Polnord w ramach prywatnej emisji uplasował obligacje za 40 mln zł

Omawiane walory:

Polnord przydzielił w ramach subskrypcji prywatnej 3-letnie, niezabezpieczone obligacje o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł. Wypłata odsetek będzie następowała co 6 miesięcy. Polnord będzie mógł wprowadzić obligacje do Alternatywnego Systemu Obrotu.

Deweloper przydzielił 4 tys. obligacji serii MB3 o wartości nominalnej 10 tys. zł każda. Funkcję agenta emisji, depozytariusza i dealera pełni mBank SA.

– Rynek obligacji korporacyjnych został popsuty przez jeden podmiot. Przejawia się to chociażby w saldzie wpłat i wypłat z funduszy specjalizujących się w lokowaniu środków w dłużne instrumenty korporacyjne. Od marca br. przeważają wypłaty, co stanowi odwrócenie trendu obserwowanego w ostatnich latach. Ze wsparciem mBanku przeprowadziliśmy udaną emisję na trudnym rynku, co stanowi dla nas wyraz zaufania inwestorów i potwierdzenia naszej wartości fundamentalnej i potencjału – powiedział prezes Polnordu Dariusz Krawczyk, cytowany w komunikacie.

>> Wymiana podłoża pod fundamentem – omówienie sytuacji finansowej Polnordu

Rentowność obligacji oparta jest o zmienną stawkę 6-miesięcznej stopy WIBOR powiększoną o marżę w wysokości 450 pkt. bazowych. Odsetki od obligacji będą wypłacane co 6 miesięcy.

W okresie styczeń-marzec 2018 r. Polnord wypracował 84,3 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 12,9 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł w I kwartale 2018 r. 12,4 mln zł, a zysk netto ukształtował się na poziomie 3,3 mln zł. Mocne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej pozwoliły grupie wypracować w tym obszarze w I kwartale 2018 r. 6,4 mln zł gotówki wobec jej blisko milionowego deficytu w tym samym okresie przed rokiem.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT polnord, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR