X
Wiadomości StockWatch.pl
AD.bx ad0c
RSS

Raport IPO: Analiza oferty publicznej Master Pharm

Opublikowano: 2015-11-27 10:45:55

Do 4 grudnia inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje producenta suplementów diety. StockWatch.pl w oparciu o prospekt emisyjny i dostępne materiały przygotował pigułkę informacyjną na temat Master Pharmu i parametrów jego oferty akcji.

Master Pharm świadczy wysoko wyspecjalizowane usługi w zakresie projektowania i kontraktowej produkcji suplementów diety oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Fot: freeimages.com)

Master Pharm świadczy wysoko wyspecjalizowane usługi w zakresie projektowania i kontraktowej produkcji suplementów diety oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Fot: freeimages.com)

Do grona pretendentów o status emitenta GPW dołączył Master Pharm. Spółka jest producentem suplementów diety oraz świadczy usługi w zakresie projektowania i kontraktowej produkcji środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych, preparatów spożywczych.

Master Pharm Polska powstał w Łodzi w 2002 r., jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Transformacja w spółkę akcyjną nastąpiła dopiero w 2015 roku. W marcu przeprowadzono podwyższenie kapitału, a nowe udziały objęli dotychczasowi udziałowcy/akcjonariusze Grokam i Avest Pharma, które opłacili aportem udziałów posiadanych spółek. Miesiąc później sąd zarejestrował Grupę Kapitałową Master Pharm.

Master Pharm prowadzi produkcję suplementów na zlecenie oraz sprzedaż pod markami własnymi. Spółka zarządza procesem produkcyjnym realizowanym na potrzeby zewnętrznych klientów, będących właścicielami marek w zakresie suplementów diety. Wśród działań oferowanych przez emitenta można wyróżnić: tworzenie dokumentacji, zabezpieczenie substratów, nadzór nad produkcją i konfekcjonowaniem, dokumentacja produktu gotowego i nadzór nad dostawą do klienta. W pewnym sensie Master Pharm jest spółką logistyczną. Większość działań produkcyjnych jest realizowana przez podwykonawców, przy czym jednym z najważniejszych jest spółka Grokam.

Udział kanału aptecznego w dystrybucji suplementów diety. (Źródło: prospekt emisyjny/PMR Rynek Suplementów diety w Polsce 2015, (p) - prognoza)

Udział kanału aptecznego w dystrybucji suplementów diety. (Źródło: prospekt emisyjny/PMR Rynek Suplementów diety w Polsce 2015, (p) – prognoza)

Grokam posiada położony w Mielcu zakład, wyposażony w nowoczesne urządzenia do produkcji form suchych (kapsułki twarde, tabletki, sticki, saszetki) i płynnych (syropy, spray’e, krople) oraz pakownię i magazyn wyrobów gotowych. Park maszynowy tworzą mieszalniki, tabletkarki, kapsułkarki, saszetkarki, blistrownice, etykieciarki oraz nalewarki.

Założycielem i jedynym dotychczas prezesem Master Pharmu jest Jacek Franasik. Na rynku kapitałowym kojarzony jest m.in. z zasiadania w radach nadzorczych dwóch spółek notowanych na NewConnect: Pharmeny i 01Cyberaton.

Parametry oferty

Master Pharm oferuje do 6,85 mln akcji, w tym do 5 mln akcji nowej emisji i do 1,85 mln akcji sprzedawanych przez obecnych akcjonariuszy. Do obrotu ma trafić łącznie do 23,5 mln akcji. Spółka liczy, że wpływy netto uzyskane ze sprzedaży akcji serii B wyniosą około 32,5-54,5 mln zł. Cenę maksymalną zapisów dla inwestorów indywidualnych ustalono na 8 zł. Liczbę akcji w poszczególnych transzach poznamy 7 grudnia. Intencją oferującego jest, aby ok. 90 proc. walorów trafiło do transzy instytucjonalnej, a ok. 10 proc. do inwestorów indywidualnych. Zapisy w transzy detalicznej przyjmowane są w placówkach Trigon DM oraz DM BOŚ.

harmonogram_master_pharm

Cele emisyjne

Grupa ze środków z emisji zamierza wyposażyć zakład produkcyjny w Łodzi (4 mln zł), doposażyć zakład Grokam (2 mln zł), zbudować i wyposażyć nowy zakład Grokam w Mielcu (13 mln zł), wesprzeć działalność marketingową Avet Pharma (5,5 mln zł) oraz przeznaczyć część środków na akwizycje (8-30 mln zł). Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2016-2018.

Analiza sytuacji fundamentalnej Master Pharm

Niestety, krótka historia istnienia grupy Master Pharm utrudnia inwestorom analizę. Powód: brak danych historycznych. Do dyspozycji są jedynie wyniki za jedno niepełne półrocze. Na szczęście spółka sporządziła dane finansowe pro-forma, czyli hipotetyczne dane finansowe, takie jak gdyby grupa powstała z początkiem 2013 r., celem ilustracji wpływu dokonanych akwizycji na wynik. Niestety, dostępne dane pro-forma obejmują zaledwie okres 2014 r. i I połowy 2015 r. – bez danych porównawczych.

W I półroczu 2015 roku Master Pharm wypracował 18,96 mln zł skonsolidowanych przychodów. W ujęciu r/r wynik poprawił się o 15,6 proc. Motorem wzrostu była m.in. sprzedaż praw do licencji produktów. Zysk operacyjny w I półroczu podskoczył z 2,97 mln zł do 4,73 mln zł.

– Przychody jednostkowe za ostatnie 12 miesięcy wynoszą 40,6 mln zł, a średnioroczne tempo wzrostu wynosi 17,8 proc. Wraz ze wzrostem skali działalności Master Pharm poprawia marże. Z 18 proc. uzyskanych w 2012 r. rentowność zwiększyła się do 24 proc. za ostatnie 4 kwartały. Dzięki zwyżce przychodów o 50 proc. w ciągu ostatniego 2,5 roku, a także poprawie marżowości kroczący zysk operacyjny zwiększył się o drugie tyle i wynosi obecnie 9,7 mln zł. Spółka nie ma kredytów, więc linia finansowa nie obciążała do tej pory wyników, przy czym cały czas mowa o danych jednostkowych. – mówi Paweł Bieniek, analityk StockWatch.pl.

>> Nasz analityk przygotował szczegółowe omówienie prospektu emisyjnego i sytuacji finansowej grupy Master Pharm

(Źródło: Prospekt emisyjny Master Pharm)

(Źródło: Prospekt emisyjny Master Pharm)

Mocne i słabe strony spółki

Plusy/Szanse:

 • Master Pharm dzieli się dywidendą. Polityka w tym zakresie na kolejne lata zakłada wypłatę do 50 proc. skonsolidowanego zysku netto
 • Spółka znalazła sobie ciekawą niszę i umie się w niej odnaleźć
 • Perspektywy dla branży także wydają się dość obiecujące.
 • Wzrostowa dynamika sprzedaży produktów OTC i suplementów diety w Polsce
 • Rynek suplementów diety nie jest objęty zakazem reklamy
 • Od 2014 r. na rynku detalicznym dynamicznie rośnie liczba sieci specjalizujących się w ofercie suplementów diety np. Rossmann, Sklep na zdrowie, Hebe, dyskonty spożywcze
 • Brak istotnego zadłużenia

Minusy/Ryzyka:

 • Master Pharm w formie spółki akcyjnej działa od kilku miesięcy i nie do końca wiemy jak funkcjonuje, brakuje danych historycznych
 • Spółka jest malutka (także na tle giełdowej konkurencji)- roczne obroty niezależnie od ujęcia nie przekraczają 50 mln zł
 • Ryzykiem jest także część kontraktów długoterminowych ze stałą ceną, przez co wyniki są narażone na zmianę cen półproduktów i surowców
 • Cena maksymalna na poziomie 8 zł za walor jest wysoka
 • Ze względu na zlecanie części procesu produkcji na zewnątrz grupa jest narażona na ryzyko dobrego wykonania
 • Niejasne i niejednolite prawo. Dodatkowo krajowe przepisy są niespójne z prawem unijnym. Spółka zwraca uwagę, że niekiedy przepisy interpretuje się inaczej w podobnych przypadkach oraz zdarzają się sytuacje, kiedy nie ma możliwości lub są duże trudności we wprowadzaniu na rynek polski produktu uznanego przez prawodawstwo Unii Europejskiej

Strategia rozwoju

Strategia Master Pharm zakłada:

 • zwiększenie bazy produkcyjnej poprzez wyposażenie zakładu produkcyjnego oraz budowę nowego
 • wsparcie działalności Avet Pharma poprzez zwiększenie nakładów marketingowych tej spółki
 • akwizycję w celu poszerzenia zdolności wytwórczych o produkty lecznicze OTC lub określone portfolio marek suplementowych
 • intensyfikację poszukiwania zamówień produkcji kontraktowej za granicą.

Polityka dywidendowa Master Pharm

Spółka w przeszłości dzieliła się dywidendą, ale jak sama podkreśla, miało to miejsce w odmiennych warunkach: inna forma prawna działania (spółka z o.o.) oraz struktura właścicielska (wówczas istniał tylko jeden udziałowiec). Za rok obrotowy 2012 wypłacono 2,28 mln zł (0,12 zł na jedną akcję), przy czym częściowo w postaci rzeczowej tj. w formie 2.140 akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz 17.692 akcji KGHM. Pozostałe 5,7 tys. zł wypłacono w formie gotówki.

Ciekawostką jest podział zysku za kolejny rok. Na początku 2014 roku z zysku za rok obrotowy 2013 wypłacono w formie zaliczki na poczet dywidendy w formie niepieniężnej 25.202 akcji GTC, 7.476 akcji JSW, 1.568 akcji Otmuchów, o wartości rynkowej 2,46 mln zł, oraz pieniężnej w wysokości 3 mln zł. Czerwcowe ZZW (odpowiednik WZA) przeznaczyło cały zysk za 2013 r. w wysokości 4,83 mln zł na wypłatę dywidendy. Ponieważ wcześniej wypłacona zaliczka była wyższa od osiągniętego wyniku, władze spółki następnego dnia uchwaliły wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za rok 2014 w wysokości 1,63 mln zł, rozwiązując w ten sposób kwestię zbyt hojnego nagradzania jedynego udziałowca.

Z zysku za 2014 rok wypłacono w sumie 6,5 mln zł, z czego 1,63 mln zł w formie pieniężnej (potrącenie uprzednio wypłaconej zaliczki) oraz 412 tys. zł w formie rzeczowej w postaci 1,2 mln akcji Boruta Zgierz. Pozostałą część w kwocie 4,46 mln zł przeznaczono na kapitał zapasowy.

Dla przyszłych akcjonariuszy kluczową deklaracją w zakresie dywidendy jest zamiar płacenia w kolejnych latach do 50 proc. skonsolidowanego zysku netto.

– Zarząd emitenta planuje, by za 2015 rok i za lata kolejne wypłacana była dywidenda w wysokości do 50 proc. skonsolidowanego zysku netto za dany rok obrotowy. – czytamy w prospekcie.

Wycena/Wskaźniki

Symulację wyceny akcji można znaleźć w serwisie w zakładce Oferty pierwotne. C/WK spółki wynosi 2,02 a C/ZO 15,77. Dla indeksu WIG wynoszą odpowiednio 1,78 i 11,14. Do porównania w symulacji zestawiliśmy także parametry takich spółek jak Biogened, Pharmena i Sopharma.

– W świetle raportowanych wyników, czy hipotetycznych wyników, jakie uzyskałaby grupa gdyby przejęcia spółek zależnych nastąpiły przed 2014 r, Master Pharm wydaje się drogi zarówno pod względem wyceny porównanej czy metod dochodowych opartych na rencie wieczystej lub metodzie zysków dodatkowych. Dwie ostatnie nie uwzględniają jednak wzrostowego charakteru spółki. Innymi słowy, wydaje się, że w cenie maksymalnej akcji są zawarte spore oczekiwania co do poprawy wyników w przyszłości. Z jednej strony jest do tego potencjał w rosnącym rynku, czy wprowadzeniu nowych marek na rynek, ale z drugiej ogranicza potencjał wzrostu kursu akcji w krótkim terminie. – analizuje Paweł Bieniek.

Polecane linki:

>> Szczegółowe omówienie prospektu emisyjnego i sytuacji finansowej Master Pharm przygotowane przez analityka StockWatch.pl
>> Forumowy wątek dedykowany akcjom Master Pharm
>> Wstępna symulacja finansowa debiutu oraz prospekt emisyjny spółki
>> Strona internetowa spółki

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

  - analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,
  - moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,
  - aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,
  - narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (aktualności, giełda, akcje)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com

Polub stronę na Facebooku