zawarcie umowy dystrybucji urządzeń Pregnabit z Steripolar Oy na rynku fińskim - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

ZAWARCIE UMOWY DYSTRYBUCJI URZĄDZEŃ PREGNABIT Z STERIPOLAR OY NA RYNKU FIŃSKIM

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr31/2018

Data sporządzenia: 2018-10-31
Skrócona nazwa emitenta
NESTMEDIC S.A.
Temat
Zawarcie umowy dystrybucji urządzeń Pregnabit z Steripolar Oy na rynku fińskim
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Spółka", "Emitent"), dążąc do realizacji celów określonych w strategii grupy kapitałowej Emitenta ogłoszonej w dniu 8 maja 2018 roku, raportem bieżącym ESPI nr 14/2018 z dnia 8 maja 2018 roku, tj. w szczególności do budowania współpracy i relacji z zagranicznymi partnerami oraz sieci dystrybucji oraz sprzedaży systemu PREGNABIT - ekspansja międzynarodowa na wybrane rynki zagraniczne, a także w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 30/2018 z dnia 4 października 2018 roku - zawarcie listu intencyjnego z Steripolar Oy z siedzibą w Espoo (Finlandia), informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki podpisana umowa dystrybucji (dalej Umowa ) z Steripolar Oy z siedzibą w Espoo, Finlandia, (dalej Dystrybutor ).
Przedmiotem Umowy jest przyznanie Dystrybutorowi wyłącznego i nieprzenoszalnego prawa do dystrybucji urządzeń PREGNABIT oraz licencji na korzystanie z systemu PREGNABIT - abonamenty na terenie Finlandii (dalej Produkty ), a także prawa do oferowania i dostarczania podmiotom trzecim takim jak szpitale i inne ośrodki lecznicze usług wdrożeniowych, a także szkoleń w zakresie Produktów, na warunkach określonych w Umowie. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec danego miesiąca kalendarzowego. Dystrybutor będzie wykonywał wszystkie czynności zgodnie z Umową we własnym imieniu i na własny rachunek jako niezależny podmiot. Emitent nie będzie występował jako strona umów pomiędzy podmiotami trzecimi a Dystrybutorem.
Umowa ma charakter odpłatny. Wysokość wynagrodzenia Emitenta w zakresie objętym Umową Emitenta będzie uzależniona od ilości sprzedanych Dystrybutorowi Produktów po cenach katalogowych obowiązujących w momencie zawarcia odpowiednich umów zakupu pomiędzy Dystrybutorem a podmiotami trzecimi, pomniejszonych o zniżkę (marżę) Dystrybutora, wynikającą z Umowy. Pozyskanie partnera zagranicznego otwiera możliwość promowania oraz wdrożenia Produktów Emitenta na rynku fińskim, co w ocenie Zarządu może mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-10-31Patrycja Wizińska-SochaPrezes Zarządu
2018-10-31Konrad KowalczukCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:NESTMEDIC SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:NESTMEDIC S.A.
Adres:Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław
Telefon:+48 664 346 559
www:www.nestmedic.com
NIP:8943054930
REGON:022455255

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Nestmedic SA
NESTMEDIC
2019-09-13 raport miesięczny VIII.2019
2019-09-11 rejestracja w KRS zmian statutu
2019-08-14 SA - QS2 i SA - Q2
2019-08-14 raport miesięczny VII.2019
2019-08-01 nabycie akcji przez Leonarto Funds SCSp
2019-08-01 nabycie akcji przez Konrada Pankiewicz
2019-08-01 zbycie akcji przez Pankiewicz sp.k.
2019-08-01 nabycie akcji przez Konrada Pankiewicza

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d