Prokuratura wnioskuje o areszt tymczasowy na 3 miesiące dla Konrada K. i Piotra B.

Omawiane walory:

Prokuratura po przesłuchaniu Konrada K., byłego prezesa GetBack oraz Piotra B., doradcy spółki, a także po analizie zgromadzonego dotychczas materiału dowodowego, zdecydowała o skierowaniu do sądu wniosków o tymczasowe aresztowanie obu podejrzanych. Konradowi K. grozi maksymalne 10 lat kary pozbawienia wolności.

W niedzielę prokuratorzy z zespołu powołanego przez Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego postawili Konradowi K. zarzut usiłowania doprowadzenia prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Funduszu, poprzez wprowadzenie w błąd co do faktycznej kondycji finansowej wrocławskiej spółk, w celu uzyskania 250 mln zł pożyczki.

– W tym celu podejrzany przedłożył nierzetelne dokumenty, które dotyczyły okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego w kwocie 250 milionów złotych stanowiącej mienie znacznej wartości. Podejrzany działał w kwietniu 2018 roku w Warszawie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. – poinformowała Prokuratura Krajowa.

CBA zatrzymało Konrada K., byłego prezesa GetBack>>> CZYTAJ WIĘCEJ

Byłemu prezesowi wrocławskiej firmy windykacyjnej zarzuca się także rozpowszechnienie nieprawdziwych danych w raporcie bieżącym spółki, tj. informacji wskazujących na pozytywne zaangażowanie spółki w rozmowy z Bankiem PKO BP oraz Polskim Funduszem Rozwoju w sprawie finansowania.

Kolejny zarzut pod adresem Konrada K. dotyczy wyrządzenia spółce GetBack szkody majątkowej w wielkich rozmiarach o wartości ponad 15 mln zł poprzez zawarcie z ustalonym podmiotem gospodarczym umowy o świadczenie usług doradczo–marketingowych przy emisji obligacji szeregu serii oraz umowy o współpracy, które były umowami pozornymi.

– Spółka współpracująca z byłym prezesem GetBack SA nie wykonywała na rzecz GetBack SA i innego ustalonego podmiotu, zakontraktowanych usług, pomimo dokonanej zapłaty, w wyniku czego doszło do przywłaszczenia kwoty ponad 15 milionów złotych. – informuje Prokuratura Krajowa.

>> Ponad 60 proc. zysku od początku 2017 r. – sprawdź ofertę portfela wzorcowego CFR w StockWatch.pl

Czwarty zarzut, także dotyczący wyrządzenia spółce GetBack szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, której łączna wartość była nie mniejsza niż przeszło 7 milionów złotych, ma związek z zawarciem przez Konrada K. na początku grudnia 2017 roku w imieniu GetBack SA umowy „o świadczeniu usług w zakresie bezpieczeństwa w biznesie”.

– Według zgromadzonego w śledztwie materiału dowodowego podejrzany wyrządził spółce GetBack S.A. szkodę majątkową w wielkich rozmiarach. Łączna wartość tej szkody szacowana jest obecnie na kwotę przekraczającą 23 mln zł, z czego ponad 15 mln zł zostało przelane na rachunek spółki, której podejrzany był jedynym udziałowcem. – ustaliła prokuratura.

Za przestępstwa zarzucane podejrzanemu K. grozi maksymalne 10 lat kary pozbawienia wolności.

Zarzuty usłyszał także przedstawiciel podmiotu gospodarczego, który współpracował z byłym prezesem GetBack. Piotrowi B. zarzuca się działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla siebie oraz dla ustalonego podmiotu gospodarczego, wspólnie i w porozumieniu z Konradem K. oraz z innymi osobami, które miało doprowadzić do wyrządzenia GetBack szkody majątkowej w wielkich rozmiarach o łącznej wartości nie mniejszej niż ponad 7 milionów złotych. Do wyrządzenia szkody miało dojść poprzez zawarcie przez podejrzanego w grudniu 2017 roku w imieniu ustalonego podmiotu gospodarczego z GetBack S.A. umowy „o świadczeniu usług w zakresie bezpieczeństwa w biznesie”.

– Na mocy umowy i podpisanych do niej aneksów, ustalony podmiot gospodarczy był zobowiązany do wykonania na rzecz GetBack SA określonych usług, a Konrad K. i Piotr B. byli upoważnieni do nadzoru nad realizacją umowy. W wyniku realizacji postanowień umownych, które według dotychczasowych ustaleń prokuratury miały mieć charakter pozorny, wypłacono ustalonemu podmiotowi gospodarczemu łącznie kwotę nie mniejszą niż ponad 7 milionów złotych. Doszło do tego pomimo trudnej sytuacji finansowej pokrzywdzonej spółki. – informuje prokuratura.

Za przestępstwa zarzucane podejrzanemu B. grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o getback)

 • BFG: Przejęcie Idea Banku nie zamyka drogi do dochodzenia roszczeń od GetBacku

  Przymusowa restrukturyzacja Idea Banku i jego przejęcie przez Bank Pekao to najbezpieczniejsze rozwiązanie z punktu widzenia deponentów Idea Banku i stabilności sektora finansowego w Polsce. Proces ten nie zamyka drogi do dochodzenia roszczeń przez klientów, którzy nabyli obligacje GETBACK za pośrednictwem Idea Banku - roszczenia te nie zostały przeniesione do Banku Pekao.

 • GetBack wypłaca obligatariuszom pierwsze raty układowe Symboliczny moment dla poszkodowanych obligatariuszy. Pod koniec grudnia wrocławska spółka windykacyjna ruszyła z wypłatą pierwszych dwóch rat gotówkowych dla posiadaczy feralnych obligacji.
 • Jest pierwszy akt oskarżenia w sprawie afery GetBack

  Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała dziś do sądu pierwszy akt oskarżenia w sprawie tzw. afery GETBACK. Wśród oskarżonych są prezesi GETBACKu, Idea Banku oraz Leszek Cz.

 • UOKiK wydał 3 decyzje dot. Getin Noble Bank, nałożył m.in. ponad 7 mln zł kary

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny wydał trzy decyzje wobec Getin Noble Banku. Dotyczą one uznania klauzul modyfikacyjnych za niedozwolone postanowienia umowne, jednostronnej zmiany umów o kredyt hipoteczny oraz wprowadzania w błąd podczas oferowania obligacji GETBACK, podał UOKiK. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów prezes UOKiK nałożył na GNB karę finansową wysokości ponad 7 mln zł. Nakazał także, aby bank wypłacił rekompensatę osobom, które nabyły obligacje GETBACK za jego pośrednictwem.

 • RMF FM: Prokuratura zabezpieczyła majątek Leszka Czarneckiego.

  Według informacji RMF FM, Prokuratura Regionalna w Warszawie zajęła znaczny majątek Leszka Czarneckiego w związku z śledztwem dot. afery GETBACK. W czwartek akcje spółek kontrolowanych przez milionera tracą na wartości.Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR