BM mBanku mocno ściął ceny docelowe akcji 7 banków

Omawiane walory: , , , , , ,

Eksperci nie mają wątpliwości, że recesja spowodowana przez pandemię COVID-19 oraz cięcie stóp procentowych mocno okroją zyski sektora bankowego. BM mBnaku w najnowszym raporcie obniżył wyceny akcji 7 banków, ale jednocześnie w aż 5 wypadkach zalecił ich kupno.

banki,pkobp,pekao,santanderbp,ingbsk,millennium,handlowy,alior,akcje,dywidendy

BM mBanku mocno ściął ceny docelowe akcji 7 banków

Oczekując recesji spowodowanej pandemią COVID-19 BM mBanku obniżyło prognozy zysku netto polskiego sektora bankowego o 44-32 proc. na lata 2020-21. W bazowym scenariuszu eksperci zakładają, że kwarantanna potrwa do końca maja, a każdy miesiąc jej przedłużenia będzie wymagał dalszych korekt prognoz. Za zmianę prognoz odpowiada głównie podwojony koszt ryzyka do poziomu 155 p.b. (+6,5 mld zł r/r).

– Chociaż pesymiści uznają ten poziom za zbyt niski to do naszej narracji skłania szereg środków regulacyjnych podjętych przez EBA, KNF, ZBP oraz NBP. Nowe wytyczne regulatorów pozwalają bankom podchodzić w sposób elastyczny do tworzenia rezerw oraz zachęcają do podtrzymywania płynności w zagrożonych kryzysem spółkach – czytamy w raporcie.

W prognozach eksperci uwzględnili cięcie stóp procentowych o 50 p.b., które obniżają prognozy o kolejny 1 mld zł. Sytuacja kapitałowa sektora podczas obecnego kryzysu jest niewspółmiernie lepsza (TCR równy 19 proc.) niż np. w 2008 roku (TCR równy 11 proc). Chociaż brak jasnej kwantyfikacji ryzyka napędził spiralę strachu, która pociągnęła w dół lokalny indeks bankowy o 25 proc. w zaledwie dwa tygodnie, to według analityków, że w tym konserwatywnym bazowym scenariuszu nadal można odnaleźć okazje inwestycyjne.

Biuro podtrzymało rekomendację kupuj dla PKO BP, jednocześnie obniżając cenę docelową z 39,69 zł do 26,90 zł. Obecnie za jedną akcję banku trzeba zapłacić 21,52 zł. Według analityków, PKO BP zostanie dotkliwie dotknięte przez kryzys, czego efektem jest cięcie prognoz o 45-33 proc. na lata 2020-21.

– PKO BP jest jednym z najbardziej wrażliwych banków na cięcia stóp procentowych. Oczekujemy, że cięcie o 50 p.b. stopy bazowej przełoży się na spadek marży kwartalnej o c.20 p.b. i rocznej o 17 p.b. Jednocześnie oczekujemy wzrostu kosztu ryzyka do 161 p.b. ze szczytowym punktem w 2Q’20 na poziomie 230 p.b. Oczekujemy, że ROE spadnie w 2020 do 5,6 proc. w 2020 i do 7,2 proc. w 2021 roku. Finalnie obniżamy nasze oczekiwania odnośnie wypłaty dywidendy do 0 na 2020 rok oraz oczekujemy wypłaty niepodzielonego zysku w 2021 r. – czytamy w raporcie przygotowanym przez Michała Konarskiego i Mikołaja Lemańczyka, analityków BM mBanku.

W wypadku Banku Pekao biuro podtrzymało rekomendację kupuj jednocześnie obniżając 9-miesięczną cenę docelową do poziomu 83,51 zł na akcję. Obecny kurs Pekao to nieco ponad 53 zł. Według analityków inwestycja w walory Banku Pekao powinna być jedną z bezpieczniejszych na czas kryzysu. Jakość portfela kredytowego banku Pekao jest jedną z najlepszych na rynku, a przez ostatnie 15 lat koszt ryzyka nie przekroczył poziomu 75 p.b. w całym roku. W efekcie kryzysu prognozy biura dla banku zostały obniżone „zaledwie” o 29-28 proc. na lata 2020/21. Według ekspertów niska wrażliwość portfela na spowolnienie, jak i marży na spadki stóp procentowych plasują Pekao wśród faworytów, szczególnie biorąc pod uwagę 38-proc. przecenę od końca lutego.

– Na skutek kryzysu korygujemy nasze prognozy o 29-28 proc. na lata 2020/21. Oczekujemy, że kredyty netto banku Pekao pozostaną płaskie w 2020 r. przy wzroście depozytów o 3 proc. Jednocześnie oczekujemy, że marża odsetkowa spadnie o 8 p.b. r/r do poziomu 2,69 proc. (do średnich aktywów), CoR do 96 p.b. (130 p.b. w korpo), wskaźnik C/I spadnie do 47 proc., zaś ROE spadnie z 9,4 proc. w 2019 do 7,3 proc. w 2020 – argumentują analitycy BM mBanku.

Jeśli chodzi o Santander Bank Polska, to BM mBanku podwyższyło rekomendację z trzymaj do kupuj. Cena docelowa została obniżona z 287,90 zł do 229,52 zł. Jeden walor banku kosztuje obecnie 150,90 zł. Biuro obniżyło prognozy dla Santander Bank Polska o 43 proc. na 2020 rok oraz o 32 proc. na 2021 rok. Za spadek prognoz odpowiedzialny jest wzrost kosztu ryzyka oraz duża wrażliwość banku na obniżki stóp procentowych (c.40 proc.).

– Nasze prognozy zostały obniżone o 43 proc na 2020 rok, 32 proc. na 2021 r. oraz o 26 proc. na 2022 r. Wysoka wrażliwość banku na cięcia stóp procentowych (c.40 proc.) powinna przełożyć się na spadek marży odsetkowej w 2020 roku o 9 p.b. Jednocześnie zakładamy, że CoR podwoi się w 2020 roku do 167 p.b., a następnie spadnie do 136 p.b. w 2022 roku. Finalnie oczekujemy spadku akcji kredytowej praktycznie do 0 w 2020 roku oraz jej odbudowania do +6 proc. w 2022 roku. – czytamy w raporcie.

W wypadku ING Banku Śląskiego, analitycy podtrzymali rekomendację sprzedaj, a cena docelowa uległa obniżce ze 170 zł do 126,36 zł. W tej chwili jedna akcja banku kosztuje 134 zł. Prognozy biura dla banku spadły o 42-37 proc. na lata 2020/21. Tak znacząca obniżka jest spowodowana wzrostem salda rezerw o 1,4x w 2020 roku, które przełoży się na koszt ryzyka w wysokości 123 p.b. Argumentem przemawiającym za wzrostem ryzyka jest duża ekspozycja portfela na sektor korporacji (52 proc.) lub korporacji i kredytów konsumenckich (66 proc.).

– Nasza prognoza zakłada spadek zysku netto o 29 proc. w 2020 roku do 1.022 mln PLN. Największy negatywny wpływ naszym zdaniem będzie mieć wysoki koszt ryzyka na poziomie 123 p.b., który przełoży się na saldo rezerw rzędu 1,5 mld PLN. Tak znaczący wzrost salda rezerw i tak plasuje koszt ryzyka ING BSK poniżej średniej na poziomie 153 p.b. Jednocześnie oczekujemy spadku marży odsetkowej w całym roku na poziomie 8 p.b. oraz spadku wolumenu kredytowego na poziomie 1 proc. R/R w 2020 roku – czytamy w raporcie z 30 marca.

BM mBanku podwyższyło rekomendację dla Millennium Banku z trzymaj na kupuj oraz obniżyło cenę docelową z 5,47 zł do 4,06 zł. Obecnie jeden walor banku kosztuje 3,22 zł. Prognozy biura na lata 2020-21 zostały obniżone o 65-18 proc., co jest efektem zarówno wyższych kosztów ryzyka (154 p.b. w 2020 vs 91 p.b w 2019 r.), spadku wolumenów kredytowych dla przedsiębiorstw (-2,5 proc.) oraz obniżki stóp procentowych. Co więcej, biuro uwzględnia dodatkowe 100 mln zł kosztów związanych z tzw. „małym TSUE”.

– Tniemy prognozy o 65-18 proc. na lata 2020/21. W przeciwieństwie do większości banków obniżenie prognoz nie jest warunkowane przez obniżkę stóp procentowych lecz przez, przez koszty ryzyka (154 p.b. w 2020 i 91 p.b. w 2021), spadające wolumeny w sektorze przedsiębiorstw i dodatkowe 100 mln PLN rezerwy na tzw. „małe TSUE”. Oprócz tego, rezerwy na ryzyka prawne związane z kredytami CHF przewidziane na 2020 r., przesuwamy o rok. ROE w latach 2020-21 znajdzie się na poziomie 2,3-2,6 proc. – argumentują analitycy BM mBanku.

Dla Banku Handlowego BM mBanku obniżyło rekomendację z akumuluj do trzymaj. Cena docelowa uległa obniżeniu z 63,46 zł do 45,66 zł. W piątek na koniec dnia za jedną akcję banku płacono 41,15 zł. Biuro obniżyło prognozy na lata 2020-2022 o 19-32 proc. Chociaż portfel SME stanowi zaledwie 9 proc. korporacyjnego portfela kredytowego, to jak sam Handlowy twierdzi, aż 70 proc. jego klientów biznesowych to eksporterzy, handlujący głównie z krajami UE. Dlatego też zakładają, chwilowy, skokowy wzrost kosztów ryzyka w segmencie korporacji przypadający na 2Q i 3Q. W kontekście dywidendy, w obecnych okolicznościach biuro zmienia nastawienie i nie zakłada wypłaty w obecnym roku. Powrót do dywidendy spodziewany jest dopiero w przyszłym roku (DPS 3,49 zł).

– Uważamy, że analogiczne do 2012 roku, Bank Handlowy będzie realizował zyski w ramach działalności skarbcowej, aby zniwelować negatywne efekty spowolnienia gospodarczego. Od początku roku rentowność amerykański 10 latek spadła o 54 proc., zaś polskie odpowiedniczki od początku roku do dołka na początku roku zanurkowały o 33 proc. Środowisko podwyższonej zmienności oraz spadających rentowności nadają się idealnie od wypracowania dobrego wyniku z działalności handlowej, dlatego uważamy, że Handlowy osiągnie w 2020 roku, 657 mln PLN z tego tytułu, czyli + 34 proc. r/r i +30 proc. w stosunku do naszej poprzedniej prognozy – czytamy w raporcie BM mBanku.

W wypadku Alior Banku BM mBanku podtrzymał rekomendację kupuj. Cena docelowa została obniżona z 30,50 zł do 24,72 zł. Obecnie za jedną akcję banku trzeba zapłacić 11,78 zł. Analitycy oczekują, że Alior będzie jednym z najciężej poszkodowanych w nadchodzącym kryzysie. Obecnie portfel Alior Banku w 66 proc. składa się z kredytów dla SME oraz kredytów konsumenckich. Taka mieszanka w portfelu powinna przełożyć się na znaczący wzrost kosztu ryzyka w 2020 roku. Dodatkowo w swoich prognozach biuro zakłada presję na marżę w wysokości 9 p.b. w 2Q’20 spowodowanej cięciem stopy bazowej o 50 p.b. przez RPP.

– Szacujemy, że zysk netto Alior Banku w 2020 powinien wynieść około 21,5 mln zł co oznacza stratę netto, którą bank powinien ponieść w 2Q i 3Q’20. Spadek wyników spowodowany jest przede wszystkim przez wzrost kosztu ryzyka, który w szczytowym punkcie 2Q’20 wyniesie 491 p.b. W naszych prognozach zakładamy, że Alior szybko upora się z cięciem stopy bazowej przez RPP. Wysoki koszt finansowania oraz ujemne wolumeny kredytowe sprzyjać będą rewizji polityki cenowej w depozytach. Uważamy, że tak jak szybki będzie spadek wyników tak i szybko Alior powróci do dochodowości – uważają analitycy BM mBanku.

Rekomendacja dla spółek z sektora bankowego powstała 30 marca 2020 r. Autorem rekomendacji są Michał Konarski i Mikołaj Lemańczyk, analitycy DM mBanku. Raport ze skrótem rekomendacji jest do pobrania TUTAJ

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Alior, handlowy, ingbsk, Millennium, Pekao, pkobp, sanpl, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR