StockWatch.pl

GetBack mógł stracić nawet miliard złotych w 2017 r. Raport przełożony na 21 maja

Omawiane walory:

GetBack kolejny raz wystawił akcjonariuszy, obligatariuszy i KNF do wiatru. Wrocławski windykator przełożył publikację pełnego raportu za 2017 r. na 21 maja. Przedsmakiem tego, co czeka inwestorów jest informacja o szacunkowej gigantycznej stracie.

GetBack kolejny raz nie dotrzymał słowa. Raport, który miał się ukazać najpierw 30 kwietnia, następnie 15 maja, mamy poznać dopiero 21 maja. Jak tłumaczy spółka, wina znów leży po stronie audytora, który wciąż ma prowadzić badanie raportu.

– W dniu dzisiejszym, tj. w dniu 15 maja 2018 r. – GetBack SA uzyskał informację od firmy audytorskiej, zgodnie z którą firma audytorska nie była w stanie (ze względu na trwające nadal badanie) sporządzić opinii potwierdzającej to, iż roczne sprawozdanie finansowe GetBack SA i roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GetBack za 2017 rok. zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i zbadane przez firmę audytorską, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi. Brak ten jest rezultatem okoliczności obiektywnych, na których wystąpienie GetBack SA nie miał i nie mógł mieć jakiegokolwiek wpływu (tj. firma audytorska nie zdążyła zakończyć badania, ze względu na trwające nadal prace związane z weryfikacją wycen portfeli wierzytelności oraz wartości innych aktywów, a w rezultacie przygotować wyżej wskazanej opinii do dnia 15 maja 2018 r.) – poinformowała spółka tuż przed północą.

Miliard na minusie

Na pełny raport trzeba poczekać jeszcze niecały tydzień, ale już teraz wiadomo, że będzie on tragiczny. GetBack uchylił rąbka tajemnicy i podał, że wg szacunków strata netto za cały ubiegły rok wyniesie około miliarda złotych. Dla przypomnienia warto dodać, że jeszcze w październiku GetBack chwalił się, że narastająco po trzech kwartałach 2017 roku miał 181,2 mln zł zysku. W samym III kwartale windykator miał zarobić na czysto blisko 70 mln zł. >> Dołącz do dyskusji na forumowym wątku dedykowanym akcjom GetBack

Wstępna szacunkowa skonsolidowana strata netto grupy kapitałowej GetBack za rok 2017 wyniesie ok. 1 mld zł. Emitent jednocześnie wskazuje, że zarząd GetBack SA – stosując zasadę ostrożności – dokonał korekt i odpisów aktualizujących na aktywa grupy kapitałowej GetBack w tym: portfele wierzytelności; wartości niematerialne; inne aktywa oraz utworzył rezerwy zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 37 celem zapewnienia rzetelności sprawozdania finansowego. W zakresie wyceny portfeli wierzytelności emitent określając wartość godziwą portfeli wierzytelności zastosował metodologię stress – test. Na wyżej wskazaną stratę składają się następujące czynniki (w nawiasie został podany ich udział procentowy w stracie):

  • Portfele wierzytelności (60 proc.);
  • Wartość firmy oraz wartości niematerialne (22 proc.);
  • Rezerwy, zobowiązania warunkowe (13 proc.)
  • oraz udział w jednostkach stowarzyszonych (5 proc.). – czytamy w komunikacie.

Zarząd podkreślił, że wynik finansowy może ulec zmianie. Aktualnie spółka prowadzi na ten temat rozmowy z firmą audytorską.

– Przeszacowanie portfela wierzytelności w dół o 60 proc. nie jest większym zaskoczeniem. Zupełnie inaczej wygląda działalność spółki i wycena pozycji bilansowych, kiedy normalnie funkcjonuje, a zupełnie inaczej, kiedy utraciła płynność i znajduje się w procesie upadłościowym/restrukturyzacyjnym. Najważniejsze jednak, że do metodologii wyceny zastosowano stres-testy, czyli wycenę w sytuacji, gdy działalność prowadzona jest w ekstremalnie trudnych warunkach. Innymi słowy w otoczeniu nic gorszego niż założenia nie może się wydarzyć – recesja, wysoki poziom bezrobocia, duże zadłużenie – z takiego środowiska oczekiwane spłaty będą dużo mniejsze niż w realnym, normalnym środowisku. I to obrazuje wycena. – komentuje Paweł Bieniek, analityk StockWatch.pl

Przesunięcie raportu oznacza również, że notowania akcji i obligacji GetBacku pozostaną zawieszone jeszcze minimum przez tydzień. Przypomnijmy, że Komisja Nadzoru Finansowego uzależniła wznowienie handlu od publikacji raportu rocznego.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT getback, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR