formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2017kwartał / rok


(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)


za 3 kwartał roku obrotowego
2017 obejmujący okres


zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucieoraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF

w walucie
data przekazania:Boryszew Spółka Akcyjna(pełna nazwa emitenta)BORYSZEW
Chemiczny (che)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)03-301
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Jagiellońska
76(ulica)
(numer)+48 22 658 65 68
+48 22 659 75 27(telefon)

(fax)biuro@boryszew.com.pl
boryszew.com.pl(e-mail)

(www)837-000-06-34
750010992(NIP)

(REGON)WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

dane dotyczące skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej4 692 9844 221 7421 102 519966 339

Zysk na działalności operacyjnej292 134248 78568 63156 946

Zysk netto z działalności kontynuowanej232 927174 63554 72139 973

Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej233 479174 61954 85139 970

Zysk netto przypadający jednostce dominującej185 336126 09543 54128 863

Średnioważona ilość akcji217 198 073224 442 263217 198 073224 442 263

Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w zł/EUR)0,850,560,200,13

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej194 967111 35745 80325 489

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(214 738)(133 153)(50 448)(30 478)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej31 10082 7607 30618 943

stan na:30.09.201731.12.201630.09.201731.12.2016

Aktywa razem4 234 6163 863 077982 715906 506

Zobowiązania i rezerwy razem2 448 8842 246 025568 305527 050

Zadłużenie finansowe brutto1 199 4591 117 210278 355262 164

Aktywa związane z działalnością kontynuowaną4 233 1323 861 424982 370906 119

Zobowiązania związane z działalnością kontynuowaną2 427 6042 223 860563 367521 849

Kapitał własny1 785 7321 617 052414 410379 456

Liczba akcji zwykłych uprawnionych do dywidendy215 837 169224 000 000215 837 169224 000 000

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
QSr_III_2017.pdfSkonsolidowany raport kwartalny QSr 3_2017
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-11-14
Jarosław Michniuk
Prezes Zarządu


Nazwa jednostki:Boryszew Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:BORYSZEW
Adres:Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa
Telefon:+48 22 658 65 68
Fax:+48 22 659 75 27
Email:biuro@boryszew.com.pl
www:boryszew.com.pl
NIP:837-000-06-34
REGON:750010992

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

Boryszew SA

BORYSZEW
2018-11-09 kupno akcji własnych
2018-11-09 podjęcie decyzji o przeglądzie potencjalnych opcji strategicznych
2018-11-07 zmiana prezesa zarządu
2018-11-05 kupno akcji własnych
2018-10-29 kupno akcji własnych
2018-10-22 kupno akcji własnych
2018-10-15 zmiana terminu publikacji SA-QSr3
2018-10-15 kupno akcji własnych

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d