Kruk SA KRUK 1,2%
O: 192 H: 194,90 L: 191,20 C: 194,10 Vol: 16 712,00
Wykres KRUK od TradingView