pixelg
Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F) - 2018-01-19 - JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA (JUJUBEE)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F) - komunikat spółki JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA (JUJUBEE) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr2/2018

Data sporządzenia: 2018-01-19
Skrócona nazwa emitenta
JUJUBEE S.A.
Temat
Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Jujubee S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 19 stycznia 2018 r. podjął uchwałę (na mocy przysługującego mu upoważnienia określonego w §3a Statutu) w formie aktu notarialnego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (Uchwała).

Zgodnie z Uchwałą podwyższeniu ulega kapitał zakładowy Spółki o kwotę 15.000,00 zł w drodze emisji 150.000 nowych akcji serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Akcje serii F będą akcjami zwykłymi na okaziciela.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
Zawarcie umów objęcia akcji serii F nastąpi w dniu 19 stycznia 2018 r.

Zgodnie z Uchwałą Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej (wyrażoną w dniu 19 stycznia 2018 r.) ustalił jednostkową cenę emisyjna akcji serii F w wysokości 7,00 zł oraz wyłączył w całości prawo poboru akcji serii F przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy jest podyktowane chęcią zapewnienia Spółce możliwości jak najszybszego oraz możliwie najmniej skomplikowanego pozyskiwania nowego kapitału od inwestorów cieszących się dobrą renomą. Pozyskane w ten sposób środki finansowe umożliwią Spółce rozpoczęcie oraz finansowanie nowych projektów, których realizacja powinna w istotny sposób wpłynąć pozytywnie na konkurencyjność oraz rentowność Spółki.

Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności faktyczne i prawne, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii F do obrotu w ASO na rynku NewConnect, albo które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym GPW.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-01-19Michał StępieńPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:JUJUBEE S.A.
Adres:Ceglana 4, 40-514 Katowice
Telefon:32 219 10 85
Fax:32 219 10 85
Email:office@jujubee.pl
www:http:/jujubee.pl
NIP:9542735866
REGON:242840860

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Jujubee SA
JUJUBEE
2021-01-25 terminarz raportów
2020-12-30 harmonogram wydawniczy na rok 2021
2020-12-30 podpisanie umowy z audytorem
2020-12-02 rejestracja w KRS kapitału docelowego
2020-11-26 termin premiery gry VIRUS: The Outbreak na platformie Nintendo Switch
2020-11-25 data wydania gry Deep Diving Adventures na Nintendo Switch w Japonii
2020-11-16 SA-Q3
2020-11-04 aktualizacja daty premiery gry Realpolitiks II

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy