pixelg
zawarcie umowy dystrybucji - 2020-02-06 - SOFTBLUE SPÓŁKA AKCYJNA (SOFTBLUE)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie umowy dystrybucji - komunikat spółki SOFTBLUE SPÓŁKA AKCYJNA (SOFTBLUE) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr2/2020

Data sporządzenia: 2020-02-06
Skrócona nazwa emitenta
SOFTBLUE S.A.
Temat
Zawarcie umowy dystrybucji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ( Emitent ), informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Emitenta podpisana umowa dystrybucji ze spółką Mimic (HK) Group Trading and Consulting Co. Ltd. z siedzibą w Hongkongu, Chiny ( Kontrahent ).
Przedmiotowa umowa określa zasady współpracy Stron w zakresie sprzedaży produkowanych przez Emitenta urządzeń umożliwiających mierzenie parametrów zanieczyszczeń powietrza ( Produkt ) na rzecz Kontrahenta oraz dalszej ich dystrybucji przez Kontrahenta na rzecz klientów zlokalizowanych na terytorium Chin. Umowa dotyczy dystrybucji niewyłącznej na terytorium Chin, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy Kontrahent w okresie do 2 lat od dnia zawarcia umowy zakupi Produkty za kwotę 5 mln USD otrzyma wyłączność sprzedaży Produktu na terytorium Chin. Umowa została zawarta na czas określony 3 lat, przy czym strony zastrzegły możliwość jej wcześniejszego wypowiedzenia z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
Urządzenie umożliwiające mierzenie parametrów powietrza jest autorskim produktem Emitenta. Urządzenie to znalazło zastosowanie w Polsce wśród wielu odbiorców publicznych i prywatnych. Rynek chiński ze względu na obecne problemy ze smogiem jest rynkiem przyszłościowym i otwartym na tego typu rozwiązania, szczególnie pochodzące z Europy.
Kontrahent jest podmiotem mającym bogate doświadczenie biznesowe oraz kontakty wśród podmiotów chińskich, co powinno umożliwić Emitentowi wejście na rynek chiński, który jest jednym z największych rynków światowych. W konsekwencji powinno się to przełożyć na zwiększenie skali działalności Emitenta a także na osiągane przez niego wyniki finansowe oraz jego rozpoznawalność (markę) na świecie.Nazwa jednostki:SOFTBLUE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:SOFTBLUE S.A.
Adres:Jana Zamoyskiego 2B, 85-063 Bydgoszcz
Telefon:+48 52 340 50 30
Fax:+48 52 340 50 30
NIP:9671355663

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
SoftBlue SA
SOFTBLUE
2020-06-19 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-06-19 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-06-10 zawarcie aneksu do umowy pożyczki
2020-05-29 zawarcie umowy pożyczki
2020-05-29 sprzedaż akcji przez Michała Kierula
2020-05-29 sprzedaż akcji przez prezesa zarządu
2020-05-29 sprzedaż akcji przez prokurenta
2020-05-27 SA - R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy