X
Wiadomości StockWatch.pl
AD.bx ad0c
RSS

Polimex-Mostostal miał 137 mln zł straty netto w 2017 r.

Opublikowano: 2018-04-13 08:53:39

Omawiane walory:

Polimex Mostostal odnotował 137,41 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 61,39 mln zł straty rok wcześniej. Aktualny portfel zamówień grupy opiewa na ok. 1,9 mld zł.

Strata operacyjna Polimeksu-Mostostalu wyniosła 77,83 mln zł wobec 27,94 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2.421,08 mln zł w 2017 r. wobec 2.668,22 mln zł rok wcześniej.

– Wynik EBITDA grupy kapitałowej, skalkulowany jako wynik z działalności operacyjnej skorygowany o amortyzacje oraz jednorazowy i mający charakter niepieniężny odpis aktualizujący wartość firmy, wyniósł przeszło 142 mln zł. Łączny wynik netto grupy kapitałowej z wyłączeniem odpisu aktualizującego wartość firmy wynosi 54 mln zł – napisał p.o. prezesa Przemysław Janiszewski w liście do akcjonariuszy.

Wcześniej Polimex-Mostostal podał, że zakończył dodatkowe analizy związane z wykazywanym w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym poziomem wartości firmy z konsolidacji alokowanej do segmentu operacyjnego energetyka. W efekcie wyniki dodatkowych testów wskazały na utratę wartości firmy w wysokości ok. 191,5 mln zł. W związku z powyższym stosowny odpis aktualizacyjny wartości firmy został uwzględniony w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2017 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 82,56 mln zł wobec 1,02 mln zł zysku rok wcześniej.

>> E-book: Analiza fundamentalna wg analityków StockWatch.pl Sprawdź

Aktualny portfel zamówień Polimeksu-Mostostalu wynosi ok. 1,9 mld zł

– Nasz aktualny portfel zamówień wynosi ok. 1,9 mld zł, a podpisane kontrakty pozwalają nam na zrealizowanie naszych celów przychodowych w 2018 roku. Intensywnie pracujemy nad pozyskiwaniem na kolejne lata projektów w segmentach nafta, chemia i gaz, energetyka, produkcja i budownictwo przemysłowe – napisał Janiszewski w liście do akcjonariuszy.

Zgodnie z założeniami Planu Rozwoju, Polimex dywersyfikuje kierunki działania – z coraz wyższą skutecznością, rozwijają się na rynkach zagranicznych, dodał.

– Aktualny portfel zamówień grupy pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów wynosi ok. 1,9 mld zł i w całości dotyczy kontraktów zawartych. Aktualny portfel zamówień w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2018 rok 1,4 mld zł, 2019 rok 0,46 mld zł, 2020 rok i lata następne 0,04 mld zł – czytamy też w raporcie rocznym.

Janiszewski zapowiedział, że grupa w 2018 roku będzie kontynuować realizację inicjatyw Planu Rozwoju Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal, w tym przede wszystkim operacjonalizację działań, które pozytywnie przełożą się na wyniki finansowe spółki i jej zdolność do kreowania wartości w długoterminowym horyzoncie czasowym.

– Przed sobą mamy bardzo wymagający czas, w którym sukces jest wypadkową ciężkiej pracy, dyscypliny kosztowej, konsekwencji i umiejętności elastycznego adaptowania się do coraz intensywniej zmieniających się warunków rynkowych. Mamy zasoby, mamy kompetencje, doświadczenie i referencje. Chcemy w pełni wykorzystać potencjał spółek należących do grupy kapitałowej – stwierdził p.o. prezesa.

Polimex-Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska.

notowania

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

    - analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,
    - moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,
    - aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,
    - narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (o Polimexms)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com

Polub stronę na Facebooku