Votum: Banki grają na czas, a nasi klienci mają codziennie unieważniane umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji

Omawiane walory:
Gościem czwartkowego czatu inwestorskiego StockWatch.pl był Bartłomiej Krupa, prezes zarządu Votum. Tematem rozmowy były wyniki za 2020 r. i perspektywy na druga połowę 2021 r., ale nie zabrakło też gorącego ostatnio wątku braku decyzji Sądu Najwyższego.

Spółka od początku istnienia działa w branży odszkodowawczej, pomagając osobom poszkodowanym w sporach z zakładami ubezpieczeń. Grupa Votum w 2020 r. poprawiła przychody, ale na poziomie zysków zanotowała regres. Wynik netto za 2020 roku wyniósł 8,14 mln zł i był niższy o 8,65 mln zł niż rok wcześniej. Zysk operacyjny w ujęciu rocznym spadł o blisko połowę do 11,4 mln zł.

– Pandemia jest jednym z czynników, które spowodowały, że osiągając rekordowy w historii grupy przychód, nie odnotowaliśmy rekordowego zysku netto, a wróciliśmy do okolic poziomu roku 2018. Przesunięcia w orzecznictwie nie stanowią jednak ani wyłącznego, ani głównego czynnika powodującego zmniejszenie zysku, wyraźny wzrost kosztów dotyczył zarówno inicjacji działalności nowego segmentu OZE, jak i inwestycji w najmocniejszy zespół obsługi kredytobiorców frankowych w kraju – powiedział prezes zarządu Votum.

Od kilku lat GK Votum działa z sukcesem w nowym segmencie obejmującym dochodzenie roszczeń z tytułu umów bankowych, obsługując już w tym obszarze blisko 20 tys. klientów. Spółka w 2020 r. podpisała umowy z ponad 8 tys. klientów i złożyła do sądów rekordowe 12 tys. pozwów, co stanowi wzrost o 57 proc. r/r. Wartość portfela roszczeń klientów przekroczyła na koniec roku poziom 2,2 mld zł.

W tym kontekście istotnym wydarzeniem był wyrok TSUE, w którym stwierdzono, że wątpliwości wokół umów kredytów frankowych powinny być rozstrzygane przez sądy krajowe. Zgodnie z sentencją, przy ewentualnym unieważnieniu umowy banki miałyby również możliwość ubiegania się o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Wyrok został pozytywnie odebrany dla banków i negatywnie dla Votum, specjalizującym się w dochodzeniu roszczeń na rzecz klientów m.in. z umów bankowych.

– Po rozstrzygnięciu TSUE oraz uchwale składu 7 sędziów SN z 7 maja 2021 r. mówienie o rozbieżnościach w orzecznictwie jest w większym stopniu nawiązaniem do lobbystycznych publikacji profesorów ekonomii niż analizą orzecznictwa. Tym samym, można mieć wątpliwości czy uchwała jest niezbędna, skoro zarówno w zakresie zasadności roszczeń frankowiczów, jak i bezzasadności roszczeń banków o wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, mamy do czynienia ze statystykami miażdżącymi dla banków. Systematycznie je analizujemy i prezentujemy, i co ciekawe nasi oponenci, pomimo zarzucania nam stronniczości z jakiegoś powodu nie są skłonni do przedstawienia danych, które by to potwierdzały. W szczególności co do roszczenia o wynagrodzenia o bezumowne korzystanie z kapitału, a więc naczelny „straszak” banków w publicznej przestrzeni znane są tylko wyroki oddalające. W mojej ocenie długo jeszcze możemy czekać na uchwałę, ale to banki grają na czas, a nasi klienci mają codziennie unieważniane umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji. Nasze perspektywy przychodowe były równie dobre przed tą datą, jak i po niej, choć mam wrażenie, że część inwestorów spodziewała się zerojedynkowego rozstrzygnięcia, a materia, którą się zajmujemy, jest bardziej skomplikowana niż wynika z części przekazów medialnych – powiedział Bartłomiej Krupa, prezes zarządu Votum.

Prezes przytoczył też garść statystyk. W I kwartale 2021 r. w sprawach frankowych, na 62 wyroki zapadłe w sprawach prowadzonych przeciwko mBank SA, 56 to sprawy wygrane przez klientów spółki.

– Wszystkie wyroki w naszych sprawach przeciwko mBankowi zakończone prawomocnie potwierdzają abuzywność umowy kredytowej – powiedział prezes.

Od 2020 r. GK Votum rozpoczęła swoją działalność w segmencie OZE, zarówno w zakresie mikroinstalacji oferowanych prosumentom (Votum Energy SA), jak i projektowaniu farm fotowoltaicznych z zamiarem ich komercjalizacji (Votum Green Project SA).

– Spółka na koniec grudnia 2020 posiadała zawarte umowy dzierżawy, obejmujące 60 lokalizacji o łącznej powierzchni 780 ha. Obecnie zbliżamy się do łącznej powierzchni 900 ha. Procedowane są także dodatkowe lokalizacje – mamy już 144 pozytywnie zweryfikowanych lokalizacji, na których przewidywana jest budowa farm fotowoltaicznych o mocy ponad 1000 MWp, co w przeliczeniu daje ponad 1.700 ha – powiedział Bartłomiej Krupa.

Spółka nie wyklucza także wejścia w projekty farm wiatrowych.

– W ramach Votum Green Project SA przyglądamy się szerokiemu spektrum możliwości biznesowych związanych z odnawialnymi źródłami energii. Rozmowy z naszymi kontrahentami wyraźnie wskazują na to, że inwestycje wiatrowe są wielce pożądane jako element zrównoważonego miksu energetycznego, tak więc nie mogą pozostawać poza obszarem naszego zainteresowania – powiedział prezes Votum.

Pojawiły się także pytania o podzielenie się zyskiem z akcjonariuszami.

– Decyzje w tym przedmiocie będziemy podejmować w najbliższych tygodniach. Poziom zysku za rok 2020, zaawansowania podjętych przez nas inwestycji, a także poziom bieżącej windykacji świadczeń skłania do tego, aby jako bardzo poważną opcję potraktować powrót do bieżącej wypłaty dywidendy za miniony rok, zaś przy znaczącym wzroście windykacji – również rozliczenia kapitału rezerwowego w roku 2022 i w latach kolejnych – powiedział Bartłomiej Krupa.

>> Zapis całego spotkania z Bartłomiejem Krupą, prezesem zarządu Votum SA znajdziesz tutaj

W czwartek na zamknięciu sesji kurs akcji Grupy Votum wzrósł o 0,4 proc. do 16,42 zł. Od początku roku notowania spółki urosły o blisko 40 proc. Kapitalizacja Grupy Votum wynosi 197 mln zł.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o Votum)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR