X
Wiadomości StockWatch.pl
AD.bx ad0c
RSS

Rekomendacja KNF ws. obligacji uderzy głównie w Getin Noble Bank

Opublikowano: 2017-11-21 13:19:44

Omawiane walory: , , , ,

Komisja Nadzoru Finansowego rekomenduje, aby wartość nominalna pojedynczej podporządkowanej obligacji we wszystkich kolejnych emisjach banków wynosiła co najmniej 400 tys. zł. Wysoki próg wejścia ma chronić drobnych inwestorów, ale już dla Getin Noble Banku, który w ostatniej ofercie ustalił minimalny zapis na 25 tys. zł, to może oznaczać spore problemy z pozyskaniem kapitału.

Z komunikatu KNF wynika również, że Komisja dostrzegła zwiększone zainteresowanie inwestorów indywidualnych nabywaniem obligacji podporządkowanych, co wynika z wyższego oprocentowania tych obligacji w porównaniu z oprocentowaniem lokat oferowanych przez te banki. Komisja zwraca uwagę, że obligacje nie są objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym w przeciwieństwie do lokat o równowartości nieprzekraczającej kwoty 100 tys. EUR.

Piotr Ludwiczak, Head of Research, Michael/Ström

Komisja uznała, że klienci banków, którzy nie mają doświadczenia na rynku kapitałowym i dysponują niewielkimi zasobami pieniężnymi mogą nie oceniać właściwie ryzyka inwestycyjnego związanego z tą inwestycją. Dodatkowo, KNF stwierdził, że ze względu na towarzyszące obligacjom podporządkowanym ryzyko związane z możliwością ich wykorzystania w procesie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banku, nie są produktem odpowiednim dla inwestora indywidualnego dysponującego niewielkimi zasobami pieniężnymi, który nie może dywersyfikować ryzyka inwestycyjnego.

Póki co, rekomendacja KNF ma bezpośrednie przełożenie jedynie na rynek pierwotny, natomiast Komisja w komunikacie stwierdziła, że zasadne jest ograniczanie zaangażowania inwestorów indywidualnych także w obrocie wtórnym. Nie wiadomo zatem, czy Komisja nie posunie się o kolejny krok i nie zacznie bezpośrednio ingerować także w ten rynek.

Rekomendacja została wydana, także niezależnie od tego, czy naszym zdaniem decyzja KNF-u była słuszna czy nie, warto zastanowić się, jaki wpływ na rynek obligacji korporacyjnych będzie miał komunikat Komisji. Pomóc mogą w tym poniższe wyliczenia, analizujące wpływ decyzji KNF-u na wybrane historyczne emisje obligacji banków. >> Odwiedź najpopularniejsze w Polsce forum dedykowane obligacjom notowanym na Catalyst

W naszej analizie uwzględniono emisje 10 serii obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 3,8 mld zł w okresie pierwszych czterech miesięcy drugiego półrocza 2017 r. Wybrane dane dotyczące tych emisji zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Tabela: Emisje obligacji podporządkowanych w okresie VII-X 2017 r.

(Źródło: Opracowanie własne)

>> Rentowności obligacji notowanych na Catalyst sprawdzisz w StockWatch.pl

Ostatnia kolumna powyższej tabeli przedstawia wartość średniego przydziału przy założeniu, że w każdej emisji obligacje objęło 149 inwestorów. Spodziewamy się, że w emisjach prywatnych liczba ta była mniejsza (a więc przydział na pojedynczego inwestora był większy), podczas gdy w emisjach publicznych inwestorów mogło być więcej niż 149. Informacje o dokładnej liczbie inwestorów oraz stosunku liczby inwestorów z zainwestowaną kwotą poniżej 400 tys. zł do liczby inwestorów z zainwestowaną kwotą nie mniejszą niż 400 tys. zł umożliwiłyby precyzyjną odpowiedź na pytanie, które banki najbardziej ucierpią na rekomendacji KNF. Dane te jednak nie są dostępne, więc pozostaje bazowanie na szacowanej średniej wartości przydziału.

Zwracamy uwagę, że wartość średniego przydziału w emisjach Alior Banku, Pekao oraz PKO BP była zdecydowanie powyżej minimalnej wartości nominalnej rekomendowanej przez KNF, a więc nie spodziewamy się, aby decyzja Komisji miała istotny wpływ na przyszłe emisje obligacji tych banków. Po drugiej stronie znajdują się emisje Getin Noble Bank, które jako jedyne miały charakter publiczny, gdzie wartość minimalna zapisu wynosiła 25 tys. zł. Wartość złożonych zapisów w emisjach GNB wynosiła odpowiednio 33,579 mln zł (seria PP6-IX), 42,511 mln zł (seria PP6-X) oraz 25,872 mln zł (seria PP6-XI), a więc „końcówki” zapisów były wielokrotnością tysięcy zł, co także sugeruje skierowanie tych ofert do inwestorów indywidualnych. Nie znając warunków emisji obligacji Banku Pocztowego oraz BOŚ („końcówki” przydzielonych obligacji BOŚ były wielokrotnością tys. zł, tj. odpowiednio 34,214 mln zł w serii AA1 oraz 65,786 mln zł w serii AA2) nie można jednoznacznie stwierdzić, kto był głównym odbiorcą emisji, natomiast można się spodziewać, że po rekomendacji KNF tym dwóm bankom mimo wszystko będzie łatwiej ponownie wyjść na rynek z emisjami obligacji podporządkowanych niż w przypadku GNB.

Wydaje się zatem, że głównym poszkodowanym rekomendacji KNF może być Getin Noble Bank, który najczęściej sięgał po tę formę finansowania. Należy się spodziewać, że bankom, których obligatariuszami w emisjach podporządkowanych byli głównie inwestorzy z powierzonymi kwotami poniżej 400 tys. zł, może być trudniej wrócić na rynek emisji obligacji podporządkowanych, a sam powrót może się wiązać z podwyższeniem marży. Zwracamy uwagę, że obligacje podporządkowane służyły nie tylko finansowaniu działalności, ale także zwiększaniu wskaźników kapitałowych. Dlatego wydaje się, że banki nie upatrzą alternatywy w emitowaniu obligacji niepodporządkowanych. Z jednej strony może oznaczać to spadek podaży papierów GNB na rynku, co wiąże się z prawdopodobnym wzrostem cen obligacji banku w obrocie wtórnym. Z drugiej strony pojawia się pytanie, w jaki sposób bank pozyska finansowanie, które pozwoli mu na spłatę obligacji jednocześnie nie zmniejszając współczynników kapitałowych? Czy uda się bankowi przekonać zamożniejszych inwestorów do inwestycji w obligacje podporządkowane czy bank zwróci się do inwestorów o podniesienie kapitałów własnych?

Piotr Ludwiczak, Head of Research, Michael/Ström Dom Maklerski

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

    - analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,
    - moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,
    - aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,
    - narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (o Alior, bos, Getinoble, Pekao, pkobp)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com

Polub stronę na Facebooku