Polnord SA [POLNORD] - komunikaty spółki - wskaźniki - Analiza fundamentalna spółki - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ
lub dowolny tekst
AD.bx ad0c

krs web
PND 9,44 zł (+3,62%)
POLNORD - kurs z dnia 26-08-2016 17:00

Komunikaty spółki Polnord SA

  Okres: od:   do:
Kategoria Data Publikacji Tytuł komunikatu
Pozostałe 2016-08-08 Złożenie przez Spółkę zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
Pozostałe 2016-08-02 rejestracja podwyższenia kapitału w KRS
Emisja lub wykup obligacji 2016-07-29 przydział obligacji serii MB2
Emisja lub wykup obligacji 2016-07-28 pismo byłego członka organu w sprawie wykupu obligacji
Emisja lub wykup obligacji 2016-07-27 podjęcie decyzji o emisji obligacji serii MB2
Emisja lub wykup obligacji 2016-07-27 emisja obligacji serii O
Pozostałe 2016-07-18 wybór biegłego rewidenta
Zmiany w kadrze zarządzającej 2016-07-18 wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego RN oraz członków Komitetu Audytu
first first
1/4[27]
first first
Przeglądaj wszystkie komunikaty spółki Polnord SA
"Komunikaty są kategoryzowane maszynowo na podstawie słów kluczowych. Jeśli widzisz bzdurę, zgłoś do nas »

line

Analiza wskaźnikowa na tle sektora

Wskaźnik Wartość dla spółki Najniższa wartość w sektorze Średnia wartość w sektorze Najwyższa wartość w sektorze Ocena wskaźnika
C/WK 0,42 dostępne w abonamencie dostępne w abonamencie dostępne w abonamencie w abonamencieDostęp w abonamencie
C/ZO -2,46 dostępne w abonamencie dostępne w abonamencie dostępne w abonamencie ujemny
C/P 1,22 dostępne w abonamencie dostępne w abonamencie dostępne w abonamencie w abonamencieDostęp w abonamencie
EV/EBITDA dostępne w abonamencie dostępne w abonamencie dostępne w abonamencie dostępne w abonamencie ujemny
EV/EBIT dostępne w abonamencie dostępne w abonamencie dostępne w abonamencie dostępne w abonamencie ujemny
EV/Przychody dostępne w abonamencie dostępne w abonamencie dostępne w abonamencie dostępne w abonamencie w abonamencieDostęp w abonamencie

Analiza wskaźnikowa na tle szerokiego rynku

Wskaźnik Wartość dla spółki Najniższa wartość w WIG Średnia wartość w WIG Najwyższa wartość w WIG Ocena wskaźnika
C/WK 0,42 dostępne w abonamencie dostępne w abonamencie dostępne w abonamencie w abonamencieDostęp w abonamencie
C/ZO -2,46 dostępne w abonamencie dostępne w abonamencie dostępne w abonamencie ujemny
C/P 1,22 dostępne w abonamencie dostępne w abonamencie dostępne w abonamencie w abonamencieDostęp w abonamencie
EV/EBITDA dostępne w abonamencie dostępne w abonamencie dostępne w abonamencie dostępne w abonamencie ujemny
EV/EBIT dostępne w abonamencie dostępne w abonamencie dostępne w abonamencie dostępne w abonamencie ujemny
EV/Przychody dostępne w abonamencie dostępne w abonamencie dostępne w abonamencie dostępne w abonamencie w abonamencieDostęp w abonamencie
Uwaga! Od ostatniego sprawozdania finansowego spó³ki zmieni³a siê liczba akcji, co mog³o byæ wynikiem emisji, z której wp³ywy nie zosta³y jeszcze ujawnione w kapitale w³asnym spó³ki. W zwi¹zku z tym wartoœæ wskaŸnika C/WK nie oddaje aktualnego stanu rzeczywistego, gdy¿ odnosi siê do nieaktualnej wartoœci ksiêgowej. Teoretyczna wartoœæ C/WK wed³ug stanu sprzed zmiany liczby akcji wynosi 0,42.

logo Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
logo

Współpraca
logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa DE GIRO
Dom Maklerski Banku BPS PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a
Najnowsze sprawozdanie finansowe

rap 2016-05-16 17:35 POLNORD: SA-QSr1 | Zobacz »
Zobacz wszystkie sprawozdania spółki

Terminy kolejnych sprawozdań
2016-08-31 jednostkowy - - publikacja rozszerzonego raportu półrocznego
2016-11-14 jednostkowy - - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
Analiza raportów spółki
2016-03-29 23:39:41 anty_teresa Zobacz » Analiza raportu

Informacje ogólne

Na giełdzie od 215 miesięcy
Liczba akcji 32 693 127
Free float 57,26%
Kapitalizacja 308,62 mln z³
Wartość księgowa 728,05 mln z³
Zysk operacyjny -125,46 mln z³
Przychody 253,64 mln z³
Zysk netto -137,43 mln z³
Główny akcjonariusz
MS2 Altus TFI SA 9,98%
gCh
UDZIAŁ W INDEKSACH
MWIG40 0,42%
MIS80 0,85%
WIG 0,10%
WIG-DEWEL 4,61%
WIG-PL 0,10%
WIG-POLAND 0,10%
WIG50 0,42%
AD.bx ad3b

Wskaźniki finansowe

Aktualne C/WK 0,42
Kroczące C/ZO -2,46
Kroczące C/P 1,22
Kroczące C/Z -2,25

Zmiana 12m -2,88%
Śr. płynność dzienna 0,23%
Zakres wahań kursu 38,68%
Potencjał zmiany kursu Dostępne tylko w abonamencie
Beta kursu 1,24

Tempo wzrostu przychodów Dostêpne tylko w abonamencie
Zwrot z kapitału własnego (ROE) Dostępne tylko w abonamencie
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) Dostępne tylko w abonamencie
Wskaźnik ogólnego zadłużenia Dostępne tylko w abonamencie
Dług netto / EBITDA Dostêpne tylko w abonamencie

Wskaźnik Altmana (Z"-score) 3,67
Średnioważony koszt kapitału (sWACC) Dostępne tylko w abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) Dostępne tylko w abonamencie
Stopa dywidendy za okres 2011-01-01 do 2011-12-31 Dostępne tylko w abonamencie
Kurs z dnia: 26-08-2016
Dane finansowe z dnia: 06-06-2016
AD.bx ad3d