StockWatch.pl

Sąd zgodził się na przyspieszone postępowanie układowe w GetBacku

Omawiane walory:

Wrocławski sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne GetBack w trybie przyspieszonego postępowania układowego. Tym samym spółka zyskała ochronę przed wierzycielami. 

Sąd zgodził się na otwarcie przyspieszonego postępowania układowego w GetBacku. Na sędziego-komisarza wyznaczono SSR Jarosława Mądrego. Nadzorcą sądowym został Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni spółka jawna we Wrocławiu, natomiast kuratorem dla obligatariuszy został ustanowiony Kamil Hajduk.

– Postanowieniem z dnia 9 maja 2018 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych otworzył postępowanie restrukturyzacyjne GetBack SA we Wrocławiu w trybie przyspieszonego postępowania układowego. – czytamy w komunikacie Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Jeszcze w środę do sądu trafił wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że jego autorem jest grupa wierzycieli-obligatariuszy. Rzeczniczka sądu zapowiedziała, że więcej informacji na ten temat przedstawi w godzinach przedpołudniowych. >> Dołącz do dyskusji na forumowym wątku dedykowanym akcjom GetBack

Aktualizacja

Sąd potwierdził rejestrację wniosku złożonego przez jednego z wierzycieli, zaznaczając jednak, że był on niekompletny. Sąd wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku.
Wnioskodawca wniósł o:
– utajnienie jego wniosku i nieujawnianie go na witrynie internetowej Sądu z uwagi na ochronę dóbr osobistych wnioskodawcy, w tym szczególności jego danych osobowych
– otwarcie postepowania sanacyjnego wobec GetBack SA z siedzibą we Wrocławiu
– udzielenie zabezpieczenia w trybie art. 286 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, poprzez ustanowienie tymczasowego zarządcy majątku dłużnika lub tymczasowego nadzorcy sądowego

GetBack proponuje obligatariuszom gotówkę i akcje

W propozycji układowej, złożonej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej GetBack zaproponował podział wierzycieli na trzy grupy oraz określone, możliwe do zrealizowania warunki restrukturyzacji zobowiązań spółki.

GetBack proponuje obligatariuszom gotówkę i akcje po wysokiej cenie >>> CZYTAJ WIĘCEJ

Grupa pierwsza obejmuje posiadaczy niezabezpieczonych obligacji oraz wierzycieli, którzy udzielili spółce niezabezpieczonych kredytów na jej majątku. Plan zakłada spłatę należności wobec przedstawicieli tej grupy (z umorzeniem odsetek) w 65,36 proc. w ośmiu rocznych ratach rozłożonych na lata 2018-2025. Największe raty obejmują 2019 rok – 23,97 proc. oraz 2020 rok – 30,57 proc. Pozostałe 34,64 proc. wierzytelności ma podlegać konwersji na akcje spółki nowej emisji po cenie 8,63 zł/szt.

Grupa druga obejmuje wierzycieli publicznoprawnych. Plan zakłada spłatę należności głównej oraz odsetek wobec tej grupy w całości do końca 2018 roku. Grupa trzecia obejmuje wszystkich wierzycieli spółki niezaliczonych do pozostałych grup. Plan zakłada spłatę należności wobec przedstawicieli tej grupy w 65,36 proc. w ośmiu rocznych ratach rozłożonych na lata 2018-2025.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT getback, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR