Santander BP: Strata grupy z ugód wg propozycji szefa KNF to ok. 3,5 mld zł

Omawiane walory:

Strata Grupy Santander Bank Polska w przypadku realizacji propozycji dotyczącej ewentualnego podpisywania ugód z frankowiczami w ramach procedury zaproponowanej przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego wyniosłaby ok. 3,5 mld zł. W ujęciu jednostkowym strata wyniosłaby ok. 2,7 mld zł.

santander,bank,tsue,wyrok

(Fot. mat. prasowe)

– Grupa oszacowała potencjalny wpływ rozwiązania polegającego na przystąpieniu grupy do zawierania dobrowolnych ugód w szerszym wymiarze. Przy założeniu, że 100 proc. aktualnych kredytobiorców dokona konwersji zgodnie z propozycją przewodniczącego KNF, strata grupy wyniosłaby ok. 3,5 mld zł na poziomie skonsolidowanym. Kalkulacja została wykonana według kursu wymiany 4,15 PLN/CHF – czytamy w raporcie rocznym.

Propozycja przewodniczącego KNF jest obecnie przedmiotem analizy wewnątrz banku oraz w ramach zespołu złożonego z przedstawicieli banków. Prowadzone są również konsultacje z KNF oraz Ministerstwem Finansów.

– Bank planuje przeprowadzić w I połowie 2021 r. testy zawierania tego rodzaju ugód. W zależności od wyników testów możliwe są dalsze kroki postępowania, takie jak pilotaż na wybranej próbie kredytobiorców, a całościowy wynik prac będzie stanowił istotny wkład do podjęcia decyzji odnośnie przystąpienia do zawierania ugód w szerszym wymiarze. Z uwagi na potencjalną skalę wpływu decyzji co do przystąpienia do zawierania ugód na sytuację finansową grupy wymagana będzie zgoda walnego zgromadzenia akcjonariuszy – czytamy dalej.

W przypadku przystąpienia do zawierania ugód w szerszym wymiarze grupa uwzględni dodatkowe scenariusze w modelach kalkulacji rezerw na ryzyko prawne i odzwierciedli szacowany wpływ na poziom tych rezerw.

Według stanu na 31 grudnia 2020 r., Grupa Santander Bank Polska jest pozwana w 899 sprawach dotyczących zwrotu części prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego, w tym 436 spraw przeciwko Santander Consumer Bank i 463 spraw przeciwko Santander Bank Polska. Na te postępowania Grupa Santander Bank Polska utworzyła rezerwy w łącznej kwocie 225 tys. zł, w tym rezerwy utworzone przez Santander Consumer Bank w kwocie 76 tys. zł i rezerwy Santander Bank Polska w kwocie 149 tys. zł, poinformowano dalej w raporcie.

W grudniu 2020 r. przewodniczący KNF przedstawił propozycję zawierania przez banki z kredytobiorcami dobrowolnych ugód, na mocy których kredyty oparte na walucie CHF podlegałyby retrospektywnemu rozliczeniu tak jak kredyty złotowe z oprocentowaniem według stawki WIBOR oraz odpowiedniej marży.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 229,3 mld zł na koniec 2020 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o sanpl)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR