5 banków, których akcje warto mieć w portfelu w 2021 r.

Marta Czajkowska-Bałdyga z Haitong Banku w raporcie z 17 grudnia przedstawiła perspektywy polskiego rynku bankowego na 2021 r. oraz zaktualizowała rekomendacje dla 8 banków.
PKOBP,pekao,mabank,ingbsk,mellennium,bnppl

(Fot. PKO BP/fb)

Haitong Bank pozytywnie postrzega perspektywy sektora bankowego w 2021 r., opierając się na oczekiwanym ożywieniu gospodarczym (wzrost PKB o 4,2 proc. r/r według konsensusu Bloomberga), dostępności szczepionki przeciwko COVID-19, wsparcia finansowego rządu polskiego oraz przyjętego ostatnio długoterminowego budżetu UE na lata 2021-27 i unijnego planu odbudowy wartego 1,8 mld EUR. W założeniach przyjęto utrzymujące się na obecnym poziomie niskie stopy procentowe. Analitycy oczekują, że zysk netto analizowanych banków wzrośnie w latach 2021/22 odpowiednio o 28/24 proc. wobec spadku o 40 proc. w 2020 r. Prognozy analityków na lata 2020/22 są wyższe od konsensusu odpowiednio o 4/20/7 proc. Ożywienie w 2021 r. będzie napędzane przez wyższe przychody z podstawowej działalności, wzrost akcji kredytowej (wzrost o 4,6 proc.), szczególnie w segmencie klientów indywidualnych, wyższe marże na nowych wolumenach biznesowych i modyfikacji tabeli opłat i prowizji. Z drugiej strony koszty powinny pozostawać pod ścisłą kontrolą (spadek o 0,3 proc. r/r), w czym pomoże m.in. restrukturyzacja sieci oddziałów i zatrudnienia (między innymi już ogłoszona restrukturyzacja zatrudnienia przez Santander Bank Polska i BNP Paribas). Wzrost wyników będzie w niewielkiej części wynikać z niższych rezerw netto (spadek o 5 proc.).

– Pomimo hossy w ostatnim miesiącu (wzrost WIG-Banki o 25,8 proc., podczas gdy WIG wzrósł o 11,4 proc.), polskie banki są obecnie wyceniane ze wskaźnikiem P/BV na poziomie 0,7x (wobec minimum na poziomie 0,3x), co jednak wciąż stanowi duże dyskonto w porównaniu do banków z regionu CEE (1,1x według konsensusu Bloomberga). Fundamentalny wzrost w polskim sektorze bankowym wydaje się szybszy, choć ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi, koszty regulacyjne i ogłoszony zakaz wypłaty dywidendy w I poł. 2021 r. zwiększają presję na rentowność (średnie ROE w wysokości 5 proc.) na tle reszty regionu (9,2 proc. według konsensusu Bloomberga) – czytamy w raporcie przygotowanym przez Martę Czajkowską-Bałdygę, analityk Haitong Banku.

Co dalej z kwestią kredytów frankowych?

KNF wyszedł w grudniu z propozycją ugodowego rozwiązania sprawy kredytów frankowych, w świetle rosnących zagrożeń prawnych dla sektora związanych z frankowymi kredytami hipotecznymi. Według KNF nie faworyzowałaby ona posiadaczy kredytów w walutach zagranicznych kosztem tych, którzy mają kredyty w PLN.

Ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi rośnie. Rosnąca liczba kredytobiorców, którzy pozywają banki i rosnąca liczba wyroków sądowych niekorzystnych dla banków, zmusza je do tworzenia dodatkowych rezerw, co w konsekwencji negatywnie wpływa na zyski banków i ich przyszły rozwój.

Według raportu NBP banki w I poł. 2020 r. utworzyły rezerwy z tytułu ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi w wysokości 2,9 mld PLN (2,9 proc. portfela). Po publikacji wyników za III kw. 2020 analitycy podnieśli prognozę rezerw do 3,5 proc. portfela rocznie. Niepewność co do rodzajów wyroków i przyszłej liczby spraw utrudnia określenie, jak duże rezerwy z tytułu ryzyka prawnego banki będą musiały jeszcze utworzyć.

Dlatego w grudniu KNF zaprezentował roboczy scenariusz, który obejmuje porozumienie z klientami na mocy którego przekonwertowano by kredyty na PLN przy stawce WIBOR plus marża obowiązujących w dniu zaciągania kredytu. Analitycy szacują, że to rozwiązanie będzie kosztowało sektor do 40 mld PLN (40 proc. portfela). Dla analizowanych przez Haitong Bank banków byłoby to ok. 26,5 mld PLN. Jednocześnie analitycy szacują, że nadwyżka kapitału podstawowego wobec obowiązującego poziomu minimalnego współczynnika Tier1 wynosi ok. 60,3 mld PLN. Pozwoliłoby to wszystkim analizowanym bankom (z wyjątkiem Millennium gdzie luka kapitałowa wyniesie 1,2 mld PLN) pokryć ten jednorazowy wydatek. Według analityków ten wydatek w wysokości 40 mld PLN jest już uwzględniony w wycenach akcji.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Składka do BFG może stać się dodatkowym impulsem wzrostowym

BFG prawdopodobnie wyznaczy składki do systemu gwarantowania depozytów na rok 2021 na poziomie „znacząco niższym” niż 3,2 mld zł w 2020 r. Składka do BFG w 2020 r. powinna sięgnąć 36 proc. zysku netto analizowanych banków. Zdaniem analityków te ostatnie wieści nie są jak dotąd uwzględniane w konsensusie, ani w prognozach Haitong Banku. Według banku obniżenie składki do BFG o 1 mld PLN przełożyłoby się na wzrost zysku netto analizowanych banków w 2021 r. o ok. 10 proc., przy czym, pomijając podział na poszczególne fundusze, najbardziej skorzystałyby na tym mniej rentowne banki, w tym Alior Bank, Millennium i mBank, podczas gdy ING Bank Śląski, PKO BP, Bank Pekao i Santander Bank Polska relatywnie najmniej.

Bez dywidendy w I półroczu

KNF wprowadził dla banków zakaz wypłaty dywidendy zarówno z bieżącego jak i zachowanego zysku na I poł. 2021 r. Potwierdza to pogląd analityków, że sektor będzie musiał zachowywać kapitał do czasu rozwiązania kwestii kredytów frankowych kosztem banków. Analitycy zakładają również, że zakaz wypłaty dywidendy zostanie przedłużony na II poł. 2021 r.

Faworyci na 2021 r.

Bank Pekao (kupuj, FV w górę o 15 proc. do 75,90 zł) biorąc pod uwagę wysoką jakość jego aktywów i potencjał do zwiększenia wyceny. ING Bank Śląski (kupuj, wzrost FV o 23 proc., do 194,6 zł), który powinien skorzystać z ożywienia na rynku kredytowym i skutecznie rozwija swoją strategię wzrostu organicznego oraz BNP Paribas Poland (kupuj, FV 67 zł), biorąc pod uwagę jego potencjał restrukturyzacyjny i rosnącą rentowność – wskazuje ekspertka Haitong Banku.

Marta Czajkowska-Bałdyga pozytywnie postrzega również PKO BP (kupuj, FV w górę o 26 proc., do 32,90 zł) z racji wzrostu PKB i dywersyfikacji przychodów oraz Santander Bank Polska (kupuj, FV w górę o 37 proc. do 210,20 zł) dzięki restrukturyzacji.

Równocześnie podwyższono rekomendację dla mBanku (do neutralnie ze sprzedaj, FV w górę o 16 proc. do 187,9 zł) uwzględniając bufor kapitałowy, który pomoże zneutralizować potencjalny jednorazowy odpis z tytułu 40 proc. kredytów frankowych oraz Alior Bank (neutralnie ze sprzedaj, FV w górę o 47 proc. do 17,30 zł) zachowując ostrożność co do jakości aktywów spółki.

W grudniowym raporcie obniżona została rekomendacja dla Banku Handlowego (neutralnie z kupuj, FV w górę o 8 proc. do 36,90 zł) za sprawą przedłużenia zakazu wypłaty dywidendy dla całego sektora i utraty udziału w rynku. Haitong Bank utrzymuje rekomendację neutralnie dla Banku Millennium (FV w górę o 14 proc. do 3,20 zł), z uwagi na obawę o potencjalną lukę kapitałową w wysokości 1,2 mld zł, wynikającą z proponowanego przez KNF scenariusza rozwiązania kwestii kredytów frankowych, co może potencjalnie osłabić zdolność tego banku do dalszego powiększania udziału w rynku.

Rekomendacje dla sektora TMT powstały 14 grudnia 2020 r. Autorem rekomendacji jest Marta Czajkowska-Bałdyga, analityk Haitong Banku. Wymagany przepisami prawa disclaimer do rekomendacji jest do pobrania TUTAJ

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o Alior, BNPPPL, handlowy, ingbsk, mBank, Millennium, pkobp, sanpl)



Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR