GetBack wciąż nie ma opinii audytora z badania sprawozdania finansowego za 2017 r. [AKTUALIZACJA]

Omawiane walory:

GetBacku opublikował komplet dokumentów za 2017 r. Biegły rewident - Deloitte Audyt - odstąpił od wyrażenia opinii nt. sprawozdania finansowego. 

Brakującą opinię z badania sprawozdania windykator miał opublikować w miniony piątek, ale ostatecznie przełożył termin na poniedziałek. Ostatecznie spółka również i tego terminu nie dotrzymała, ponieważ raport pojawił się w ESPI dopiero po północy.

Odmowę wydania opinii do raportu firma Deloitte uzasadniła problemami z uzyskaniem dokumentów niezbędnych do zakończenia rewizji finansowej. >> Dołącz do dyskusji na forumowym wątku dedykowanym akcjom GetBack

– Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego grupy kapitałowej zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości. (…) Wobec znaczenia spraw opisanych w ‚Uzasadnieniu odstąpienia od wyrażenia opinii’, nie byliśmy w stanie uzyskać wystarczających i odpowiednich dowodów badania stanowiących podstawę do wyrażenia opinii o zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. W związku z powyższym nie wyrażamy opinii o tym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym – czytamy w sprawozdaniu biegłego rewidenta dołączonym do raportu.

Audytor nie mógł m.in. zbadać założeń wyceny portfeli przeznaczonych do sprzedaży. Spółka wyceniła portfele na kwotę 125 mln zł, ale ostatecznie umowa ze względu na „wysokie ryzyko możliwego braku płatności przez nabywcę” została anulowana. Kolejny zarzut dotyczył braku możliwości przeprowadzenia badania kosztów wynikających z umów o współpracy zawartych z TFI. Spółka na ten cel zawiązała rezerwę w kwocie 60 mln zł. Deloitte zakwestionował też dane z raportu rocznego dotyczące ryzyka płynności. Zdaniem audytora, ujawnienia w nocie 6.3 nie odzwierciedlają kwestii problemów finansowych i złożonego wniosku o restrukturyzację.

– Nie uzyskaliśmy odpowiedniej dokumentacji pozwalającej nam na ocenę poprawności rozbicia kwot ujawnionych w tabeli prezentującej lukę płynności oraz w tabeli prezentującej umowne warunki zobowiązań finansowych. – zaznacza audytor.

Forma Deloitte odniosła się także do śledztw prowadzonych przez Prokuraturę Krajową wszczętych z zawiadomienia UKNF. Audytor zaznaczył, że nie jest w stanie wypowiedzieć się co do wpływu toczących się spraw przeciwko członkom poprzedniego zarządu GetBacku na wyniki.

Wyniki GetBacku są już znane, ponieważ spółka ujawniła je jeszcze pod koniec maja. W niezaudytowanym raporcie spółka podała, że jej skonsolidowana strata netto w tym ujęciu wyniosła 1.327,13 mln zł w 2017 r. Strata operacyjna wyniosła 1.201,25 mln zł wobec 234,74 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody netto sięgnęły minus 302,25 mln zł w 2017 r. wobec 422,67 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2017 r. wyniosła 1.308,2 mln zł wobec 169,29 mln zł zysku rok wcześniej.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o getback)

 • BFG: Przejęcie Idea Banku nie zamyka drogi do dochodzenia roszczeń od GetBacku

  Przymusowa restrukturyzacja Idea Banku i jego przejęcie przez Bank Pekao to najbezpieczniejsze rozwiązanie z punktu widzenia deponentów Idea Banku i stabilności sektora finansowego w Polsce. Proces ten nie zamyka drogi do dochodzenia roszczeń przez klientów, którzy nabyli obligacje GETBACK za pośrednictwem Idea Banku - roszczenia te nie zostały przeniesione do Banku Pekao.

 • GetBack wypłaca obligatariuszom pierwsze raty układowe Symboliczny moment dla poszkodowanych obligatariuszy. Pod koniec grudnia wrocławska spółka windykacyjna ruszyła z wypłatą pierwszych dwóch rat gotówkowych dla posiadaczy feralnych obligacji.
 • Jest pierwszy akt oskarżenia w sprawie afery GetBack

  Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała dziś do sądu pierwszy akt oskarżenia w sprawie tzw. afery GETBACK. Wśród oskarżonych są prezesi GETBACKu, Idea Banku oraz Leszek Cz.

 • UOKiK wydał 3 decyzje dot. Getin Noble Bank, nałożył m.in. ponad 7 mln zł kary

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny wydał trzy decyzje wobec Getin Noble Banku. Dotyczą one uznania klauzul modyfikacyjnych za niedozwolone postanowienia umowne, jednostronnej zmiany umów o kredyt hipoteczny oraz wprowadzania w błąd podczas oferowania obligacji GETBACK, podał UOKiK. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów prezes UOKiK nałożył na GNB karę finansową wysokości ponad 7 mln zł. Nakazał także, aby bank wypłacił rekompensatę osobom, które nabyły obligacje GETBACK za jego pośrednictwem.

 • RMF FM: Prokuratura zabezpieczyła majątek Leszka Czarneckiego.

  Według informacji RMF FM, Prokuratura Regionalna w Warszawie zajęła znaczny majątek Leszka Czarneckiego w związku z śledztwem dot. afery GETBACK. W czwartek akcje spółek kontrolowanych przez milionera tracą na wartości.Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR