Trakcja miała wstępnie 65 mln zł straty netto w 2020 r.

Omawiane walory:

Trakcja miała 652,75 mln zł przychodów ze sprzedaży, -18,61 mln zł wyniku brutto ze sprzedaży, -32,09 mln zł EBITDA i -64,93 mln zł wyniku netto w 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

trakcj, wyniki, akcje,

Trakcja to jedna z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce.

– Czynnikiem, który miał największy wpływ na poziom wyniku brutto ze sprzedaży w okresie 12 miesięcy 2020 roku spółki była wycena kontraktu kolejowego realizowanego w formule ‚projektuj i buduj’, na którym po wykonaniu znacznej części prac projektowych i badań geotechnicznych rozpoznano odstępstwa od warunków prezentowanych przez zamawiającego w specyfikacji przetargowej, co spowodowało konieczność wykonania nieprzewidzianych wcześniej prac związanych ze: wzmocnieniem gruntów, sterowaniem ruchem kolejowym, modernizacją obiektów inżynieryjnych – czytamy w komunikacie.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Ponadto istotny wpływ na poziom wyniku brutto ze sprzedaży w omawianym okresie było zwiększenie kosztów stałych spowodowanych wydłużeniem terminów realizacji kontraktów w związku z szeregiem czynników, m.in.:

 1. przedłużającym się procesem negocjacji z instytucjami finansowymi w ramach II rundy finansowania skutkującym niewystarczającym poziomem finansowania kapitału obrotowego, co wpłynęło na obniżenie poziomu sprzedaży;
 2. trwającymi obostrzeniami związanymi ze stanem pandemii COVID, w tym:
  1. wydłużony okres uzyskiwania decyzji administracyjnych;
  2. zakłócenia w tempie odbiorów prac z zamawiającym w związku z częściową pracą zdalną;
  3. mniejsza dostępność podwykonawców zatrudniających obcokrajowców;
 3. realizacją innych, równoległych inwestycji infrastrukturalnych wpływających na:
  1. zmiany harmonogramów projektów poprzez nakładanie się realizacji innych branż wykraczających poza zakres prac spółki (np. sterowanie ruchem kolejowym);
  2. pogorszenie dostępności materiałów w wyniku spiętrzenia prac w branży infrastrukturalnej, wymieniono.

Ponadto na zaprezentowaną powyżej EBITDĘ i wynik netto miały wpływ koszty związane z procesem restrukturyzacji finansowej.

– W wyniku przeprowadzonego cyklicznego przeglądu kontraktów zaktualizowano ich budżety pod kątem charakteru, kwot, rozkładu w czasie oraz niepewności co do przychodów oraz przepływów pieniężnych wynikających z ich realizacji. W trakcie aktualizacji budżetów została przeprowadzona analiza szans oraz zagrożeń, w ramach której zostały zidentyfikowane i uwzględnione ryzyka techniczne, realizacyjne i płynnościowe oraz związane z wydłużeniem realizacji kontraktów – czytamy dalej.

W IV kwartale 2020 roku wpływ aktualizacji budżetów kontraktów na wynik brutto spółki był ujemny i wyniósł -23,35 mln zł, podała Trakcja.

Ze względu na wstępny charakter informacji ostateczne wyliczenia zostaną przekazane w raporcie rocznym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku, który zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych, zostanie opublikowany w dniu 15 kwietnia 2021 roku.

Trakcja jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 440,77 mln zł w 2019 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o trakcja)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR