Idea Bank miał 13 mln zł zysku netto w III kwartale 2019 r.

Omawiane walory:

Idea Bank zamknął III kwartał na plusie – zarówno na poziomie skonsolidowanym, jak i jednostkowym. Bolączką banku pozostają niskie wskaźniki kapitałowe.

Idea,bank,wyniki,zysk

Idea Bank miał 12,94 mln zł zysku netto z działalności kontyn. w III kw. 2019 r.

Idea Bank odnotował 12,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 27,98 mln zł straty rok wcześniej. Bank odnotował 12,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 30,18 mln zł straty rok wcześniej.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 148,86 mln zł wobec 159 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 27,97 mln zł wobec minus 8,14 mln zł rok wcześniej.

Narastająco po trzech kwartałach bank miał 65,49 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 396,39 mln zł straty rok wcześniej.

Wypracowany zysk, w połączeniu ze stopniowym ograniczaniem sumy bilansowej, dopasowanym do tempa sanacji Idea Banku, umożliwił lekką poprawę wskaźników kapitałowych, które na poziomie grupy kapitałowej wzrosły o 0,11 pkt proc., a w samym banku – o 0,06 pkt proc.

– Nasza strategia, którą w skrócie można opisać ‚przez rentowność do kapitałów’, przynosi efekty już drugi kwartał z rzędu. […] Mamy czyste przedpole, bo krytyczną analizę aktywów i modelu biznesowego przeprowadziliśmy w I połowie tego roku, a wyroki TSUE, o których jest ostatnio tak głośno, praktycznie w ogóle nas nie dotyczą. Dzięki temu możemy krok po kroku budować nowy bank, wiarygodny, rentowny, skupiony na budowie przemyślanej oferty dla mikro i małych przedsiębiorstw – powiedział prezes Jerzy Pruski, cytowany w komunikacie.

>> Promocja: tylko do końca listopada 12 miesięcy abonamentu w cenie 6! >> Sprawdź co zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

W porównaniu do poprzedniego kwartału, Idea Bank obniżył koszty finansowania o 20 proc., utrzymując równocześnie silną pozycję płynnościową. Oznacza to zakończenie z sukcesem procesu stabilizowania kosztów pozyskiwania pasywów, które znacząco wzrosły na przełomie lat 2018 i 2019.

– Dalszemu ograniczeniu uległy również koszty administracyjne. Prowadzone działania restrukturyzacyjne przełożyły się na ich spadek o 13 mln zł, czyli o 18 proc. w ujęciu bazowym oraz 38 mln zł i 37 proc. w ujęciu bilansowym. Utrzymują się też niższe koszty ryzyka dla nowych kredytów, co jest efektem wcześniej wdrożonych zmian w modelu zarządzania ryzykiem kredytowym, prowadzących do bardziej selektywnej sprzedaży produktów – czytamy dalej.

Minimalny poziom łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) dla grupy Idea Banku wynosi 13,5 proc. Obecnie współczynnik ten wynosi 2,22 proc.

Idea Bank podkreśla, że kontynuuje rozpoczętą w połowie roku restrukturyzację zatrudnienia równolegle przeprowadzając głębokie zmiany w sieci sprzedaży. Bank szacuje, że łączne efekty działań restrukturyzacyjnych przyniosą w ujęciu rocznym oszczędności na poziomie około 100 mln zł.

– W III kwartale 2019 r. bank rozpoczął proces zmian modelu obsługi klientów w oddziałach w stronę obsługi bezgotówkowej. Równocześnie, oddziały banku są stopniowo przenoszone do lokalizacji o niższych kosztach, ale gwarantujących naszym klientom komfort obsługi. Do dzisiaj zmiany te objęły już 10 placówek Idea Bank – napisano także w komunikacie.

Zgodnie z zapowiedziami, Idea Bank całkowicie odszedł od oferowania produktów inwestycyjnych i skupia się na obsłudze klienta biznesowego (szeroka gama produktów) oraz indywidualnego (atrakcyjna oferta oszczędnościowa).

– Absolutnym priorytetem Idea Banku jest uzyskanie trwałej rentowności oraz odbudowa wskaźników kapitałowych. Ścieżka dojścia do tych celów jest wyznaczona i obejmuje zmniejszanie kosztów przy równoczesnym wypracowywaniu atrakcyjnej, rentownej po uwzględnieniu kosztów ryzyka, oferty produktowej. Istotnym elementem tej ścieżki jest także ograniczanie sumy bilansowej w taki sposób, by proces ten był optymalny z punktu widzenia planu naprawy Banku – podsumował Pruski.

Aktywa razem banku wyniosły 18,65 mld zł na koniec III kw. 2019 r. wobec 20,47 mld zł na koniec 2018 r.
Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 20,47 mld zł na koniec 2018 r. We wtorek rano kurs akcji banku spada o 3,6 proc. do 2,92 zł.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Ideabank, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR