StockWatch.pl

Murapol pierwszym deweloperem w Polsce z nadanym ratingiem kredytowym

Agencja ratingowa EuroRating nadała spółce Murapol SA rating kredytowy na poziomie BB. Perspektywa ratingu jest stabilna. 

Komunikat prasowy, Warszawa, 25 stycznia 2016 r.

Źródło: www.eurorating.com

Źródło: www.eurorating.com

UZASADNIENIE

Nadany spółce rating odzwierciedla jej ogólnie dobrą sytuację finansową, umiarkowany poziom zadłużenia oraz zadowalającą płynność finansową. Do silnych stron spółki EuroRating zalicza dobrą dywersyfikację geograficzną prowadzonych obecnie projektów deweloperskich, a także efektywny model biznesowy, ograniczający zapotrzebowanie na kapitał oraz jednocześnie pozwalający na generowanie wysokiej rentowności sprzedaży i wysokich stóp zwrotu z zaangażowanego majątku.

Z punktu widzenia oceny ryzyka kredytowego spółki agencja pozytywnie ocenia również realizowaną przez Murapol politykę dywidendową, zakładającą reinwestowanie 90 proc. wypracowywanych zysków.

Do czynników ryzyka EuroRating zalicza natomiast stosunkowo wysoką cykliczność koniunktury na rynku mieszkaniowym, która jest w dużym stopniu uzależniona od zmian czynników makroekonomicznych i regulacji prawno-podatkowych.

Przy ocenie wiarygodności finansowej Murapol agencja uwzględniła także obecnie relatywnie niższą transparentność sprawozdawczości finansowej spółki, związaną z włączeniem większości biznesu deweloperskiego w struktury zamkniętych funduszy inwestycyjnych i przejściem spółki od 2014 roku na sprawozdawczość jednostki inwestycyjnej. EuroRating zwraca także uwagę na coraz wyższe uzależnienie spółki od finansowania na rynku kapitałowym: według stanu na koniec 2015 roku Murapol miał wyemitowane cztery serie obligacji o łącznej wartości 91,6 mln zł, co stanowiło nieco ponad połowę długu oprocentowanego grupy Murapol oraz ponad 1/4 łącznych zobowiązań. Spółka podatna jest więc w coraz większym stopniu na ewentualne wahania awersji inwestorów do ryzyka.

STABILNA PERSPEKTYWA RATINGU

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating nadany spółce rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

PODATNOŚĆ NADANEGO RATINGU NA ZMIANY

Pozytywny wpływ na nadany spółce rating kredytowy mogłyby mieć w perspektywie średnioterminowej: korzystne kształtowanie się sytuacji makroekonomicznej (w tym w szczególności czynników wpływających na koniunkturę na rynku mieszkaniowym); zwiększenie udziału kapitałów własnych w pasywach; wydłużenie terminów zapadalności zobowiązań finansowych oraz poprawa wskaźników płynności.

Negatywnie na bieżący poziom ratingu Murapol mogłyby wpływać: istotne osłabienie koniunktury na rynku mieszkaniowym; spadek marż i pogorszenie wyników finansowych spółki; wzrost udziału kapitału obcego w finansowaniu aktywów; ewentualny nadmierny wzrost zadłużenia finansowego oraz zbyt krótka jego średnia zapadalność i kumulacja spłat w krótkim czasie; istotne pogorszenie nastawienia bankówi/lub inwestorów finansowych do branży deweloperskiej (rynkowy wzrost awersji do ryzyka); pogorszenie sytuacji płynnościowej spółki; wypłata przez spółkę na rzecz akcjonariuszy znacznie wyższych niż obecnie zakładane dywidend.

GRUPA MURAPOL

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego jedno- i wielorodzinnego. Spółki z grupy zajmują się realizacją deweloperskich projektów mieszkaniowych, generalnym wykonawstwem, a także organizacją i zarządzaniem projektami inwestycyjnymi (w tym w formie zamkniętych funduszy inwestycyjnych) w obszarze nieruchomości mieszkaniowychw 11 miastach Polski, m.in. w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu.

W 2015 roku Murapol, sprzedając 2400 mieszkań (26 proc. wzrost r/r), osiągnął pozycję lidera na polskim rynku mieszkaniowym. Murapol S.A. jest również pierwszą na polskim rynku spółką deweloperską, która uzyskała niezależną ocenę ryzyka kredytowego w postaci ratingu nadanego przez agencję ratingową.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (aktualności, giełda, akcje)
 • Niełaskawe wiedźmy

  Trzeci piątek miesiąca jest zazwyczaj tym z najuboższym kalendarzem publikacji makroekonomicznych, ale cztery razy w roku wiąże się z uwagi na zapadalność kontraktów futures i opcji z bardzo zazwyczaj ciekawą sesją. 

 • Dzień trzech wiedźm na GPW, w grze Ursus i Getin Noble Bank

  Tematy spółkowe, w tym m.in. opublikowane wyniki finansowe, zdominowały pierwszą połowę sesji na giełdzie w Warszawie. W drugiej jej części, a zwłaszcza w samej końcówce, motorem zmian będą już wygasające dziś wrześniowe serie instrumentów pochodnych. To gwarantuje mocne wahania notowań indeksu WIG20.

 • MILLENIUM – analiza techniczna
 • Getin Noble Bank złoży plan naprawy do KNF na początku października

  Getin Noble Bank zamierza złożyć plan naprawy do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na początku października i liczy na zatwierdzenie tego dokumentu do końca tego roku, poinformował prezes Artur Klimczak.

 • Koreańczycy zainwestują 130 mln dolarów w projekt Polimery Police

  Grupa Azoty i Zakłady Chemiczne Police podpisały porozumienie dotyczące warunków finansowania equity projektu Polimery z Hyundai Engineering i Korean Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation. Koreańczycy zainwestują 130 mln dolarów w projekt w Policach.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR