Kruk w emisji publicznej obligacji stawia na inwestorów indywidualnych

StockWatch.pl: Panie prezesie, dlaczego zdecydowaliście się na program publicznych emisji obligacji? Piotr Krupa: Kruk jest bardzo aktywnym emitentem na niepublicznym rynku obligacji. Nasze niepubliczne emisje obligacji spotykają się z dużym zainteresowaniem wśród inwestorów instytucjonalnych, a obligatariusze dopytują nas o kolejne emisje. Do dzisiaj spółka wyemitowała niezabezpieczone obligacje o wartości nominalnej ponad 800 mln zł. Obecnie … Czytaj dalej Kruk w emisji publicznej obligacji stawia na inwestorów indywidualnych