pixelg
Przekazanie do wiadomości publicznej opóźnionej informacji poufnej dotyczącej wygaśnięcia przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji spółki Exact Systems S.A. oraz wznowienia procesu sprzedaży akcji Exact Systems S.A. - 2018-05-21 - WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA (WORKSERV)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

Przekazanie do wiadomości publicznej opóźnionej informacji poufnej dotyczącej wygaśnięcia przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji spółki Exact Systems S.A. oraz wznowienia procesu sprzedaży akcji Exact Systems S.A. - komunikat spółki WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA (WORKSERV) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr18/2018

Data sporządzenia: 2018-05-21
Skrócona nazwa emitenta
WORK SERVICE S.A.
Temat
Przekazanie do wiadomości publicznej opóźnionej informacji poufnej dotyczącej wygaśnięcia przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji spółki Exact Systems S.A. oraz wznowienia procesu sprzedaży akcji Exact Systems S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.
Treść raportu:
Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ( Rozporządzenie MAR ), Zarząd spółki Work Service S.A. ( Emitent ), przekazuje informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Emitenta w dniu 15 maja 2018 r. na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR, o następującej treści:

Z dniem 15 maja 2018 roku warunkowa umowa sprzedaży akcji spółki Exact Systems S.A. z siedzibą w Częstochowie ( Spółka ) zawarta pomiędzy Emitentem, Panem Pawłem Gosem oraz Panem Lesławem Walaszczykiem jako sprzedającymi oraz Pololi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółką celową, kontrolowaną przez Cornerstone Partners sp. z o.o. działającą we współpracy z Oaktree Capital Management (UK) LLP, jako kupującym ( Umowa ) o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2018 z dnia 30 marca 2018 roku wygasła.
Wygaśnięcie Umowy jest wynikiem niespełnienia przez strony Umowy jednego z warunków zawieszających w terminie w niej przewidzianym.
Niezależnie od powyższego, Emitent nie zakończył procesu sprzedaży akcji Spółki, prowadzi negocjacje w tej kwestii z Panem Pawłem Gosem oraz Panem Lesławem Walaszczykiem poprzez transakcję wykupu menedżerskiego oraz rozważa wszelkie inne scenariusze realizacji transakcji.
W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.


Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 i 4 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).

Podpisy:
Maciej Witucki Prezes Zarządu
Tomasz Ślęzak Wiceprezes Zarządu
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-21Maciej WituckiPrezes Zarządu
2018-05-21Tomasz ŚlęzakWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:WORK SERVICE S.A.
Adres:Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław
Telefon:+48 71 37 10 900
Fax:+48 71 37 10 938
www:www.workservice.pl
NIP:897-16-55-469
REGON:932629535

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy