
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa>BudownictwoProdukcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Budownictwo r40
2,23% 37,62% 4,36855768156224%4,37 7,47020987533858%7,47 0,925452482188887%0,93
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Przemysł elektromaszynowyProdukcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Przemysł elektromaszynowy r40
0,78% -8,62% 2,19558392173944%2,20 28,9958544203232%29,00 1,65747351365863%1,66
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Transport i logistykaProdukcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Transport i logistyka r40
0,51% 64,82% 1,0867570152856%1,09 -17,166246896555%-17,17 1,12944314434228%1,13
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Usługi dla przedsiębiorstwProdukcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Usługi dla przedsiębiorstw r40
0,11% 0,87% 0,95168036289967%0,95 5,22746728513562%5,23 0,178101731958324%0,18
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Zaopatrzenie przedsiębiorstwProdukcja przemysłowa i budowlano-montażowa>Zaopatrzenie przedsiębiorstw r40
0,06% -4,07% 0,980383290613858%0,98 7,72152142725947%7,72 0,453948735442402%0,45
Technologie>InformatykaTechnologie>Informatyka r40
1,20% 29,32% 7,49085392934551%7,49 14,5912965810035%14,59 4,02805735214983%4,03
Technologie>TelekomunikacjaTechnologie>Telekomunikacja r35
2,96% 11,95% 1,15106335929462%1,15 7,67959571167085%7,68 1,34799676089069%1,35

Pokaż/Ukryj Legendę

Sektory rynku » Legenda

Średnia ocena jest to średnia wszystkich ocen cząstkowych dotyczących danej branży wystawionych przez użytkowników StockWatch.pl przy ocenianiu poszczególnych spółek.
Udział w obrotach średnioroczna wartość transakcji zawartych na akcjach danej gałęzi w odniesieniu do całego rynku akcji na rynku podstawowym. Pokazuje zainteresowanie daną gałęzią na tle rynku mierzone intensywnością handlu jej akcjami.
Zmiana 12m teoretyczny zwrot z inwestycji w koszyk akcji zgodny ze strukturą danej gałęzi na przestrzeni ostatnich 365 dni kalendarzowych. Pokazuje teoretyczny zysk lub stratę na danej grupie akcji w skali ostatniego roku.
Aktualne C/WK uśredniona cena jednej złotówki kapitałów własnych wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny majątku ich spółek.
Kroczące C/ZO 12m uśredniona cena jednej złotówki zysku operacyjnego z ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów, dla wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny spodziewanych przyszłych zysków ich spółek.
Kroczące C/P 12m uśredniona cena jednej złotówki przychodów z działalności operacyjnej wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi, uzyskanych na przestrzeni ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów. Pozwala na zróżnicowanie gałęzi pod względem rynkowej wyceny

logo Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
logo

Współpraca
logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanieoff Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c

Wyceny Wartości Wewnętrznej

Szacunkowe wyceny fundamentalne spółek giełdowych trzynastoma metodami.

Skaner Fundamentalny

Przykłady wyszukiwania spółek:

  • Zadłużenie większe od 80% - znaleziono 61
  • ROE większe od 30% - znaleziono 28
  • Free float mniejszy od 20% - znaleziono 122

Dane aktualne na 28.06.2017

Oferty pierwotne

Spółka Cena emisyjna Wart. oferty Koniec zapisów
Maxcom SA 72,00 zł 62,21 mln zł 2017-06-12
Getback SA 27,00 zł 1,08 mld zł 2017-07-03
AD.bx ad3d