Komisja Nadzoru Finansowego zawiadomiła prokuraturę ws. 10 podmiotów oferujących obligacje GetBack

Omawiane walory:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego skierował do Prokuratury Regionalnej w Warszawie zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, polegającego na prowadzeniu działalności maklerskiej bez zezwolenia przez podmioty pośredniczące w oferowaniu obligacji GetBack. Zawiadomienie dotyczy 5 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób działających w imieniu 5 podmiotów. Podmioty te zostały wpisane na listę ostrzeżeń publicznych KNF.

(Fot. materiały prasowe)

UKNF podał, że podstawą skierowania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa były ustalenia dokonane na podstawie dokumentacji łączącej pośredników z GetBack SA (podpisanych umów, wystawionych faktur VAT, zestawień klientów obejmujących obligacje) oraz skarg klientów podmiotów objętych zawiadomieniem.

– Z treści umów zawartych przez GetBack SA z pośrednikami wynika, że ich zadaniem było poszukiwanie potencjalnych klientów, gotowych nabyć obligacje oferowane przez GetBack SA w ofercie prywatnej. Pośrednicy byli zobowiązani przekazać klientom rzetelną oraz pełną informację o oferowanych instrumentach finansowych, a także posługiwać się formularzami zapisu przygotowanymi przez GetBack SA. Do zadań pośredników należało również niezwłoczne przekazanie do GetBack SA dokumentów przyjętych od klienta. W umowach zawarte zostały zapisy, uzależniające wysokość wynagrodzenia pośrednika od kwoty brutto wpłaconej przez klienta obejmującego obligacje – czytamy w komunikacie.

W ocenie UKNF działania podejmowane przez pośredników mogły wypełniać definicję zawartą w art. 72 i art. 74b ustawy o obrocie, z uwagi na zakres obowiązujących je umów, a także faktyczne podejmowanie czynności oferowania obligacji klientom, przekazywanie do GetBack SA uzupełnionych formularzy zapisu oraz wystawianie na tej podstawie faktur.

– Na podstawie posiadanych informacji należy wskazać, że rolą ‚pośredników’ było skojarzenie klienta z GetBack SA i zadbanie o dostarczenie klientowi, a następnie spółce dokumentacji (formularzy zapisu) niezbędnej do objęcia obligacji – czytamy dalej.

UKNF wskazał, że zgodnie z art. 178 ustawy o obrocie kto bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia zawartego w odrębnych przepisach albo nie będąc do tego uprawnionym w inny sposób określony w ustawie, prowadzi działalność m. in. w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, podlega grzywnie do 5 mln zł.

– Wobec powzięcia podejrzenia popełnienia przestępstwa, na podstawie art. 304 § 2 k.p.k., na UKNF ciążył prawny obowiązek poinformowania o tym organów ścigania. Realizując powyższy obowiązek, UKNF skierował do Prokuratury Regionalnej w Warszawie zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa art. 178 ustawy o obrocie – podsumowano.

Poniżej podmioty objęte zawiadomieniem UKNF:

– DKBR Daniel Lecko z siedzibą w Brwinowie,
– JHG sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie,
– Magdalena Sałata Beauty&SPA z siedzibą w Warszawie,
– GET-Z Edyta Torkandam-Zdziebiorska z siedzibą w Michałowie-Grabinie,
– Michał Frys Smart Money Network z siedzibą w Warszawie,
– Supreme sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
– Flinq Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
– Level Up Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
– Piotr Sałata z siedzibą w Warszawie,
– Chmielewski Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT getback, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR