Wiadomości StockWatch.pl
AD.bx ad0c
RSS

Polimex-Mostostal miał 16 mln zł zysku netto w 2018 r.

Opublikowano: 2019-04-12 11:37:38

Omawiane walory:

Polimex-Mostostal odnotował 16,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 137,41 mln zł straty rok wcześniej. Na koniec ub.r. wartość portfela zamówień grupy wyniosła 1,54 mld zł.

Fot. Twitter/Polimex-Mostostal

Zysk operacyjny wyniósł 35,46 mln zł wobec 74,17 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 636,87 mln zł w 2018 r. wobec 2 421,08 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 22,1 mln zł wobec 82,56 mln zł zysku rok wcześniej.

– Wszystkie powyższe sukcesy oraz zrealizowane działania mają odzwierciedlenie w pozytywnych, na tle wyników z branży, wynikach finansowych jakie grupa kapitałowa prezentuje za 2018 rok. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom ok. 1 637 mln zł. Wynik EBITDA grupy kapitałowej jest dodatni i wyniósł ok. 62 mln zł. Łączny zysk netto grupy kapitałowej wyniósł ok. 16 mln zł – napisał prezes Krzysztof Figat w liście dołączonym do raportu.

Spadek przychodów w 2018 r. o 47,9 proc. wobec porównywalnych danych za 2017 r. wynika z zakończenia realizacji kontraktu Kozienice, które nastąpiło w grudniu 2017 roku.

Portfel zamówień grupy pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów wynosi ok. 1.540 mln zł.

– Aktualny portfel zamówień grupy kapitałowej pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów wynosi ok. 1.540 mln zł i w całości dotyczy kontraktów zawartych. Aktualny portfel zamówień w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2019 rok 1.170 mln zł, 2020 rok 350 mln zł, 2021 rok i lata następne 20 mln zł – czytamy w raporcie rocznym.

Polimex-Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska.

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

    - analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,
    - moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,
    - aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,
    - narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (o Polimexms)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com

Polub stronę na Facebooku